Cơ sở thiết kế máy - Chương 14: Khớp nối

14.1 Khái niệm chung 14.2 Nối trục 14.3 Ly hợp 14.4 Ly hợp tự động Chương 14 4: Khớp nối Trần Thiên Phúc

pdf8 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cơ sở thiết kế máy - Chương 14: Khớp nối, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 1 Chương 14: Khớp nối Trần Thiên Phúc 14.1 Khái niệm chung 14.2 Nối trục 14.3 Ly hợp 14.4 Ly hợp tự động Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 2 Chương 14 Chương 14: Khớp nối Trần Thiên Phúc Thông số cơ bản:  T, P và n  Moment xoắn tính toán Phân loại:  Nối trục  Ly hợp  Ly hợp tự động 14.1 Khái niệm chung: Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 3 Công dụng chung Chương 14: Khớp nối Trần Thiên Phúc 14.2 Nối trục: Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 4 Nối trục chặt:  Nối trục ống.  Nối trục đĩa:  Lực xiết và kiểm tra bền với boulon lắp có khe hở:  Lực cắt và kiểm tra bền với boulon không khe hở: Chương 14: Khớp nối Trần Thiên Phúc 14.2 Nối trục: Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 5 Nối trục bù:  Nối trục răng: kiểm tra mòn  Nối trục xích. Chương 14: Khớp nối Trần Thiên Phúc Nối trục di động:  Nối trục Oldham: kiểm tra mòn nối trục kiểm tra mòn tấm lót  Nối trục Cardan. Nối trục đàn hồi:  Nối trục với chi tiết đàn hồi không kim loại:  Nối trục vòng đàn hồi: kiểm tra dập vòng: kiểm tra uốn chốt: Nối trục đĩa đàn hồi sao  Nối trục đĩa đàn hồi nón  Nối trục vỏ đàn hồi  Nối trục với chi tiết đàn hồi kim loại:  Nối trục răng lò xo 14.2 Nối trục: Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 6 Chương 14: Khớp nối Trần Thiên Phúc Ly hợp ăn khớp:  Ly hợp vấu:  Các loại vấu  Kiểm tra dập vấu , uốn vấu  Ly hợp răng. 14.3 Ly hợp: Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 7 Chương 14: Khớp nối Trần Thiên Phúc Ly hợp ma sát:  Ly hợp đĩa ma sát: lực đóng ly hợp  Ly hợp nón ma sát: lực đóng ly hợp  Ly hợp nhiều đĩa ma sát  Ly hợp bánh hơi ma sát Ly hợp an toàn:  Ly hợp chốt an toàn: đường kính chốt an toàn  Ly hợp ma sát an toàn.  Ly hợp vấu an toàn.  Ly hợp bi an toàn. 14.4 Ly hợp tự động: Môn học Cơ Sở Thiết Kế Máy Slide 8 Chương 14: Khớp nối Trần Thiên Phúc Ly hợp một chiều:  Ly hợp con lăn một chiều. Ly hợp ly tâm Ly hợp trượt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong14_1841.pdf