Đề cương: Các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động marketing của công ty sapuwa

ĐỀ CƯƠNG: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY SAPUWA MỤC LỤC Page Lời cảm ơn i Nhận xét của giáo viên hướng dẫn ii Nhận xét của giáo viên phản biện .iii Mục lục iv Danh sách các bảng, biểu, sơ đồ, đồ thị vii Lời mở đầu CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Khái niệm Marketing .1 1.2 Các thành phần chủ yếu của Marketing_Mix 1.2.1 Chiến lược sản phẩm .1 1.2.2 Chiến lược giá .3 1.2.3 Chiến lược phân phối .9 1.2.4 Chiến lược chiêu thị .13 1.3 Mục tiêu và chức năng của Marketing 1.3.1 Mục tiêu của Marketing 15 1.3.2 Chức năng của Marketing .15 1.4 Những tác động của môi trường ảnh hưởng đến hoạt động Marketing của doanh nghiệp 1.4.1 Môi trường vĩ mô .16 1.4.2 Môi trường vi mô .17 1.5 Tổng quan về ngành nước tinh khiết 18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING Ở CÔNG TY SAPUWA 2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 21 2.2. Loại hình doanh nghiệp, quy mô và chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp 2.2.1 Loại hình doanh nghiệp, quy mô 22 2.2.2. Chức năng của doanh nghiệp .22 2.2.3 Nhiệm vụ của doanh nghiệp .22 2.3 Mô tả một vài hoạt động phòng kinh doanh 2.3.1 Trưởng phòng kinh doanh 23 2.3.2 Nhóm chai 24 2.3.3 Nhóm bình 24 2.3.4 Nhóm chăm sóc khách hang .25 2.3.5 Nhân viên PR .28 2.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 31 2.5 Hoạt động Marketing của công ty 2.5.1 Nghiên cứu thị trường .32 2.5.2 Phân tích Marketing – Mix a. Sản phẩm .33 b. Giá cả 34 c. Phân phối .35 d. Chiêu thị 37 2.5.3 Đánh giá tình hình công ty a. Mặt mạnh .39 b. Mặt yếu 39 2.6 Các yếu tố của môi trường ảnh hưởng đến hoạt động Marketing 2.6.1 Môi trường vĩ mô a. Dân số 40 b. Kinh tế .40 c. Tự nhiên .40 d. Công nghệ 40 e. Pháp luật 41 f. Văn hóa – xã hội .41 2.6.2 Môi trường vi mô: a. Khả năng cạnh tranh 41

pdf9 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/08/2013 | Lượt xem: 2481 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương: Các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động marketing của công ty sapuwa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC DÂN LẬP HÙNG VƯƠNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÁC GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY SAPUWA GVHD: PGS.TS NGUYỄN THỊ LIÊN DIỆP SVTH: NGÔ THỊ TÚ UYÊN TPHCM, 08/2007 2 LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian học tập tại giảng đường trường đại học dân lập Hùng Vương, em đã tích lũy cho mình được khá nhiều kiến thức. Tất cả giảng viên đều cố gắng truyền dạy những gì thực tế nhất để sinh viên như em không phải bỡ ngỡ khi tiếp xúc với công việc thực sự. Em xin cảm ơn nhà trường đã luôn tạo điều kiện để sinh viên được học với những giảng viên ưu tú, có những kinh nghiệm cả trong việc giảng dạy lẫn kinh doanh. Em xin gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp, cô đã hướng dẫn em hoàn thành bài luận văn của em. Em chúc cô luôn có nhiều sức khoẻ và niềm vui trong cả công việc lẫn cuộc sống. Bài luận văn này sẽ không thể hoàn thành được nếu không có khoảng thời gian quý báu mà em đã được trải qua ở công ty SAPUWA. Em đã may mắn hơn những bạn sinh viên khác khi được thực tập ở công ty mà em thật sự thấy mình được thực tập, được các anh chị chỉ bảo tận tình, được nhìn thấy phong cách làm việc chuyên nghiệp từ quản lý đến sản xuất. Khoảng thời gian thực tập này chắc chắn sẽ giúp em rất nhiều, ít nhất là trong việc giao tiếp và tiếp xúc với đồng nghiệp nếu em có cơ hội được vào làm ở một công ty nào đó. Chính vì thế, lời cảm ơn cuối cùng em xin dành cho Ban Giám Đốc và các anh chị ở công ty SAPUWA, đặc biệt là các anh chị ở Phòng Kinh Doanh. Em xin chúc cho Ban Giám Đốc và toàn thể nhân viên của công ty sẽ có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục lao động và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên thương trường. TP.HCM, ngày …. Tháng .... năm 2007 Sinh viên thực hiện Ngô Thị Tú Uyên 3 MỤC LỤC Page Lời cảm ơn ............................................................................................ i Nhận xét của giáo viên hướng dẫn ......................................................ii Nhận xét của giáo viên phản biện....................................................... iii Mục lục ................................................................................................ iv Danh sách các bảng, biểu, sơ đồ, đồ thị..............................................vii Lời mở đầu CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Khái niệm Marketing .....................................................................1 1.2 Các thành phần chủ yếu của Marketing_Mix 1.2.1 Chiến lược sản phẩm .....................................................................1 1.2.2 Chiến lược giá ...............................................................................3 1.2.3 Chiến lược phân phối.....................................................................9 1.2.4 Chiến lược chiêu thị .....................................................................13 1.3 Mục tiêu và chức năng của Marketing 1.3.1 Mục tiêu của Marketing................................................................15 1.3.2 Chức năng của Marketing.............................................................15 1.4 Những tác động của môi trường ảnh hưởng đến hoạt động Marketing của doanh nghiệp 1.4.1 Môi trường vĩ mô .........................................................................16 1.4.2 Môi trường vi mô .........................................................................17 1.5 Tổng quan về ngành nước tinh khiết............................................18 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING Ở CÔNG TY SAPUWA 2.