Đề thi kết thúc học phần – học kỳ: (II) – Năm học: 2013 – 2014

Câu 4 (2 điểm) Chiếu một chùm tia tới hẹp là ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong chân không là 0,6 μm, tới vuông góc với bản tinh thể thạch anh mỏng hai mặt song song. Ánh sáng tới là phân cực thẳng có vectơ chấn động sáng làm với một phương ưu đãi của bản tinh thể góc 300 và có hàm sóng là s = a cos ωt. Hiệu quang lộ của tia thường và bất thường sau khi truyền qua bản mỏng là 0,75 μm. Hãy viết phương trình quỹ đạo của ánh sáng ló ra khỏi bản mỏng. Câu 5 (1 điểm) Phương trình đường đặc trưng phổ phát xạ của vật đen của Rayleigh-Jeans.

pdf1 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kết thúc học phần – học kỳ: (II) – Năm học: 2013 – 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM KHOA VẬT LÝ ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN – HỌC KỲ: (II) – NH: 2013 – 2014 Ngành đào tạo: Sư phạm Vật lý – 102 và Vật lý – 105 Học phần thi:Quang học (chính thức) – PHYS1013.. Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian phát đề Câu 1 (2 điểm) Trình bày một thí nghiệm thể hiện tính chất sóng ánh sáng và một thí nghiệm thể hiện tính chất hạt lượng tử của ánh sáng. Nêu rõ tính chất sóng hoặc hạt lượng tử của ánh sáng trong từng thí nghiệm thể hiện ở chỗ nào? Câu 2 (3 điểm) Hai lăng kính có cùng góc ở đỉnh là A = 20 phút, có chiết suất 1,5, có đáy gắn chung làm thành một lưỡng lăng kính. Một nguồn sáng điểm S đặt trên mặt phẳng đáy chung của hai lăng kính và cách hai lăng kính đoạn 50 cm. Nguồn S phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm. Màn quan sát E đặt vuông góc mặt phẳng đáy chung và cách hai lăng kính đoạn 2 m. a) Bố trí dụng cụ thí nghiệm, chỉ rõ giao thoa trường. b) Tính khoảng vân, xác định số vân sáng và số vân tối quan sát được trên màn. c) Kết quả câu b thay đổi như thế nào? Nếu dịch chuyển nguồn S ra xa dần hai lăng kính theo phương vuông góc với màn E. Câu 3 (2 điểm) Một nguồn sáng điểm phát ra ánh sáng đơn sắc với bước sóng 550 nm được đặt ở khoảng cách a = 1 m trước một màn chắn có lỗ tròn bán kính 2 mm. a) Tìm số đới Fresnel tối thiểu chứa trong lỗ tròn để điểm quan sát là điểm sáng. b) Tìm khoảng cách b từ màn chắn đến điểm quan sát với số đới Fresnel chứa trong lỗ tròn như câu a. Câu 4 (2 điểm) Chiếu một chùm tia tới hẹp là ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong chân không là 0,6 μm, tới vuông góc với bản tinh thể thạch anh mỏng hai mặt song song. Ánh sáng tới là phân cực thẳng có vectơ chấn động sáng làm với một phương ưu đãi của bản tinh thể góc 300 và có hàm sóng là s = a cos ωt. Hiệu quang lộ của tia thường và bất thường sau khi truyền qua bản mỏng là 0,75 μm. Hãy viết phương trình quỹ đạo của ánh sáng ló ra khỏi bản mỏng. Câu 5 (1 điểm) Phương trình đường đặc trưng phổ phát xạ của vật đen của Rayleigh-Jeans. ---------------Hết-------------- - Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_thi_ket_thuc_hoc_phan_mon_quang_hoc_2013_2014_1012.pdf
Tài liệu liên quan