Đề tài An toàn và bảo mật trên hệ điều hành Linux

Một khi cơ sở dữ liệu tạo ra, một người quản trị hệ thống có thể dùng Triwire để kiểm tra toàn vẹn của hệ thống ở bất kỳ thời điểm nào. Bằng cách quét một hệ thống hiện hành và so sánh thông tin với dữ liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, Triwire phát hiện và báo cáo bất kỳ việc thêm vào hay xóa bớt, hay thay đổi tới hệ thống bên ngoài các ranh giới bên ngoài được chỉ định. Nếu việc thay đổi là hợp lệ thì quản trị hệ thống có thể cập nhật cơ sở dữ liệu biên với thông tin mới. Nếu các thay đổi cố tình làm hại được tìm thấy thì người quản trị hệ thống sẽ biết ngay các phần nào của các thành phần của mạng đã bị ảnh hưởng.

pdf36 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 13/12/2013 | Lượt xem: 1357 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài An toàn và bảo mật trên hệ điều hành Linux, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfAn toàn và bảo mật trên hệ điều hành Linux.pdf
Tài liệu liên quan