Chuyên đề Phép biện chứng duy vật - Phương pháp luận của nhận thức khoa học và hoạt động cải tạo xã hội

7.7.3. Quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực. - Khả năng và hiện thực luôn tồn tại trong mối quan hệ biện chứng, không tách rời nhau, luôn chuyển hóa lẫn nhau - Trong những điều kiện nất định, ở cùng một sự vật, có thể tồn tại nhiều khả năng. - Trong điều kiện mới có thể xuất hiện một số khả năng mới.

ppt49 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 1684 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Phép biện chứng duy vật - Phương pháp luận của nhận thức khoa học và hoạt động cải tạo xã hội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptphep_bien_chung_duy_vat_63.ppt
Tài liệu liên quan