Đề cương môn học Toán kinh tế

Môn học này được tiến hành bằng cách giảng viên hướng dẫn các vấn đề lý thuyết cốt lõi trên lớp và sinh viên làm bài tập tại lớp và ở nhà. Sĩ số tối đa để giảng trên lớp là 60. Số giờ giảng lý thuyết trên lớp là 30 tiết, làm bài tập tại lớp là 12 tiết. Giảng viên sẽ giảng bằng tiếng Việt, slide trình chiếu bằng tiếng Việt/Anh. Sinh viên đọc tài liệu bằng tiếng Việt/Anh. Trước khi đến lớp sinh viên buộc phải đọc trước ở nhà các chương tương ứng ở giáo trình đã quy định tại đề cương. Các vấn đề chưa hiểu có thể thảo luận cùng bạn hoặc đề nghị giảng viên hướng dẫn thêm.

pdf6 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương môn học Toán kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề cương môn học QT102CV01 trang 1 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TOÁN KINH TẾ (Introduction to linear programming) A. Quy cách môn học  Tên môn học: Toán kinh tế (Introduction to linear programming)  Mã số môn học (MSMH): QT102CV01  Tổng số tiết: 42 tiết, chia ra: – Số tiết lý thuyết: 30 tiết – Số tiết bài tập: 12 tiết – Số tiết thực hành: 0 tiết  Số tín chỉ: 03  Số tiết tự học : 90 tiết B. Liên hệ với môn học khác - Môn tiên quyết (sinh viên phải thi đậu trước khi học môn này): Toán cao cấp QT111DV03 - Môn học trước: không C. Tóm tắt nội dung môn học Môn học được mở đầu bằng việc giới thiệu vài vấn đề thực tế dẫn đến mô hình quy hoạch tuyến tính. Trọng tâm của môn học là phần trình bày giải thuật đơn hình ở các mức độ sử dụng khác nhau. Lý thuyết đối ngẫu được trình bày một cách đơn giản. Phần ứng của quy hoạch tuyến tính được trình bày sau cùng để thấy sự ứng dụng rộng rãi của quy hoạch tuyến tính. D. Mục tiêu của môn học Sau khi học xong môn quy hoạch tuyến tính sinh viên phải biết cách xây dựng mô hình toán cho bài toán thực tế đơn giản, áp dụng thành thạo giải thuật đơn hình để giải lớp bài toán quy hoạch tuyến tính. E. Kết quả đạt được sau khi học môn này Sau khi hoàn tất môn học, bạn sẽ có khả năng - Lập được mô hình quy hoạch tuyến tính tiêu chuẩn, - Giải bài toán quy hoạch tuyến tính bằng đồ thị hoặc bằng phương pháp đơn hình. F. Phương thức tiến hành môn học Để học tốt môn học, ngoài tài liệu chính, sinh viên cần tham khảo thêm những tài liệu tiếng Anh được giới thiệu, tài liệu trên internet, tham gia nghe giảng trên lớp để nắm kiến thức lý thuyết. Đề cương môn học QT102CV01 trang 2 Môn học này được tiến hành bằng cách giảng viên hướng dẫn các vấn đề lý thuyết cốt lõi trên lớp và sinh viên làm bài tập tại lớp và ở nhà. Sĩ số tối đa để giảng trên lớp là 60. Số giờ giảng lý thuyết trên lớp là 30 tiết, làm bài tập tại lớp là 12 tiết. Giảng viên sẽ giảng bằng tiếng Việt, slide trình chiếu bằng tiếng Việt/Anh. Sinh viên đọc tài liệu bằng tiếng Việt/Anh. Trước khi đến lớp sinh viên buộc phải đọc trước ở nhà các chương tương ứng ở giáo trình đã quy định tại đề cương. Các vấn đề chưa hiểu có thể thảo luận cùng bạn hoặc đề nghị giảng viên hướng dẫn thêm. G. Tài liệu học tập a) Tài liệu bắt buộc [1] Bài giảng giới thiệu tại lớp (tài liệu chính). b) Tài liệu không bắt buộc [2] Bernard Kolman, and Robert E. Beck, Elementary Linear Programming with Applications, Academic Press, Second edition, 1995. H. Đánh giá kết quả học tập môn này Sinh viên được đánh giá qua 3 hình thức: kiểm tra 30 phút, kiểm tra giữa kỳ và thi cuối kỳ với hình thức tự luận. a) Kiểm tra 30 phút Trong giờ bài tập, ngoài những bài tập nhằm mục đích củng cố kiến thức, mỗi sinh viên được yêu cầu làm 1 bài kiểm tra 30 phút được thực hiện vào một tuần bất kỳ. Bài tập được đưa ra dựa trên kiến thức của các chương trước đó. Điểm bài tập kiểm tra 30 phút tại lớp chiếm 10% tổng số điểm của môn