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty ..........................21 2.2. Loại hình doanh nghiệp, quy mô và chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp 2.2.1 Loại hình doanh nghiệp, quy mô ..................................................22 4 2.2.2. Chức năng của doanh nghiệp .......................................................22 2.2.3 Nhiệm vụ của doanh nghiệp .........................................................22 2.3 Mô tả một vài hoạt động phòng kinh doanh 2.3.1 Trưởng phòng kinh doanh ............................................................23 2.3.2 Nhóm chai....................................................................................24 2.3.3 Nhóm bình....................................................................................24 2.3.4 Nhóm chăm sóc khách hang .........................................................25 2.3.5 Nhân viên PR ...............................................................................28 2.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ..................31 2.5 Hoạt động Marketing của công ty 2.5.1 Nghiên cứu thị trường...................................................................32 2.5.2 Phân tích Marketing – Mix a. Sản phẩm ...................................................................................33 b. Giá cả ........................................................................................34 c. Phân phối ...................................................................................35 d. Chiêu thị ....................................................................................37 2.5.3 Đánh giá tình hình công ty a. Mặt mạnh ...................................................................................39 b. Mặt yếu......................................................................................39 2.6 Các yếu tố của môi trường ảnh hưởng đến hoạt động Marketing 2.6.1 Môi trường vĩ mô a. Dân số........................................................................................40 b. Kinh tế .......................................................................................40 c. Tự nhiên.....................................................................................40 d. Công nghệ..................................................................................40 e. Pháp luật ....................................................................................41 f. Văn hóa – xã hội.........................................................................41 2.6.2 Môi trường vi mô: a. Khả năng cạnh tranh ..................................................................41 5 b. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp .......................................................42 c. Đối thủ tiềm ẩn ..........................................................................43 d. Nhà cung cấp .............................................................................43 e. Khách hàng ................................................................................44 f. Sản phẩm thay thế ......................................................................44 2.6.3 Đánh giá chung về tình hình công ty: a. Cơ hội .......................................................................................45 b. Đe dọa .......................................................................................45 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY SAPUWA 3.1 Phương hướng phát triển của doanh nghiệp ...............................46 3.2 Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động Marketing của SAPUWA 3.2.1 Hình thành các giải pháp qua phân tích SWOT ............................46 3.2.2 Lựa chọn một số giải pháp............................................................49 3.3 Kiến nghị 3.2.1 Đối với công ty.............................................................................53 3.2.2 Đối với cơ quan chức năng ...........................................................54 Phần kết luận.......................................................................................55 Phụ lục Tài liệu tham khảo 6 DANH SÁCH BẢNG, BIỂU, ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ Hình 1.1 Các thành phần tạo nên giá bán sản phẩm ...............................5 Hình 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lập kênh phân phối .............10 