• Cơ sở địa lý họcCơ sở địa lý học

  Phương pháp ký hiệu có khả năng truyền đạt được các đặc trưng chất lượng, số lượng, cấu trúc, sự phát triển của các đối tượng và hiện tượng. Các ký hiệu có thể phân ra làm 3 loại: • Ký hiệu hình học: Có dạng hình học đơn giản (vuông, tam giác, tròn) được phân biệt bằng hình dạng, kích thước, màu sắc, cấu trúc, định hướng. Ký hiệu hình học đơn ...

  pdf24 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 28/09/2015 | Lượt xem: 1063 | Lượt tải: 1

 • Địa lí các khu vực và các nước Châu Phi – Châu Mỹ - Châu Đại DươngĐịa lí các khu vực và các nước Châu Phi – Châu Mỹ - Châu Đại Dương

  Đóng góp 70% GDP bao gồm các ngành thương nghiệp, dịch vụ công cộng, tài chính ngân hàng Hai thành phố Sydney và Menbơn là hai trung tâm kinh tế lớn, là đầu não của các công ty hàng đầu đất nước, tập trung khối lượng lớn tiền vay và tiền gửi các ngân hàng, là trụ sở chính của các ngân hàng thương mại phát triển và các công ty quan trọng. Du lịch đ...

  doc70 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 28/09/2015 | Lượt xem: 1888 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Địa chất lịch sử - Hoàng Thị Kiều OanhBài giảng Địa chất lịch sử - Hoàng Thị Kiều Oanh

  ~ Than: theo ước tính hơn nửa tổng trữ lượng than trên thế giới được thành tạo trong P và N. Than được thành tạo trong các vùng trũng lục địa thuộc tướng đầm, hồ. Nhìn chung quy mô phân bố của mỏ không lớn nhưng bù lại vào số lượng mỏ rất nhiều. Than có trình độ biến chất thấp với các loại than: nâu, nâu lửa dài, linnhit. Những mỏ lớn phân bố ở phí...

  docx79 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 28/09/2015 | Lượt xem: 1483 | Lượt tải: 2

 • Địa lí các khu vực và các nước Châu Âu – Châu ÁĐịa lí các khu vực và các nước Châu Âu – Châu Á

  Câu hỏi ôn tập 1. Trình bày sự khác nhau giữa hai bộ phận Bắc và Nam Ấn Độ, có ảnh hưởng như thế nào đến đời sống sinh hoạt của người dân và cơ cấu kinh tế vùng? 2. Gió mùa mùa hạ ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân như thế nào? 3. Ấn Độ là quốc gia nhiều dân tộc, ngôn ngữ và tôn giáo, trong các yếu tố trên, yếu tố nào gây tác động...

  doc112 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 28/09/2015 | Lượt xem: 1171 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Phân tích dữ liệuBài giảng Phân tích dữ liệu

  Có ba loại chủ yếu của phân tích mạng lưới, bao gồm chọn tuyến (đường tối ưu hoặc đường ngắn nhất), cấp phát nguyên liệu và mô hình hóa mạng lưới. - Mô hình hóa mạng lưới là việc sử dụng các địa vật dạng tuyến và điểm nút liên thông nhau để tính ra xem nguyên liệu được truyền đi trên mạng lưới như thế nào. Các địa vật dạng tuyến, như đường ph...

  pdf75 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 28/09/2015 | Lượt xem: 1116 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu GISBài giảng Cơ sở dữ liệu GIS

  Đặc điểm  Phần cứng và phần mềm không lệ thuộc  Những mô tả & định nghĩa các thực thể  Xác định thực thể biểu diễn trong CSDL ▪ Vd. chọn các đối tượng không gian - points, lines, areas, raster cells  Những yêu cầu qui mô biểu diễn & những mối quan hệ sẽ biểu diễn ▪ Dựa trên cơ sở quá trình xử lý trên các đối tượng ▪ Vd. Cần biểu diễn...

  pdf71 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 28/09/2015 | Lượt xem: 1651 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Cơ sở định vị đối tượng không gianBài giảng Cơ sở định vị đối tượng không gian

   Tỷ lệ bản đồ chỉ mức độ thu nhỏ của bản đồ so với thực tế. Cần phải có một tỷ lệ bản đồ thích hợp và thống nhất cho các đối tượng địa lý trong một CSDL GIS. Tùy theo quy mô, tính chất của bản đồ để chọn tỷ lệ thích hợp.  Tỷ lệ của một bản đồ phụ thuộc vào lượng thông tin và độ lớn của vùng sẽ được thể hiện trên bản đồ. Bản đồ có tỷ lệ lớ...

  pdf33 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 28/09/2015 | Lượt xem: 1076 | Lượt tải: 1

 • Bài giảng Cơ sở hệ thông tin địa lýBài giảng Cơ sở hệ thông tin địa lý

  Địa lý  Giao thông  Lâm nghiệp  Nông nghiệp – Trang trại  Những tiện ích  Bản đồ học  Viễn thám  Trắc lượng ảnh  Thống kê  Toán học  Khoa học máy tính

  pdf78 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 28/09/2015 | Lượt xem: 1058 | Lượt tải: 1