Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: May - thiết kế thời trang - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: MVTKTT – LT 41

Câu 3: (2,5 điểm) a. Nêu yêu cầu kỹ thuật, vẽ hình mặt cắt tổng hợp của cổ đứng chân rời có dựng, ghi đầy đủ ký hiệu đường may và tên chi tiết? b. Trình bày nội dung bước may tra cổ vào vòng cổ thân áo? Tại sao khi tra cổ vào thân sản phẩm thường xảy ra hiện tượng bị lệch họng cổ ? Câu 4: (1.5 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. Câu 5: (1.5 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường.

doc2 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 08/04/2020 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: May - thiết kế thời trang - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: MVTKTT – LT 41, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: MAY - THIẾT KẾ THỜI TRANG MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi : MVTKTT – LT 41 Hình thức thi: (Viết) Thời gian: 180 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (1,5 điểm) a. Trình bày khái niệm, đặc điểm, tính chất, ứng dụng và vẽ hình biểu diễn kiểu dệt vân đoạn. Tại sao vải dệt từ kiểu dệt vân đoạn làm cho bề mặt vải có độ mềm cao, mặt vải sáng bóng? b. Một con sợi thứ nhất có chiều dài 75m, khối lượng cân được 6g, một con sợi thứ hai có chiều dài 130dm, khối lượng cân được 3g. Hãy cho biết con sợi nào có độ mảnh hơn, tại sao? Câu 2: (3 điểm) Trình bày công thức, tính toán và dựng hình (tỷ lệ 1:5) thân trước áo vest nữ 1 lớp cổ 2 ve xuôi (như hình vẽ mô tả dưới đây) theo các số đo sau (đơn vị tính: cm): Da = 58 Rv = 37 Vb = 66 Cđng = 2 Des = 35 Vc = 34 Vm = 87 Xv = 4 Vng = 82 Cđn = 1 Câu 3: (2,5 điểm) a. Nêu yêu cầu kỹ thuật, vẽ hình mặt cắt tổng hợp của cổ đứng chân rời có dựng, ghi đầy đủ ký hiệu đường may và tên chi tiết? b. Trình bày nội dung bước may tra cổ vào vòng cổ thân áo? Tại sao khi tra cổ vào thân sản phẩm thường xảy ra hiện tượng bị lệch họng cổ ? Câu 4: (1.5 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. Câu 5: (1.5 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. , ngàythángnăm 2012 DUYỆT HĐ THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docmvtktt_lt_41_1883.doc
  • docda_mvtktt_41_5993.doc
Tài liệu liên quan