Hình 1.3 Số cấp của kênh phân phối .....................................................11 Hình 1.4 Các yếu tố môi trường vĩ mô..................................................16 Hình 1.5 Các yếu tố môi trường vi mô..................................................17 Biểu đồ 1.1 Tỉ trọng nước tinh khiết trong thị trường nước giải khát ....19 Biểu đồ 1.2 Tỉ lệ tăng trưởng của các loại nước giải khát......................20 Sơ đồ 2.1 Tổ chức phòng kinh doanh....................................................22 Bảng 2.1 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2005-2006 .........30 Bảng 2.2 Giá các loại sản phẩm nước tinh khiết của công ty.................33 Bảng 2.3 Giá các lọai thiết bị chuyên ngành nước uống........................33 Bảng 2.4 Hệ thống sản xuất và phân phối trực tiếp của Sapuwa............34 Sơ đồ 3.1 Tổ chức phòng kinh doanh....................................................49 7 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: Ngày nay trong hầu hết các ngành nghề đều có sự cạnh tranh rất gay gắt. Đặc biệt khi nền kinh tế nước nhà đang trong thời kì hội nhập với thế giới thì việc các công ty trong nước là phải cố gắng hết khả năng của mình để có thể cạnh tranh lại với các tập đoàn kinh tế lớn đang đầu tư nguồn vốn rất mạnh vào họạt động ở Việt Nam. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp nào cũng hiểu rõ tầm quan trọng của Marketing thế nhưng để có thể có được những hoạt động Marketing mang lại hiệu quả cho công ty thật không phải là điều dễ dàng. Thêm vào đó, nguồn vốn của các doanh nghiệp trong nước thường không mạnh nên việc tung chi phí cho các hoạt động Marketing thường không nhiều nên cũng không thể phát huy các khả năng Marketing của công ty. Có những công ty còn kết hợp phòng kinh doanh bán hàng chung với phòng Marketing để có thể tiết kiệm được chi phí cho doanh nghiệp. Có thể nhìn rõ điều này trong rất nhiều ngành nghề như: hàng tiêu dùng, thực phẩm, mỹ phẩm v.v… Tuy nhiên việc này nếu về lâu dài thì có lẽ sẽ không có lợi cho các doanh nghiệp trong nước vì các doanh nghiệp nước ngoài thực hiện các khâu Marketing rất bài bản và có khả năng sẽ chiếm được rất nhiều thị phần trong nước. Có thể nhận thấy rõ rằng các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất ra các sản phẩm có chất lượng không thua kém gì so với các công ty nước ngoài nhưng so về thực lực Marketing thì ta vẫn thua họ rất xa. Vậy các doanh nghiệp Việt Nam nên có giải pháp gì nhằm khắc phục những thua thiệt để trong tương lai có thể nâng cao được khả năng Marketing của mình? Đây chính là thử thách thật sự đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Công ty SAPUWA là một công ty có quy mô vừa do tư nhân thành lập vì thế công ty ngoài những thành công đạt được cũng gặp rất nhiều khó khăn như bao doanh nghiệp vừa và nhỏ khác tại Việt Nam. Và Marketing có lẽ là khâu mà công ty đang cần phải có nhiều thay đổi nhất. 8 Vậy để tìm hiểu công ty SAPUWA vận dụng Markeitng như thế nào trong thời gian qua và nên có những thay đồi gì trong tương lai, em xin lựa chọn đề tài : “ Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động Marketing của công ty nước tinh khiết Sài Gòn SAPUWA” 2. Phạm vi nghiên cứu Như ta đã biết, nước là một phần rất quan trọng của sự sống. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại nước giải khát thế nhưng mức tiêu thụ của người tiêu dùng đối với loại nước tinh khiết không những không giảm đi mà còn tăng lên rất nhiều. Lý do là các cao ốc văn phòng ngày càng nhiều, cuộc sống nâng cao, người độc thân nhiều và các bà nội trợ không muốn bó buộc quá nhiều vào công việc nội trợ, việc sử dụng nước tinh khiết giờ trở nên thuận tiện và không quá mắc như trước. Công ty SAPUWA vì thế mà kinh doanh rất thành công trong thời gian qua. Tuy nhiên, đã có một số trở ngại từ khi Việt Nam mở cửa hội nhập. Hiện nay công ty vẫn đang cố gắng duy trì việc kinh doanh, đồng thời tìm kiếm những cơ hội phát triển sản phẩm của mình. Với đề tài em đã chọn, em xin được phép chỉ nghiên cứu về hoạt động Marketing thuộc phòng kinh doanh của công ty. Em mong rằng những giải pháp mà em đề ra sẽ có ích một phần nào đó cho công ty. 3. Các phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp tham khảo tài liệu: tham khảo Sách giáo khoa, tài liệu dạy học của một số giảng viên, luận văn tốt nghiệp, tài liệu của công ty SAPUWA, trên internet… - Phương pháp quan sát: quan sát hoạt động của các nhân viên trong phòng kinh doanh, quan sát sản phẩm của công ty và khách hàng khi đi đến các siêu thị, quan sát các catalogue nhằm tiếp thị của công ty. - Phương pháp phỏng vấn: trưởng phòng kinh doanh, nhân viên PR 4. Nội dung nghiên cứu: Khóa luận này được chia thành 3 chương chính: 9 Chương I: Cơ sở lý luận của đề tài Chương II: Thực trạng hoạt động Marketing ở công ty SAPUWA Chương III: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động Marketing của công ty SAPUWA

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐề cương- Các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động marketing của công ty sapuwa.pdf
Tài liệu liên quan