Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: May - thiết kế thời trang - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: MVTKTT – LT 34

Câu 4: (1.5 điểm) Một dây chuyền sản xuất một mã hàng có số lượng 58760 sản phẩm trong thời gian 4 tháng, biết rằng mỗi tháng dây chuyền làm việc 26 ngày công, mỗi ngày làm việc 1 ca, thời gian làm việc 1 ca là 7,5 giờ. a - Xác định công suất của dây chuyền? b -Tính số công nhân trên dây chuyền, biết thời gian hoàn thành sản phẩm là 1584 giây. c - Biết thời gian thực hiện trên các loại thiết bị: Máy 1 kim: 1200 giây Máy 2 kim :144 giây Máy vắt sổ : 96 giây Tính số lượng thiết bị từng loại.

doc2 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 08/04/2020 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: May - thiết kế thời trang - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: MVTKTT – LT 34, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: MAY - THIẾT KẾ THỜI TRANG MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi : MVTKTT – LT 34 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (1 điểm) Nêu khái niệm về dấu hiệu nhân trắc. Trình bày các loại dấu hiệu nhân trắc. Câu 2: (2,5 điểm) Hãy sử dụng hệ thống công thức cơ bản, tính toán thiết kế và vẽ hình thu tỷ lệ 1: 5 chi tiết thân sau áo dài tay raglan với số đo sau: (đơn vị đo: cm) Da = 110 Vc = 33 Vm = 86 Des = 33 Vng = 82 Vnách = 36 Vb = 64 Câu 3: (2 điểm) Cho áo sơ mi nam có đặc điểm cấu trúc như hình vẽ. Hãy mô tả đặc điểm kiểu mẫu, nêu trình tự may và vẽ sơ đồ khối may ráp sản phẩm. Câu 4: (1.5 điểm) Một dây chuyền sản xuất một mã hàng có số lượng 58760 sản phẩm trong thời gian 4 tháng, biết rằng mỗi tháng dây chuyền làm việc 26 ngày công, mỗi ngày làm việc 1 ca, thời gian làm việc 1 ca là 7,5 giờ. a - Xác định công suất của dây chuyền? b -Tính số công nhân trên dây chuyền, biết thời gian hoàn thành sản phẩm là 1584 giây. c - Biết thời gian thực hiện trên các loại thiết bị: Máy 1 kim: 1200 giây Máy 2 kim :144 giây Máy vắt sổ : 96 giây Tính số lượng thiết bị từng loại. Câu 5: (3 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. , ngàythángnăm 2012 DUYỆT HĐ THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docmvtktt_lt_34_0191.doc
Tài liệu liên quan