Đề thi hết học phần lí thuyết số môn Toán lí

Câu 2: Viêt các hệ phương trình Maxwell mô tả trường điện từ. Giải thích các đại lượng trong phương trinh đó. Nêu ý nghĩa của thuyết Maxwell. Câu 3: Một electron sau khi đượcgia tốc bở hiệu điện thế U= 2000V thì bay vào một vùng từ trường đều có cảm ứng từ B= 0,02T theo hướng vuông góc các đường sức. Hãy tính: a. Bán kính quĩ đạo của electron. b. Chu kì quay của electron trên quĩ đạo c. Mô men động lượng của electron với tâm quĩ đạo.  B Câu 4: Cho mạch điện như hình vẽ: Nguồn có suất điện động 1,5 V; r=0,2.Thanh MN dài l 1m và có điện trở R  2,8 được đặt trong từ trường đều có B  0,1T . Bỏ qua điện trở của Ampe kế. a. Xác định số chỉ của A khi:  Thanh MN đướng yên.  Thanh MN chuyển động về bên phải với tốc độ s m v  5 b. Muốn chỉ số A=0 thì MN chuyển động về phía nào, tốc độ bằng bao nhiêu? Thí sinh không được sử dụng tài liệu A M N

pdf1 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 154 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi hết học phần lí thuyết số môn Toán lí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND TỈNH THÁI BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CĐSP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN LÍ THUYẾT SỐ (3ĐVHT) Lớp: Toán Lí Khóa: 2011- 2014 Thời gian: 120 phút. Ngày thi 20 tháng 5 năm 2014 Câu 1:Thế nào là chất thuận từ và nghịch từ. Giải thích s ự từ hóa của chất thuận từ và nghịch từ. Câu 2: Viêt các hệ phương trình Maxwell mô tả trường điện từ. Giải thích các đại lượng trong phương trinh đó. Nêu ý nghĩa của thuyết Maxwell. Câu 3: Một electron sau khi đượcgia tốc bở hiệu điện thế U= 2000V thì bay vào một vùng từ trường đều có cảm ứng từ B= 0,02T theo hướng vuông góc các đường sức. Hãy tính: a. Bán kính quĩ đạo của electron. b. Chu kì quay của electron trên quĩ đạo c. Mô men động lượng của electron với tâm quĩ đạo. B Câu 4: Cho mạch điện như hình vẽ: Nguồn có suất điện động 1,5 V; r=0,2.Thanh MN dài ml 1 và có điện trở  8,2R được đặt trong từ trường đều có TB 1,0 . Bỏ qua điện trở của Ampe kế. a. Xác định số chỉ của A khi:  Thanh MN đướng yên.  Thanh MN chuyển động về bên phải với tốc độ s mv 5 b. Muốn chỉ số A=0 thì MN chuyển động về phía nào, tốc độ bằng bao nhiêu? Thí sinh không được sử dụng tài liệu. A M N

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfde_thi_het_hoc_phan_li_thuyet_so_cdsp_thai_binh_4462.pdf
Tài liệu liên quan