Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2 (2008-2011) môn thi: lý thuyết chuyên môn nghề

Câu 3: (2 điểm) Vẽ sơ đồ, trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống đánh lửa trực tiếp, loại một bôbin dùng cho hai bugi.

docx2 trang | Chia sẻ: chaien | Ngày: 29/02/2016 | Lượt xem: 711 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2 (2008-2011) môn thi: lý thuyết chuyên môn nghề, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÕA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA II (2008-2011) MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: OTO-LT48 Câu 1: (3 điểm) Vẽ đồ thị pha phân phối khí và trình bày nguyên lý làm việc của động cơ xăng 4 kỳ. Câu 2: (2 điểm) Điền chú thích và trình bày nguyên lý họat động của hệ thống lái kiểu cơ khí sử dụng trên ô tô (theo sơ đồ) Câu 3: (2 điểm) Vẽ sơ đồ, trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống đánh lửa trực tiếp, loại một bôbin dùng cho hai bugi. .........................................................  Ngày.............................  tháng......................  năm 2011 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TN TIỂU BAN RA ĐỀ THI 1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxoto_lt_48_2053.docx
Tài liệu liên quan