Đề cương giáo trình đặc điểm tội phạm học

Có thể nói ngay rằng, cho đến thời điểm hiện nay tìm lời giải đúng, xác định chính xác công thức về cấu trúc đặc điểm tội phạm học của tội phạm là rất khó và cũng chưa có câu trả lời chính xác về vấn đề này, bỡi lẽ, bộ môn tội phạm học ở nước ta chưa được phát triển toàn diện, đặc biệt là vấn đề lý luận về đặc điểm tội phạm học của tội phạm chưa có nhà khoa học nào đặt vấn đề nghiên cứu một cách có hệ thống. Chính vì vậy việc xác định cấu trúc đặc điểm tội phạm học của tội phạm cũng chỉ là những khai phá bước đầu. Điều mà hiện nay chúng tôi thấy băn khoăn nhất là trong lý luận cũng như trong thực tiễn vẫn còn sự lẫn lộn, nhầm lẫn giữa cấu trúc “Đặc điểm tội phạm học” với cấu trúc “Đặc điểm hình sự tội phạm”, đây là hai vấn đề hết sức gần gũi, có quan hệ chặt chẽ đang xen, chi phối lẫn nhau, là hai mặt trong thể thống nhất không tách rời. Nếu như chùng ta đã thừa nhận rằng “Đặc điểm tội phạm học của tội phạm” là cơ sở để xây dưng phương pháp phòng ngừa và “Đặc điểm hình sự của tội phạm” là cơ sở để xây dựng phương pháp điều tra, thì rõ ràng phòng ngừa và điều tra là hai mặt trong một hệ thống nhất không tách rời trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm. Tuy vậy, xét về mặt khoa học thì đó là hai vấn đề khác nhau, nằm ở hai ngành khoa học khác nhau:”Đặc điểm tội phạm học của tội phạm” là vấn đề của khoa học tội phạm học, còn “Đặc điểm hình sự tội phạm” lại thuộc khoa học điều tra tội phạm. Chính vì vậy xác định những thông tin nào thuộc cấu trúc đặc điểm tội phạm học, những thông tin nào thuộc cấu trúc đặc điểm hình sự tội phạm có ý nghĩa rất lớn kể cả trên phương tiện lý luận và thực tiễn.

doc155 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 4989 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương giáo trình đặc điểm tội phạm học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐề cương giáo trình đặc điểm tội phạm học-TS Phạm quang phúc.doc
Tài liệu liên quan