Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: May - thiết kế thời trang - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: MVTKTT – LT 01

Câu 3: (2,5 điểm) a. Nêu yêu cầu kỹ thuật, trình tự may và vẽ hình mặt cắt tổng hợp túi hộp một lớp có nắp (trường hợp xúp túi liền), ghi thứ tự ký hiệu đ¬ường may và tên chi tiết? b. Tại sao khi may túi hộp vào thân sản phẩm thường xảy ra hiện tượng thân túi không che kín xúp túi, đáy túi không tròn đều hai bên? Câu 4: (1,5 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường.

doc2 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 08/04/2020 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) - Nghề: May - thiết kế thời trang - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: MVTKTT – LT 01, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: MAY - THIẾT KẾ THỜI TRANG MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi : MVTKTT – LT 01 Hình thức thi: (Viết) Thời gian: 180 Phút (Không kể thời gian chép/giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (1,5 điểm) Nêu khái niệm nhảy mẫu? Trình bày phương pháp nhảy mẫu tia? Câu 2: (3 điểm) Trình bày công thức, tính toán và dựng hình (tỷ lệ 1:5) thân trước, thân sau áo sơ mi nam dài tay (như hình vẽ mô tả dưới đây) theo số đo sau: (đơn vị tính: cm) Da = 75 Xv = 5 Vng = 88 Des = 50 Rv = 46 Cđng = 6 Dt = 60 Vc = 38 Cđn = 3 Câu 3: (2,5 điểm) a. Nêu yêu cầu kỹ thuật, trình tự may và vẽ hình mặt cắt tổng hợp túi hộp một lớp có nắp (trường hợp xúp túi liền), ghi thứ tự ký hiệu đường may và tên chi tiết? b. Tại sao khi may túi hộp vào thân sản phẩm thường xảy ra hiện tượng thân túi không che kín xúp túi, đáy túi không tròn đều hai bên? Câu 4: (1,5 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. Câu 5: (1,5 điểm) Nội dung phần này do các trường tự ra đề phù hợp với chương trình đào tạo của từng trường. , ngàythángnăm 2012 DUYỆT HĐ THI TỐT NGHIỆP TIỂU BAN RA ĐỀ THI

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docmvtktt_lt_01_8548.doc
  • docda_mvtktt_01_2068.doc
Tài liệu liên quan