Công trình thủy trong nhà máy đóng tàu

Qua các ví dụ về việc bố trí mặt bằng của nhμ máy ta có mấy nhận xét sau: 1/- Giao thông trong x−ởng chủ yếu dùng đ−ờng sắt vμ xe vận chuyển; 2/- Khi đóng tμu lớn th−ờng dùng ụ khô, còn đối với tμu vừa vμ nhỏ th−ờng dùng ụ n−ớc hay triền. Bởi vì trong hệ thống ụ n−ớc vμ triền có thiết bị chở cả con tμu (phần vỏ) mμ sức chở của chúng bị hạn chế, mặt khác, ụ khô hạ thuỷ tμu an toμn hơn hai loại kia. 3/- Cả bốn ví dụ đều có dây chuyền công nghệ sản xuất hợp lý, chiều dμi bến trang trí tuỳ theo khối l−ợng công việc đ−ợc tính toán, nếu chiều dμi bờ không đủ thì bố trí loại bến nhô. Trừ bệ (hoặc ụ) còn hầu hết các phân x−ởng khác đều có mái che. 4/- Cả bốn ví dụ đều phải dùng xe vận chuyển, nh−ng với ụ khô chỉ dùng để chở các phân đoạn, còn hai loại công trình kia thêm xe chở tμu (phần vỏ) nên trong hai ví dụ sau phải dùng cả hai loại xe vận chuyển (lớn vμ nhỏ).

pdf229 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/07/2013 | Lượt xem: 1900 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công trình thủy trong nhà máy đóng tàu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCông trình thủy trong nhà máy đóng tàu.pdf
Tài liệu liên quan