• Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 5: Điều khiển cạnh tranhHệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 5: Điều khiển cạnh tranh

  Xét một biến thểcủa giao thức cây, được gọi là giao thức rừng. CSDL được tổchức như một rừng. Mỗi giao dịch T phải tuân theo các quy tắc sau: 1. Chốt đầu tiên trong mỗi cây có thểtrên bất kỳhạng mục dữliệu nào 2. Chốt từthứhai trởvềsau có thể được yêu cầu chỉnếu cha của nút được yêu cầu hiện đang bịchốt 3. Các hạng mục dữliệu có thể được t...

  pdf23 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 13/12/2013 | Lượt xem: 1364 | Lượt tải: 1

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 3: Lưu trữ và cấu trúc tập tinHệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 3: Lưu trữ và cấu trúc tập tin

  Một sựmất điện xảy ra trong khi một khối đang được viết sẽdẫn tới kết quảlà khối đó có thểchỉ được viết một phần. Giảsửrằng khối được viết một phần có thểphát hiện được. Một viết khối nguyên tửlà hoặc toàn bộkhối được viết hoặc không có gì được viết (không có khối được viết một phần). Hãy đềnghịnhững sơ đồ đểcó được các viết khối nguyên tửhiệ...

  pdf39 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 13/12/2013 | Lượt xem: 1345 | Lượt tải: 0

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 2: SQLHệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 2: SQL

  Viết trong SQL các câu vấn tin sau: 1. Tìm tên của tất cảcác nhân viên làm việc cho First Bank 2. Tìm tên và thành phốcưtrú của các nhân viên làm việc cho First Bank 3. Tìm tên, phố, thành phốcưtrú làm việc cho First Bank hưởng mức lương > 10000$ 4. Tìm tất cảcác nhân viên trong CSDL sống trong cùng thành phốvới công ty mang họlàm việc ...

  pdf17 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 13/12/2013 | Lượt xem: 1299 | Lượt tải: 0

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 1: Giới thiệuHệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 1: Giới thiệu

  I.1Bốn điểm khác nhau chính giữa một hệthống xửlý file và một hệquản trịCSDL là gì ? I.2Giải thích sựkhác nhau giữa độc lập dữliệu vật lý và độc lập dữliệu logic I.3Liệt kê năm nhiệm vụcủa nhà quản trịCSDL. Đối với mỗi nhiệm vụ, giải tích rõ những vấn đềnảy sinh nếu nhiệm vụ đó không được hoàn thành. I.4Năm chức năng chính của nhà quản trịC...

  pdf18 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 13/12/2013 | Lượt xem: 1336 | Lượt tải: 0

 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 4: Giao dịchHệ quản trị cơ sở dữ liệu - Chương 4: Giao dịch

  Giảthiết yêu cầu nhất quán là A=0 V B=0 với A=B=0 là các giá trịkhởi đầu a. Chứng tỏrằng mỗi sựthựhiện tuần tựbao gồm hai giao dịch này bảo tồn tính nhất quán của CSDL. b. Nêu một sựthực hiện cạnh tranh của T1và T2sinh ra một lịch trình không khảtuần tự. c. Có một sựthực hiện cạnh tranh của T1và T2sinh ra một lịch trình khảtuần tựkhông ...

  pdf24 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 13/12/2013 | Lượt xem: 1425 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở dữ liệu - Phần 2: Ngôn ngữ SQLCơ sở dữ liệu - Phần 2: Ngôn ngữ SQL

  1. Xem toàn bộnội dung của bảng KHACH 2. Xem toàn bộnội dung của bảng HANG. 3. Xem toàn bộnội dung của bảng DONHANG. 4. Đưa ra Tên và Địa chỉcủa tất cảcác Khách hàng trong bảng KHACH. 5. Đưa ra Tên hàng, Mô tảhàng và Đơn vịtính của tất cảcác mặt hàng trong bảng HANG. 6. Đưa ra tất cảcác đơn vịtính dùng đểtính hàng hóa. 7. Đưa ra tất...

  pdf64 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 13/12/2013 | Lượt xem: 1371 | Lượt tải: 1

 • BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU 2BÀI TẬP THỰC HÀNH MÔN CƠ SỞ DỮ LIỆU 2

  Một công cụ quan trọng để học Quarter 3 là việc sử dụng SQL Server 2000. Để có thể sử dụng SQL thành thạo cần thực hành nhiều và điều đầu tiên là chúng ta nên cài đặt 1 SQL Server tại nhà để tiện cho việc thực hành bài tập cũng như thực hiện các thao tác định nghĩa trong bài học. Dưới đây là các bước hướng dẫn cài đặt SQL Server 2000, hi vọng sẽ gi...

  doc15 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 13/12/2013 | Lượt xem: 2204 | Lượt tải: 1