Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: KTDN - TH 18

8. Ngày 28 tháng 12, Bảng tính khấu hao trong kỳ: khấu hao tài sản thuộc bộ phận sản xuất 34.000.000đ, khấu hao thuộc bộ phận bán hàng 4.000.000đ, khấu hao tài sản tại bộ phận quản lý doanh nghiệp 12.000.000đ. 9. Ngày 30 tháng 12 năm N, Trong kỳ Bộ phận sản xuất hoàn thành 400c tủ đựng tài liệu loại lớn nhập kho. (Phiếu nhập kho số 02) 10. Ngày 30 tháng 12, Phiếu xuất kho số 03 kèm theo hoá đơn GTGT số 045633, xuất kho thành phẩm bán cho Công ty Thiên Hải mã số thuế 0201008937 số hàng 400c tủ tài liệu nhỏ giá chưa thuế GTGT 276.000đ/c và 350c tủ tài liệu lớn giá chưa thuế GTGT 1.050.000đ/c, thuế GTGT 10% thu bằng chuyển khoản (Giấy báo có 13). 11. Ngày 31 tháng 12, nhận được giấy báo có 14 về lãi tiền gửi trong tháng 665.000đ 12. Ngày 31 tháng 12, nhận giấy báo có 15 từ ngân hàng do Công ty Mỹ Hưng chuyển khoản thanh toán tiền hàng 125.000.000đ. 13. Ngày 31 tháng 12, hoá đơn GTGT số 045634 thanh lý một TSCĐ cho Công ty Hùng Cường địa chỉ 45 Trần Quang Khải Hồng Bàng Hải Phòng mã số thuế 0200782637 thu bằng tiền mặt (Phiếu thu số 01) 55.000.000đ đã gồm 10% thuế GTGT biết TS có nguyên giá ghi sổ 224.000.000đ đã khấu hao 70%. 14. Ngày 31 tháng 12, Chuyển khoản (giấy báo nợ 11) thanh toán nợ vay ngắn hạn 200.000.000đ đồng thời chi tiền

doc3 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 3 (2009 - 2012) nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: KTDN - TH 18, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: KTDN - TH 18 Hình thức thi: Viết Thời gian: 4 giờ (không kể thời gian giao đề thi và chuẩn bị) ĐỀ BÀI A/ Giới thiệu về Công ty: Tên Công ty: Công ty CP Hoàng Minh: Địa chỉ: 260 Đà Nẵng Ngô Quyền Hải Phòng. Mã số thuế: 0200673637 Số tài khoản: 2010200045675 Ngân hàng Nông nghiệp hải Phòng. Các chế độ kế toán áp dụng: + Chế độ kế toán áp dụng: QĐ 15/2006/QĐ – BTC. + Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. + Tính giá hàng tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước. + Ghi sổ theo hình thức nhật ký chung. + Sản phẩm của công ty: Đồ nội thất. TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG MINH CÓ TÀI LIỆU THÁNG 12 NĂM N NHƯ SAU I/ Dư đầu kỳ các tài khoản: 111 334.800.000 112 1.786.567.000 131 223.500.000 (trong đó: Công ty TNHH Mỹ Hưng số 30 Tôn Đức Thắng Hải Phòng 120.500.000đ Công ty CP Hoàng Hà Khu Công nghiệp Đình Vũ hải Phòng số tiền 103.000.000đ 133 14.500.000 152 223.000.000 (Trong đó 2.000kg tôn trắng giá 67.000đ/kg. và 5.000kg thép hình giá 17.800đ/kg) 155 210.000.000 (Tủ tôn đựng tài liệu nhỏ 800c đơn giá 155.000đ/c, tủ tôn đựng tài liệu lớn 100c giá 860.000đ/c) 156 260.000.000 (Đồng hồ treo tường 1.000c giá 260.000đ/c) 211 2.546.700,000 214 (763.000.000) 311 235.000.000 334 29.000.000 331 464.367.000 (Trong đó: Công ty TNHH Bình Minh số 278 Trần Quang Khải Hồng Bang Hải Phòng 300.000.000đ Công ty CP Biển Đông 224 Đường Hà Nội Hồng Bang Hải Phòng 164.367.000đ 411 3.800.000.000 421 307.700.000 II/ Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng như sau: Phiếu nhập kho số 01 kèm theo hóa đơn GTGT số 036829 ngày 01 tháng 12 năm N, Mua vật liệu từ Công ty Bình Minh 1.000kg tôn trắng giá mua chưa thuế GTGT 72.000đ/kg và 2.000kg thép hình giá mua chưa thuế 19.000đ/kg, thuế GTGT 10% chưa thanh toán. Khi mua được bên bán chiết khấu thương mại 1% trên giá chưa thuế GTGT trừ vào nợ phải trả vì mua với số lượng lớn. Phiếu xuất kho số 01 kèm theo hoá đơn GTGT số 045632 ngày 03 tháng 