Chuyên đề Quản trị mạng linux - Chương I: Kết nối mạng lan và internet

Cấu trúc Internet gồm: Internet Domain Hostname và IP Routing Proxy Kết nối LAN vào Internet Cài đặt Linux như một Router Cài đặt Linux như một Proxy Server

ppt14 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 152 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề Quản trị mạng linux - Chương I: Kết nối mạng lan và internet, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUYÊN ĐỀQUẢN TRỊ MẠNG LINUX1KẾT NỐI MẠNG LAN VÀ INTERNETCài đặt và cấu hình cơ bản FedoraCấu hình mạngKết nối LAN vào InternetCHƯƠNG I2Cài đặt và cấu hình cơ bản FedoraCài đặt Fedora 11 (1)Cài đặt Fedora 11 (2)Cấu hình cơ bản Fedora:Cấu hình DesktopCấu hình Người dùng và nhóm3Cấu hình mạngTCP/IPCấu hình địa chỉ IP cho NICThiết bị mạngCông cụ cấu hìnhTelnetSecure Remote Access (SSH)DHCP4TCP/IP Mô hình TCP/IP gồm 4 lớp:Lớp Application: SMTP, POP3, IMAP, FTP, DNS, Telnet, TFTP, Lớp Transport: UDP, TCPLớp Internet: IPLớp Network Access: PPP, Ethernet, 5Cấu hình địa chỉ IP cho NIC Xem địa chỉ IP: #ifconfig Thay đổi địa chỉ IP: C1. #ifconfig netmask upC2. Thay đổi thông tin cấu hình mạng trong tập tin /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0C3. Dùng trình tiện ích NetworkManager để cấu hình địa chỉ IPSau khi thực hiện một trong 3 bước trên, ta sử dụng lệnh #ifup để kích hoạt thông tin vừa khai báo hoặc #ifdown để hủy kích hoạt. Hoặc dùng lệnh #/etc/init.d/network start|stop6Cấu hình địa chỉ IP cho NIC C1C27Cấu hình địa chỉ IP cho NIC C38Thiết bị mạngNIC:Để kiểm tra trạng thái các card mạng, ta dùng lệnh #netstat –inĐể xem bảng định tuyến trên router, ta dùng lệnh #netstat –rn9Thiết bị mạngRouter:Thêm đường đi (route) vào router: #route add default gw 10.10.15.1#route add –net 10.10.16.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.10.15.1 eth0Tổng quát: #route add –net netmask gw Xóa đường đi (route) khỏi router:#route del –net 10.10.16.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.10.15.1 eth0Tổng quát: #route del –net netmask gw 10Thiết bị mạng11Thiết bị mạng12Công cụ cấu hìnhLệnh #ifconfigLệnh #routeLệnh #tracerouteLệnh #hostnameCác tập tin cấu hìnhTrình NetworkManager13Kết nối LAN vào InternetCấu trúc Internet gồm:Internet DomainHostname và IP RoutingProxyKết nối LAN vào InternetCài đặt Linux như một RouterCài đặt Linux như một Proxy Server14

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptlinuxnetworking_ch01_configlan_2293.ppt
Tài liệu liên quan