Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: May - thiết kế thời trang - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: MVTKTT – LT 05

Câu 3: (2,5 điểm) a. Nêu yêu cầu kỹ thuật, vẽ hình mặt cắt tổng hợp của túi hộp hai lớp có nắp (trường hợp xúp túi may lộn và miệng túi lần trong là gấp về mặt trái), ghi thứ tự ký hiệu đư¬ờng may và tên chi tiết? b. Trình bày nội dung bước may xúp vào thân túi? Tại sao khi may hoàn chỉnh túi, đáy túi không tròn đều hai bên? Câu 4: (1.5 điểm) Anh (chị) hãy trình bày các bước khai báo một mã hàng mới trước khi thiết kế? Hãy cho biết khi thiết kế mã hàng mới ta phải chú ý điều gì?

doc2 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 08/04/2020 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: May - thiết kế thời trang - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: MVTKTT – LT 05, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: MAY - THIẾT KẾ THỜI TRANG MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi : MVTKTT – LT 05 Hình thức thi: (Viết) Thời gian: 180 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (1,5 điểm) a. Trình bày ưu điểm và nhược điểm của dây chuyền cụm? b. Thiết kế dây chuyền may áo Jacket số lượng là 16640 sản phẩm, với 2 dây chuyền sản xuất và thời gian làm việc là 8h, trong 26 ngày phải hoàn thành kế hoạch. Trong đó gồm bốn bậc thợ làm việc với thời gian: Biết: Thời gian của thợ bậc 1: TB1 = 450’’ Thời gian của thợ bậc 2: TB2 = 900’’ Thời gian của thợ bậc 3: TB3 = 720’’ Thời gian của thợ bậc 4: TB4 = 540’’ Tính: - Công suất lao động của 1 dây chuyền. - Nhịp của dây chuyền. Câu 2: (3 điểm) Trình bày công thức, tính toán và dựng hình (tỷ lệ 1:5) thân trước, thân sau quần âu nam 1 ly lật (như hình vẽ mô tả dưới đây) theo số đo sau: (đơn vị tính: cm) Dq = 97 Dg = 54 Vb = 72 Vm = 89 Vố = 46 Cđ = 3 Câu 3: (2,5 điểm) a. Nêu yêu cầu kỹ thuật, vẽ hình mặt cắt tổng hợp của túi hộp hai lớp có nắp (trường hợp xúp túi may lộn và miệng túi lần trong là gấp về mặt trái), ghi thứ tự ký hiệu đường may và tên chi tiết? b. Trình bày nội dung bước may xúp vào thân túi? Tại sao khi may hoàn chỉnh túi, đáy túi không tròn đều hai bên? Câu 4: (1.5 điểm) Anh (chị) hãy trình bày các bước khai báo một mã hàng mới trước khi thiết kế? Hãy cho biết khi thiết kế mã hàng mới ta phải chú ý điều gì? Câu 5: (1.5 điểm) H·y ph©n tÝch c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm may? , ngàythángnăm 2012 DUYỆT HĐ THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docmvtktt_lt_05_4365.doc
  • docda_mvtktt_05_4628.doc