Chương 7: Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc

Cách 1: Thiết kế gián tiếp hệ thống đièu khiển liên tục, sau đó rời rạc hóa ta được hệ thống đièu khiển rời rạc. Chất lượng của hệ rời rạc xấp xỉ chất lưpngj liên tịc nếu chu kỳ lấy mẫu T đủ nhỏ Cách 2: Thiết kế trực tiếp hệ thống điều khiển rời rạc. Phương pháp thiết kế: QĐNS, phương pháp phân bố cực, phương pháp giải tích.

pdf87 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/07/2013 | Lượt xem: 1163 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 7: Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc.pdf
Tài liệu liên quan