Cơ sở Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại

Các ph−ơng trình vật lý biến dạng dẻo đ−ợc xây dựng trên điều kiện đặt tải giản đơn. Nếu đặt tải không thoả m|n điều kiện giản đơn, thì các biểu thức trên không thể thiết lập đ−ợc. Có nghĩa l, trong điều kiện gia tải phức tạp, không đ−ợc sử dụng các biểu thức kể trên để xác định ứng suất-biến dạng khi biến dạng dẻo. Thực tế tính toán cho thấy, thoả m|n điều kiện đặt tải giản đơn rất khó, nhất l điều kiện thứ 3 (c). Đ−ờng đặt tải thực v đặt tải giản đơn có sự khác biệt. Nếu muốn sử dụng đặt tải giản đơn, cần phải sử dụng điều kiện gần đúng. Nh−ng phải bảo đảm các điều kiện: quá trình biến dạng chỉ có đặt tải, trục chính không quay, thứ tự trục chính không đổi.

pdf249 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/07/2013 | Lượt xem: 2455 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cơ sở Lý thuyết biến dạng dẻo kim loại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLý thuyết biến dạng dẻo.pdf
Tài liệu liên quan