• Hướng dẫn sử dụng Proshow GoldHướng dẫn sử dụng Proshow Gold

  HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PROSHOW GOLD Giới thiệu đôi chút về Proshow Gold nhé, đây là một chương trình cho phép bạn làm VCD hay DVD ảnh để tặng bạn bè trong những lễ hay sinh nhật. Do ra đời sao các đàn anh như Photo2VCD v.v , nên nó hỗ trợ nhiều thứ mà các đàn anh không có, phần mềm này có trong đĩa Thế Giới Hiệu Ứng 2004 có bán ở các cửa hàng Ngu...

  pdf8 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 1490 | Lượt tải: 0

 • Lập trình theo kiến trúc 3 lớpLập trình theo kiến trúc 3 lớp

  LẬP TRÌNH THEO KIẾN TRÚC 3 LỚP 1. Xây dựng phần mềm theo kiến trúc 3 lớp: Trước đây, đối với các phần mềm có sử dụng liên quan đến dữ liệu, thường khi làm người lập trình thường tích hợp việc giao tiếp với người sử dụng , xử lý rồi ghi xuống dữ liệu trên cùng một form (đây là mô hình một lớp). Nhưng trong kiến trúc 3 lớp (mô hình 3 lớp), ...

  pdf12 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 1322 | Lượt tải: 0

 • Hướng dẫn học Photoshop CS3Hướng dẫn học Photoshop CS3

  Hướng dẫn họcPhotoshop CS3 CHƯƠNG I LÀM QUEN VỚI PHOTOSHOP BÀI 1. TỔNG QUAN VỀ ADOBE PHOTOSHOP CS3 1. Gới thiệu Adobe Photoshop CS3 Hẳn bạn sẽ không xa lạ gì với phần mềm Photoshop. Phiên bản CS3 là tiếp nối của phiên bản Photoshop CS2. Với nhiều công cụ được xem là khá nổi bật, hỗ trợ nhiều nhất trong việc xử lý ảnh số sao ch...

  pdf75 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 1364 | Lượt tải: 2

 • Tree Definitions and PropertiesTree Definitions and Properties

  A tree is an abstract data type that stores elements hierarchically. With the exception of the top element, each element in a tree has a parent element and zero or more children elements. A tree is usually visualized by placing elements inside ovals or rectangles, and by drawing the connections between parents and children with straight lines. (See...

  pdf92 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 1540 | Lượt tải: 0

 • Data structures algorithms in javaData structures algorithms in java

  Matching Parentheses and HTML Tags In this subsection, we explore two related applications of stacks, the first of which is for matching parentheses and grouping symbols in arithmetic expressions. Arithmetic expressions can contain various pairs of grouping symbols, such as ã Parentheses: "(" and ")" ã Braces: "{" and ...

  pdf92 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 3383 | Lượt tải: 0

 • Sample output from the Duck, Duck, Goose program.Sample output from the Duck, Duck, Goose program.

  Recursion We have seen that repetition can be achieved by writing loops, such as for loops and while loops. Another way to achieve repetition is through recursion, which occurs when a function calls itself. We have seen examples of methods calling other methods, so it should come as no surprise that most modern programming languages, including Java...

  pdf92 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 2988 | Lượt tải: 0

 • Một số hướng dẫn lập trình CMột số hướng dẫn lập trình C

  I. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC TRÌNH BÀY CHƯƠNG TRÌNH NGUỒN 1. Cách đặt tên hàm, biến, kiểu dữ liệu, hằng · Khi tên hàm, tên biến là sự kết hợp của nhiều từ thì các từ được viết liền nhau (không nên dùng dấu gạch dưới _ để phân cách), kí tự đầu của mỗi từ viết hoa, các kí tự còn lại của mỗi từ viết thường. · Ví dụ : LoadData, FindShortestWay, NumLines, Graph...

  pdf2 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 1440 | Lượt tải: 1

 • Working with StructuresWorking with Structures

  This chapter discusses structures, which are the most complex and most useful of the complex data types. You learn what structures are, how to use them, and when to use them. What is a Structure? Simply put, a structure is a container for other variables. Structures are like arrays in that they contain programmatically addressable elements, but str...

  pdf124 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 1326 | Lượt tải: 0

 • Using ColdFusion MX with DatabasesUsing ColdFusion MX with Databases

  CFTRANSACTION and exception handling The default behavior of the CFTRANSACTION tag is such that if you do not explicitly command it to commit or rollback, it does so implicitly for you. This is the technique shown in Listings 10-1 and 10-3. Many ColdFusion developers are used to coding that way, but if you rely on the implicit behavior that CFTRANS...

  pdf124 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 1296 | Lượt tải: 0

 • ColdFusion 8 Developer TutorialColdFusion 8 Developer Tutorial

  ColdFusion 8 Developer Tutorial Adobe ColdFusion is an application server, renowned for rapid development of dynamic websites, with a straightforward language (CFML), powerful methods for packaging and reusing your code, and AJAX support that will get developers deep into powerful web applications quickly. This book is the most intense guide to cre...

  pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/01/2013 | Lượt xem: 1328 | Lượt tải: 0