Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: May - thiết kế thời trang - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: MVTKTT – LT 12

Câu 3: (2,5 điểm) a. Nêu yêu cầu kỹ thuật và vẽ hình mặt cắt tổng hợp của túi cơi chìm áo Jacket, ghi thứ tự ký hiệu đ¬ường may và tên chi tiết? b. Trình bày nội dung bước may mí chặn hai đầu miệng túi và miệng túi trên của túi cơi chìm áo Jacket ? Nêu các dạng sai hỏng khi may túi cơi chìm và nguyên nhân gây ra các dạng sai hỏng đó? Câu 4: (1.5 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường.

doc2 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 08/04/2020 | Lượt xem: 100 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: May - thiết kế thời trang - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: MVTKTT – LT 12, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: MAY - THIẾT KẾ THỜI TRANG MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi : MVTKTT – LT 12 Hình thức thi: (Viết) Thời gian: 180 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (1,5 điểm) a. Khái niệm về độ săn của sợi, công thức tính. Hãy cho biết ảnh hưởng của độ săn đối với chỉ may. Tại sao yêu cầu sợi xe và chỉ khâu phải cân bằng xoắn, để sợi xe và chỉ khâu cân bằng xoắn người ta xe sợi theo hướng xoắn như thế nào? b. Vẽ hình biểu diễn kiểu dệt vân đoạn 7/3? Câu 2: (3 điểm) Trình bày công thức, tính toán và dựng hình (tỷ lệ 1:5) thân sau, thân trước lần ngoài của áo zacket nam 3 lớp dáng thẳng (như hình vẽ mô tả dưới đây) theo các số đo sau (đơn vị tính: cm): Da = 69 Xv = 5 Vc = 38 Cđn = 5 Dt = 59 Rv = 48 Vng = 89 Cđng = 9 Câu 3: (2,5 điểm) a. Nêu yêu cầu kỹ thuật và vẽ hình mặt cắt tổng hợp của túi cơi chìm áo Jacket, ghi thứ tự ký hiệu đường may và tên chi tiết? b. Trình bày nội dung bước may mí chặn hai đầu miệng túi và miệng túi trên của túi cơi chìm áo Jacket ? Nêu các dạng sai hỏng khi may túi cơi chìm và nguyên nhân gây ra các dạng sai hỏng đó? Câu 4: (1.5 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. Câu 5 : (1.5 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. , ngàythángnăm 2012 DUYỆT HĐ THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docmvtktt_lt_12_3829.doc
Tài liệu liên quan