• Cơ khí chế tạo máy - Chương 4: Truyền động đaiCơ khí chế tạo máy - Chương 4: Truyền động đai

  1. Chọn đai, vật liệu đai (T124,125, 152) 2. Định đường kính d1 (T153, bảng 4.3) chọn d1 theo tiêu chuẩn (T153). Xác định vận tốc v1 (4.6) kiểm tra điều kiện vận tốc (T153)  điều chỉnh d1 3. Chọn hệ số trượt  (0,01-0,02), tính d2 theo (4.10)  chọn d2 theo tiêu tuẩn  u (4.10)

  pdf52 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Cơ khí chế tạo máy - Chương 5: Truyền động xíchCơ khí chế tạo máy - Chương 5: Truyền động xích

  1. Chọn loại xích (P, v, điều kiện làm việc) 2. Chọn số răng sơ bộ z1=29-2u (số lẻ) 3. Tính z2 = u.z1< Z2max  tính lại u 4. Xác định K (5.22, 5.24)  chọn dãy xích 5. Xác định Pt (5.25)  chọn bước xích pc 6. Kiểm tra số vòng quay tới hạn (bảng 5.2)

  pdf29 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0

 • Cơ khí chế tạo máy - Chương 6: Bộ truyền bánh răng hệ bánh răngCơ khí chế tạo máy - Chương 6: Bộ truyền bánh răng hệ bánh răng

  Khi nào tính theo sức bền tiếp xúc?  Khi nào tính theo sức bền uốn?  Những bước tính toàn thiết kế?  Các thông số nào tìm được khi tính toán thiết kế bộ truyền?

  pdf85 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0

 • Cơ khí chế tạo máy - Chương 7: Truyền động trục vít – bánh vítCơ khí chế tạo máy - Chương 7: Truyền động trục vít – bánh vít

  7. Xác định kích thước bộ truyền 8. Kiểm nghiệm vận tốc trượt (5.11), hệ số tải trọng (T283), hiệu suất (5.14) 9. Tính lại [H] với vs tìm được (không vượt 5%) 10. Xác định zv2 tương đương  chọn hệ số YF2 kiểm nghiệm ứng suất uốn (5.34) 11. Tính toán nhiệt (5.37) 12. Chọn dầu bôi trơn (T295)

  pdf32 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 47 | Lượt tải: 0

 • Cơ khí chế tạo máy - Chương 8: TrụcCơ khí chế tạo máy - Chương 8: Trục

  1. Xác định lực tác dụng lên CTM lắp trên nó 2. Chọn vật liệu chế tạo trục, tra b, ch  tính ứng suất uốn cho phép [] 3. Tính sơ bộ đường kính trục 4. Tính chính xác đường kính trục 5. Kiểm nghiệm trục theo hệ số an toàn 6. Kiểm nghiệm theo độ bền tĩnh 7. Trục quan trọng, kiểm tra trục theo độ cứng

  pdf31 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Cơ khí chế tạo máy - Chương 9: Ổ trụcCơ khí chế tạo máy - Chương 9: Ổ trục

  Qt1: Nhiệt lượng thoát ra theo dầu chảy qua ổ trong 1s. Qt1  C. 0.q.t C: nhiệt dung riêng 0: khối lượng riêng của dầu q: lượng dầu chảy qua ổ t: sự thay đổi nhiệt độ của dầu

  pdf56 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Cơ khí chế tạo máy - Chương 10: Khớp nốiCơ khí chế tạo máy - Chương 10: Khớp nối

  Môment xoắn tính toán khớp nối T K T T t   .   T: môment xoắn truyền trên trục K: hệ số làm việc [T]: môment xoắn cho phép khớp nối

  pdf28 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở thiết kế máy - Chương 2: Các chỉ tiêu thiết kế máy và chi tiết máyCơ sở thiết kế máy - Chương 2: Các chỉ tiêu thiết kế máy và chi tiết máy

  2.12 Độ nhám bề mặt: Các cấp độ nhám bề mặt 2.13 Tiêu chuẩn hóa trong thiết kế: Những lợi điểm của tiêu chuẩn hóa:  Giảm chủng loại chi tiết máy thiết kế  Tăng chất lượng sản phẩm, tuổi thọ chi tiết máy  Bảo đảm tính lắp lẫn  Giảm công sức thiết kế Các cấp tiêu chuẩn tại Việt Nam:  Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN  Tiêu chuẩn ngành TCN  T...

  pdf21 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở thiết kế máy - Chương 3: Truyền dẫn cơ khí trong máyCơ sở thiết kế máy - Chương 3: Truyền dẫn cơ khí trong máy

  Một số chú ý khi chọn sơ đồ động cho máy:  Chia thành nhiều cụm dẫn động bằng nhiều động cơ.  Tận dụng các loại động cơ có thể truyền dẫn trực tiếp không trung gian.  Sử dụng các chi tiết, cụm chi tiết tiêu chuẩn hoá.  Giảm tối đa các chi tiết truyền trung gian.  Tận dụng các chi tiết truyền trung gian tiêu chuẩn có giá thành thấp.  Cân...

  pdf9 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0

 • Cơ sở thiết kế máy - Chương 4: Bộ truyền đaiCơ sở thiết kế máy - Chương 4: Bộ truyền đai

  Tính toán đai thang:  Các công thức tính cần thiết:  Số dây đai Tính toán đai dẹt:  Các công thức tính cần thiết:  Chiều rộng đai  Ứng suất có ích cho phép  Trình tự tính toán 4.8 Tính toán bộ truyền đai:

  pdf14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0