học. b) Kiểm tra giữa kỳ Kiểm tra giữa kỳ sẽ tiến hành trong 60 phút. Sinh viên được kiểm tra sự hiểu biết về các chương đã học trước đó. Phần này chiếm 30% tổng số điểm của môn học. c) Thi cuối học kỳ Thi cuối học kỳ sẽ tiến hành trong 90 phút. Nội dung của đề thi sẽ phủ toàn bộ chương trình. Kỳ thi này sẽ kiểm tra kiến thức cả khía cạnh lý thuyết và thực hành của môn học. Phần này chiếm 60% tổng số điểm của môn học. 1. Bảng tóm tắt các hình thức đánh giá Thành phần Thời lượng Tóm tắt biện pháp đánh giá Trọng số Thời điểm Kiểm tra lần 1 30 phút Thực hiện bài tập cá nhân 10% Tuần 3 đến tuần 12 Kiểm tra lần 2 60 phút/ nhóm Thi viết và trắc nghiệm. Sử dụng tài liệu 30% Theo lịch PĐT Thi cuối học kỳ 90 phút Thi viết và trắc nghiệm. Sử dụng tài liệu 60% Theo lịch PĐT Tổng 100% Đề cương môn học QT102CV01 trang 3 I. Phân công giảng dạy Thành phần ban giảng huấn môn học: ™ Giảng viên phụ trách - Họ và tên: ThS. Lâm Quốc Dũng - Email: dungpt111@yahoo.com - Lịch tiếp sinh viên: công bố trên lớp Đề cương môn học QT102CV01 trang 4 J. Kế hoạch giảng dạy Tuần Nội dung Tài liệu Ghi chú 1 Chương 1: Giới thiệu bài toán QHTT (QHTT) 1. Bài toán vốn đầu tư 2. Bài toán lập kế hoạch sản xuất 3. Bài toán vận tải [1], [2] Giảng và làm bài tập 2 Chương 2: Định nghĩa và những kết quả cơ bản 1. Quy hoạch tuyến tính tổng quát 2. Quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc 3. Phương án 4. Đa diện lồi các phương án khả thi - Phương pháp hình học [1], [2] Giảng và làm bài tập 3 Chương 3: Dấu hiệu tối ưu 1. Ma trận cơ sở - Phương án cơ sở - Suy biến 2. Dấu hiệu tối ưu [1], [2] Giảng và làm bài tập 4 Chương 4: Giải thuật đơn hình 1. Cơ sở lý thuyết 2. Định lý về sự hội tụ 3. Giải thuật đơn hình cơ bản 4. Các lưu ý trong trường hợp suy biến [1], [2] Giảng và làm bài tập 5 Chương 5: Giải thuật đơn hình cải tiến 1. Một cách tính ma trận nghịch đảo 2. Quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn 3. Giải thuật đơn hình cải tiến 4. Phép tính trên dòng - Bảng đơn hình [1], [2] Giảng và làm bài tập 6,7 Chương 6: Phương pháp biến giả cải biên 1. Bài toán cải biên 2. Phương pháp hai pha 3. Phương pháp M vô cùng lớn 4. Ôn tập giữa kỳ [1], [2] Giảng và làm bài tập 8 Nghỉ để thi kiểm tra giữa kỳ 9 Chương 7: Khái niệm về đối ngẫu 1. Đối ngẫu của quy hoạch tuyến tính dạng chính tắc 2. Định nghĩa đối ngẫu trong trường hợp quy hoạch tổng quát 3. Các định lý về sự đối ngẫu [1], [2] Giảng và làm bài tập 10 Chương 8: Giải thuật đối ngẫu [1], [2] Giảng và làm bài tập 11 Chương 9: Ứng dụng QHTT (bài toán trò chơi) 1. Trò chơi có nghiệm ổn định 2. Trò chơi không có nghiệm ổn [1], [2] Giảng và làm bài tập 12 Chương 10: Ứng dụng QHTT (bài toán vận tải) 1. Mở đầu 2. Các khái niệm cơ bản [1], [2] Giảng và làm bài tập Đề cương môn học QT102CV01 trang 5 Tuần Nội dung Tài liệu Ghi chú 3. Bài toán vận tải cân bằng thu phát 4. Các bài toán được đưa về bài toán vận tải 13 Chương 11: ứng dụng QHTT (bài toán dòng trên mạng) 1. Mở đầu 2. Phát biểu bài toán dòng trên mạng [1], [2] Giảng và làm bài tập 14 Chương 12: Quy hoạch nguyên 1. Mở đầu 2. Bài toán quy hoạch nguyên trong thực tế [1], [2] Giảng và làm bài tập 15 Ôn tập toàn bộ chương trình Đề cương môn học QT102CV01 trang 6 Phần dành cho quản lý (không phát cho sinh viên) Họ tên (các) giảng viên xây dựng đề cương lần này: ThS. Lâm Quốc Dũng Ngày hoàn thành: 16/2/2011 Người duyệt đề cương Họ và Tên Chức vụ Chữ ký Nguyễn Thiên Phú Trưởng BM QTKD Ngày duyệt: 28/2/2011 Lượng giá đề cương loại: ٱ Đạt ٱ Tốt Họ và Tên Chức vụ Chữ ký Ngày lượng giá: ___/___/______ (gởi Bản Lượng giá cùng với ĐCMH này)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfqt102cv01_toan_kinh_te_9184.pdf
Tài liệu liên quan