Đề thi lần 3 môn: Kinh tế lượng

8) Các nhà hàng này ở một trong hai vị trí: miền Bắc và miền Nam. Theo bạn, để xem xét ảnh hưởng của vị trí nhà hàng đến Y thì cần phải làm thế nào? 9) Theo bạn, trong 2 biến I và P, biến nào tác động mạnh hơn đến Y, và vì sao? 10) Có tác giả cho rằng, mô hình ở Hình 1 không tốt bằng mô hình ở Hình 4 trong việc giải thích sự thay đổi của Y. Ý kiến của bạn thế nào?

pdf2 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 660 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi lần 3 môn: Kinh tế lượng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM ĐỀ THI LẦN 3 Môn: Kinh tế lượng Thời gian: 90 phút Được sử dụng tài liệu Tập đoàn du lịch Woody có một hệ thống gồm rất nhiều nhà hàng ở rất nhiều địa phương. Tập đoàn này đã thu thập dữ liệu mẫu gồm 33 nhà hàng. Thông tin của mỗi nhà hàng được lưu trữ trong các biến sau: Y, Số lượt khách hàng được phục vụ trong 1 năm (lượt khách) I, Thu nhập trung bình một hộ của những hộ ở quanh nhà hàng trong phạm vi bán kính 3 dặm1 (USD) P, Số người dân sống xung quanh nhà hàng trong phạm vi bán kính 3 dặm (người) 1) Anh chị hãy viết phương trình hồi quy mẫu 2) Ở độ tin cậy 95%, theo anh chị, I có ảnh hưởng đến Y (áp dụng cả 2 cách P-value và tra bảng)? Biết rằng TINV(0.05,30)=2.04 3) Ở độ tin cậy 90%, theo anh chị, P có ảnh hưởng đến Y? Biết rằng TINV(0.1,30)=1.697 4) Anh chị hãy giải thích ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy đứng trước biến I? Theo anh chị dịch vụ mà các nhà hàng này cung cấp là dịch vụ bình thường hay cấp thấp? vì sao? 5) R2 bằng bao nhiêu và nó cho anh chị nhận xét gì? 6) Có tác giả cho rằng I và P đều không ảnh hưởng đến Y. Anh chị có ý kiến gì? 7) Anh chị hãy nhận định về hiện tượng đa cộng tuyến? Biết rằng VIF(I)=1.064, và VIF(P)=1.064 8) Các nhà hàng này ở một trong hai vị trí: miền Bắc và miền Nam. Theo bạn, để xem xét ảnh hưởng của vị trí nhà hàng đến Y thì cần phải làm thế nào? 9) Theo bạn, trong 2 biến I và P, biến nào tác động mạnh hơn đến Y, và vì sao? 10) Có tác giả cho rằng, mô hình ở Hình 1 không tốt bằng mô hình ở Hình 4 trong việc giải thích sự thay đổi của Y. Ý kiến của bạn thế nào? Hình 1 Kết quả tính toán bằng Eviews 1 Một dặm bằng 1.6 km 2 Hình 2 Bảng hệ số tương quan Hình 3. Bảng kết quả hồi quy từ SPSS Coefficientsa 72077.747 13784.962 .111 .060 .278 2.043 .656 .469 (Constant) P I 1 B Std. Error Unstandardized Coefficients Beta Standardized Coefficients Dependent Variable: Ya. Hình 4. Chúc anh chị làm bài tốt!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfd1_cq_8041.pdf
Tài liệu liên quan