12 bán trực tiếp cho Công ty Hoàng Hà mã số thuế 0200783647 số hàng 300c đồng hồ treo tường giá bán chưa thuế GTGT 290.000đ/c, thuế GTGT 10% thu bằng chuyển khoản (giấy báo có 12). Ngày 06 tháng 12 năm N, Chuyển khoản thanh toán cho Công ty Bình minh tiền hàng kỳ trước 300.000.000đ (Giấy báo nợ 10) Ngày 11 tháng 12, Phiếu xuất kho số 02, Xuất kho vật liệu cho sản xuất 2.500kg tôn trắng và 5.500kg thép hình để sản xuất tủ đựng tài liệu loại lớn. Ngày 15 tháng 12 mua CCDC chuyển ngay vào sử dụng tại bộ phận sản xuất giá mua chưa thuế GTGT 22.000.000đ. Biết CCDC thuộc loại phân bổ 2 lần. chưa thanh toán tiền cho người bán. Hóa đơn GTGT số 092839 ngày 14 tháng 12 năm N của Công ty TNHH Mai Linh địa chỉ 28 Lạch Tray Hải Phòng Ngày 18 tháng 12 Tính lương phải trả cho các bộ phận như sau: Công nhân sản xuất trực tiếp 22.500.000đ, nhân viên quản lý phân xưởng 7.800.000đ, bộ phận bán hàng 12.200.000đ, Bộ phận quản lý doanh nghiệp 15.500.000đ. Đồng thời trích các khoản trích theo lương theo tỷ lệ quy định. Ngày 20 tháng 12, Phiếu chi 01 chi tiền mặt thanh toán tiền điện 9.350.000đ bao gồm 10% thuế GTGT phân bổ cho các bộ phận như sau: Bộ phận sản xuất 5.000.000đ, bộ phận bán hàng 1.500.000đ bộ phận quản lý doanh nghiệp 2.000.000đ theo hóa đơn số 983927 ngày 18 tháng 12 năm N của Công ty Điện Lực Hải Phòng. Ngày 28 tháng 12, Bảng tính khấu hao trong kỳ: khấu hao tài sản thuộc bộ phận sản xuất 34.000.000đ, khấu hao thuộc bộ phận bán hàng 4.000.000đ, khấu hao tài sản tại bộ phận quản lý doanh nghiệp 12.000.000đ. Ngày 30 tháng 12 năm N, Trong kỳ Bộ phận sản xuất hoàn thành 400c tủ đựng tài liệu loại lớn nhập kho. (Phiếu nhập kho số 02) Ngày 30 tháng 12, Phiếu xuất kho số 03 kèm theo hoá đơn GTGT số 045633, xuất kho thành phẩm bán cho Công ty Thiên Hải mã số thuế 0201008937 số hàng 400c tủ tài liệu nhỏ giá chưa thuế GTGT 276.000đ/c và 350c tủ tài liệu lớn giá chưa thuế GTGT 1.050.000đ/c, thuế GTGT 10% thu bằng chuyển khoản (Giấy báo có 13). Ngày 31 tháng 12, nhận được giấy báo có 14 về lãi tiền gửi trong tháng 665.000đ Ngày 31 tháng 12, nhận giấy báo có 15 từ ngân hàng do Công ty Mỹ Hưng chuyển khoản thanh toán tiền hàng 125.000.000đ. Ngày 31 tháng 12, hoá đơn GTGT số 045634 thanh lý một TSCĐ cho Công ty Hùng Cường địa chỉ 45 Trần Quang Khải Hồng Bàng Hải Phòng mã số thuế 0200782637 thu bằng tiền mặt (Phiếu thu số 01) 55.000.000đ đã gồm 10% thuế GTGT biết TS có nguyên giá ghi sổ 224.000.000đ đã khấu hao 70%. Ngày 31 tháng 12, Chuyển khoản (giấy báo nợ 11) thanh toán nợ vay ngắn hạn 200.000.000đ đồng thời chi tiền mặt (phiếu chi 02) thanh toán lãi tiền vay trong tháng 12.000.000đ. III/ Yêu cầu: 1.Lập các chứng từ ở các nghiệp vụ sau: (1 điểm) + Phiếu nhập kho: nghiệp vụ 01 + Hóa đơn bán hàng: nghiệp vụ 02. + Phiếu chi: nghiệp vụ 7 2. LËp thÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô (1 ®iÓm) 3. Ghi sổ nhật ký chung (3 điểm) 4. Lập sổ cái các tài khoản loại 5,6,7,8,9. (3 điểm) 5. Lập báo cáo kết quả kinh doanh (2 điểm) Biết rằng: - Kỳ này doanh nghiệp chỉ sản xuất tủ tài liệu lớn. Cuối kỳ doanh nghiệp không cã sản phẩm dở dang. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25% DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TN TIỂU BAN RA ĐỀ ----------------------------------------------------------------------------------------- Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không được ký và ghi tên vào sổ, chứng từ kế toán; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docktdn_th_18_1289.doc