Cơ khí chế tạo máy - Chương 10: Khớp nối

Môment xoắn tính toán khớp nối T K T T t   .   T: môment xoắn truyền trên trục K: hệ số làm việc [T]: môment xoắn cho phép khớp nối

pdf28 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Cơ khí chế tạo máy - Chương 10: Khớp nối, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 10 BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP KHỚP NỐI Mục tiêu  Phân loại khớp nối  Tính toán, chọn khớp nối 1 10.1 Khái niệm chung 2  Truyền môment xoắn  Đóng mở cơ cấu  Giảm tải động  Ngăn ngừa quá tải  Điều chỉnh tốc độ Phân loại Nối trục ống Nối trục chặt N ố i trụ c K h ớ p n ố i Nối trục đĩa Nối trục răng Nối trục bù Nối trục xích Nối trục chữ thập Nối trục di động Nối trục bản lề Nối trục vòng đàn hồi Nối trục đàn hồi Nối trục đĩa hình sao Ly hợp vấu Ly hợp ăn khớp Ly h ợ p Ly hợp răng Ly hợp đãi ma sát Ly hợp ma sát Ly hợp côn ma sát Ly hợp chốt an toàn Ly hợp an toàn L y h ợ p tự đ ộ n g Ly hợp vấu an toàn Ly hợp ly tâm Ly hợp 1 chiều 4 Môment xoắn tính toán khớp nối  .tT K T T  T: môment xoắn truyền trên trục K: hệ số làm việc [T]: môment xoắn cho phép khớp nối 5 10.2 Nối trục chặt l 2 D d L l L dD Nối trục ống 6 Nối trục đĩa 7 10.3 Nối trục bù Nối trục răng 8 Nối trục xích 9 10.4 Nối trục di động Nối trục chữ thập 10 Nối trục bản lề 11 10.5 Nối trục đàn hồi Nối trục đĩa hình sao 12 Nối trục vòng đàn hồi 13 Nối trục răng lò xo 14 Nối trục vỏ đàn hồi 15 10.6 Ly hợp Ly hợp ăn khớp Ly hợp vấu 16 Ly hợp răng 17 Ly hợp ma sát Ly hợp đĩa ma sát D 2D 1 1 2 3 18 Một đĩa Nhiều đĩa 19 Ly hợp côn ma sát 20 b D m  21 R Ly hợp ma sát bánh hơi trụ 22 Ly hợp an toàn Ly hợp chốt an toàn D a 23 Ly hợp ma sát an toàn 24 Ly hợp vấu an toàn 25 Ly hợp bi an toàn 26 Ly hợp một chiều 27 Ly hợp ly tâm

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchapter_10_9738.pdf
Tài liệu liên quan