Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: May - thiết kế thời trang - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: MVTKTT – LT 17

Câu 3: (2,5 điểm) a. Nêu yêu cầu kỹ thuật, trình tự may và vẽ hình mặt cắt tổng hợp của túi cơi nổi áo Jacket (trư¬ờng hợp ghim bông ở cơi túi), ghi thứ tự kí hiệu đư-ờng may và tên chi tiết? b. Nguyên nhân sang dấu không chính xác, may cơi vào miệng túi không theo dấu sẽ xảy ra dạng hỏng gì của túi cơi nổi? Câu 4: (1.5 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường.

doc3 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 08/04/2020 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: May - thiết kế thời trang - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: MVTKTT – LT 17, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: MAY - THIẾT KẾ THỜI TRANG MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi : MVTKTT – LT 17 Hình thức thi: (Viết) Thời gian: 180 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (1,5 điểm) a. Các phương pháp đo thời gian làm việc? b. Một dây chuyền cụm sản xuất quần âu nam gồm: Cụm 1: May thân trước với thời gian: 18,0 phút Cụm 2: May thân sau với thời gian: 14,5 phút Cụm 3: May cạp quần với thời gian: 8,5 phút Cụm 4: May dọc quần với thời gian: 4,5 phút Cụm 5: May ráp hoàn chỉnh với thời gian: 12,5 phút Biết: số lượng công nhân của dây chuyền là 35 người, thời gian làm việc của 1 ca là 480 phút (thời gian làm việc liên tục). Tính nhịp của dây chuyền, công suất của dây chuyền và số công nhân của từng cụm ? Câu 2: (3 điểm) Trình bày công thức, tính toán và dựng hình (tỷ lệ 1:5) thân trước, thân sau áo sơ mi nam dài tay ( hình vẽ mô tả ) theo số đo sau: (đơn vị tính: cm) Da = 75 Xv = 5 Vng = 88 Des = 50 Rv = 46 Cđng = 6 Dt = 60 Vc = 38 Cđn = 3 Câu 3: (2,5 điểm) a. Nêu yêu cầu kỹ thuật, trình tự may và vẽ hình mặt cắt tổng hợp của túi cơi nổi áo Jacket (trường hợp ghim bông ở cơi túi), ghi thứ tự kí hiệu đường may và tên chi tiết? b. Nguyên nhân sang dấu không chính xác, may cơi vào miệng túi không theo dấu sẽ xảy ra dạng hỏng gì của túi cơi nổi? Câu 4: (1.5 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. Câu 5: (1.5 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. , ngàythángnăm 2012 DUYỆT HĐ THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docmvtktt_lt_17_025.doc
  • docda_mvtktt_17_1582.doc
Tài liệu liên quan