Chương 3: Xây dựng phần mềm

Chương trình MONITOR đ−ợc viết d−ới dạng hợp ngữ (Assembly), ban đầu khi tham khảo có thể gây khó khăn cho ng−ời đọc tuy nhiên hợp ngữ lm cho ng−ời học có thể hiểu rõ v nắm vững về cấu trúc phần cứng của họ vi điều khiển 8051 hơn nh− cách tổ chức bộ nhớ, cách thực hiện một ngắt, vị trí của các vector ngắt, các hoạt động định thời, hiểu rõ vị trí bản đồ bộ nhớ, các thanh ghi đặc biệt SFR . Ngoi ra khi sử dụng hợp ngữ ta không phải phụ thuộc vo các trình biên dịch hỗ trợ bằng ngôn ngữ bậc cao nh− C, Basic .

pdf12 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/07/2013 | Lượt xem: 1130 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 3: Xây dựng phần mềm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXây dựng phần mềm.pdf
Tài liệu liên quan