Chương 8: Linh kiện quang điện tử

BỨC XẠ ÁNH SÁNG ã Khi 1 electron nhảy từ mức năng lượng cao về mức năng lượng thấp sẽ sinh ra bức xạ với bước sóng ã Bức xạ ánh sáng là những bức xạ điện từ trong khoảng ã Cực tím (100nm – 380nm) ã Ánh sáng thấy được (380nm-780nm) ã Hồng ngoại (780nm-1mm) W . D l = hC · h = 4,16.10-15 eV (hằng số Planck) · c=3.108 m/s (vận tốc ánh sáng) · ΔW năng lượng giải phóng

pdf17 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1981 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 8: Linh kiện quang điện tử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CH NG 8ƯƠ LINH KI N QUANG ĐI N TỆ Ệ Ử Đ I H C DUY TÂN Ạ Ọ KHOA CÔNG NGH THÔNG TINỆ Nguy n Văn Thễ ọ B môn Đi n t vi n thông ộ ệ ử ễ Khoa Công ngh thông tin, Đ i h c Duy Tân – 2009ệ ạ ọ Nguyen Van Tho – Duy Tan University B C X ÁNH SÁNGỨ Ạ • Khi 1 electron nh y t m c năng l ng cao v m c năng ả ừ ứ ượ ề ứ l ng th p s sinh ra b c x v i b c sóng ượ ấ ẽ ứ ạ ớ ướ • B c x ánh sáng là nh ng b c x đi n t trong kho ngứ ạ ữ ứ ạ ệ ừ ả • C c tím (100nm – 380nm)ự • Ánh sáng th y đ c (380nm-780nm)ấ ượ • H ng ngo i (780nm-1mm)ồ ạ W . ∆ = Chλ • h = 4,16.10-15 eV (h ng s Planck)ằ ố • c=3.108 m/s (v n t c ánh sáng)ậ ố • ΔW năng l ng gi i phóngượ ả Nguyen Van Tho – Duy Tan University LED - ng d ngỨ ụ • Led phát ánh sáng th y đ c (đ ,vàng, ấ ượ ỏ xanh …) • B ng đi n tả ệ ử • Đèn trang trí • Đèn giao thông • Led phát ánh sáng h ng ngo iồ ạ • Đi u khi n t xaề ể ừ • Truy n tin quang h cề ọ • Ch ng tr mố ộ • Truy n tín hi u trong các b ghép quangề ệ ộ Nguyen Van Tho – Duy Tan University DIODE PHÁT SÁNG (LED) • LED – Light Emitting Diode • Đ c ch t o t các h p ch t nhóm ượ ế ạ ừ ợ ấ III và nhóm V (GaAs, GaP …) • Phân lo i ạ • Led phát ánh sáng th y đ c (đ , vàng, ấ ượ ỏ xanh …) • Led phát ánh sáng h ng ngo iồ ạ • C ng đ sáng : ườ ộ • Led c c sángự • OLED : v t li u h u cậ ệ ữ ơ Nguyen Van Tho – Duy Tan University LED • Khi s d ng Led ph i có 1 đi n tr ử ụ ả ệ ở h n dòng ghép n i ti p v i Ledạ ố ế ớ • Rt = (U-Ung)/I • H u h t các led đ u ch u áp ng c ầ ế ề ị ượ r t th p (3V- 15V). Do đó có th b o ấ ấ ể ả v Led b ng cách m c 1 diod ng c ệ ằ ắ ượ chi u và song song v i ledề ớ Rt Nguyen Van Tho – Duy Tan University LED - ĐI N ÁP NG NGỆ ƯỠ LO I LEDẠ ĐI N ÁP NG NGỆ ƯỠ ĐỎ 1.6V – 2V CAM 2.2V – 3V XANH LÁ CÂY 2.7V – 3.2V VÀNG 2.4 – 3.2V XANH DA TR IỜ 3V – 5V Nguyen Van Tho – Duy Tan University NH N D NGẬ Ạ • ANOD • Chân dài • Đi n c c nhệ ự ỏ • V không b v tỏ ị ạ • CATHOD • Chân ng nắ • Đi n c c l nệ ự ớ • V b v tỏ ị ạ Nguyen Van Tho – Duy Tan University LED 7 ĐO NẠ • Có 2 lo iạ • Anod chung • Cathod chung Nguyen Van Tho – Duy Tan University B NG MÃ LED 7 ĐO NẢ Ạ HI N THỂ Ị ANOD CHUNG CATHOD CHUNG HI N THỂ Ị ANOD CHUNG CATHOD CHUNG 0 C0h 3Fh 9 98h 67h 1 F9h 06h A 88h 77h 2 A4h 5B B C6h 39h 3 B0h 4Fh C 86h 79h 4 99h 66h D E8h 71h 5 92h 6Dh E 82h 70h 6 82h 7Dh F 89h 76h 7 F8h 07h . 7Fh 80h 8 80h 7Fh tr ngắ FFh 00h Nguyen Van Tho – Duy Tan University S D NG M CH GI I MÃ Ử Ụ Ạ Ả D B C A HI N THỂ Ị 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 3 0 1 0 0 4 0 1 0 1 5 0 1 1 0 6 0 1 1 1 7 1 0 0 0 8 1 0 0 1 9 Nguyen Van Tho – Duy Tan University M CH MULTIPLEXẠ Nguyen Van Tho – Duy Tan University DOT MATRIX Nguyen Van Tho – Duy Tan University QUANG TR (LDR – Light dependent Resistor)Ở • Đi n tr thay đ i theo ệ ở ổ c ng đ ánh sángườ ộ • Khi đ c chi u sáng đi n ượ ế ệ tr c a LDR s b gi mở ủ ẽ ị ả • ng d ng Ứ ụ • T t/ m đèn đ ng/hiên nhàắ ở ườ • Detector ánh sáng Nguyen Van Tho – Duy Tan University PHOTODIODE Nguyen Van Tho – Duy Tan University PHOTOTRANSISTOR Nguyen Van Tho – Duy Tan University B GHÉP QUANGỘ • Dùng đ cách ly các m ch đi n có khác bi t đi n th ể ạ ệ ệ ệ ế l n nh ng v n duy trì quan h đi n ớ ư ẫ ệ ệ Nguyen Van Tho – Duy Tan University T BÀO QUANG ĐI N & PIN M T TR IẾ Ệ Ặ Ờ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLinh kiện quang điện tử.pdf
Tài liệu liên quan