Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2 (2008-2011) môn thi: lý thuyết chuyên môn nghề

Câu 3: (2 điểm) Điền chú thích và trình bày hoạt động của hệ thống còi có rơle điều khiển (theo hình vẽ).

docx2 trang | Chia sẻ: chaien | Ngày: 29/02/2016 | Lượt xem: 742 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 2 (2008-2011) môn thi: lý thuyết chuyên môn nghề, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÕA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA II (2008-2011) MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: OTO-LT23 Câu 1: (3 điểm) Điền  chú  thích  và  trình  bày  nguyên  lý  hoạt động của cơ cấu phân phối khí loại xupáp treo (theo hình vẽ).  10  9             8     7  6 5 4 3 2 11 12 13 14 Câu 2: (2 điểm) Trình bày hiện tượng và nguyên nhân hư hỏng ly hợp ma sát khô trên ô tô. 1 Câu 3: (2 điểm) Điền chú thích và trình bày hoạt động của hệ thống còi có rơle điều khiển (theo hình vẽ).  3 2    4 1 5  6 .........................................................  Ngày.............................  tháng......................  năm 2011 DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TN TIỂU BAN RA ĐỀ THI 1

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxoto_lt_23_1715.docx
Tài liệu liên quan