Chương 1 Những vấn đề chung về hệ truyền động điện

Đặc tính cơ (ĐTC): là quan hệ giữa momen động cơ hay momen cản và tốc độ ĐTC máy sản xuất Độ cứng

pdf39 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 04/05/2015 | Lượt xem: 1686 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 1 Những vấn đề chung về hệ truyền động điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Truyền Động Điện Nguyễn Anh Duy naduy2000@gmail.com 1 Tài liệu tham khảo • Bùi Đình Tiếu, Phạm Duy Nhi. Cơ sở truyền động điện tự động (tập 1 và 2), NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp – 1983 • Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị Hiền. Truyền Động Điện, NXB KHKT 2001 • Bùi Đình Tiếu. Giáo trình Truyền Động Điện, NXB Giáo dục, 2007 • Vũ Quang Hồi. Giáo trình trang bị điện - điện tử công nghiệp – NXB Giáo dục 2000 • Vũ Quang Hồi. Giáo trình kỹ thuật điều khiển động cơ điện, NXB Giáo dục 2005 • Bài giảng “ Truyền Động Điện” – ThS Hà Xuân Hòa, ĐHBK Hà Nội 2 Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN 3 Nội dung • Cấu trúc của hệ truyền động điện • Phần cơ của hệ truyền động điện • Phương trình chuyển động của hệ truyền động • Khái niệm về đặc tính cơ và các trạng thái làm việc của hệ truyền động điện 4 Nội dung • Cấu trúc của hệ truyền động điện • Phần cơ của hệ truyền động điện • Phương trình chuyển động của hệ truyền động • Khái niệm về đặc tính cơ và các trạng thái làm việc của hệ truyền động điện 5 Một số hệ truyền động 6 Máy bơm Mâm cặp máy tiện Cần trục Cấu trúc chung của hệ TĐĐ 7 Phân loại hệ TĐĐ • Theo đặc điểm của động cơ – Truyền động một chiều – Truyền động không đồng bộ – Truyền động động bộ – Truyền động bước • Theo tính năng điều chỉnh – Truyền động không điều chỉnh – Truyền động điều chỉnh • Theo mức độ tự động hóa – Truyền động không tự động – Truyền động tự động • Phân loại khác: – Truyền động không đảo chiều / đảo chiều – Truyền động đơn / truyền động nhiều động cơ – Truyền động van (van bán dẫn) 8 Nội dung • Cấu trúc của hệ truyền động điện • Phần cơ của hệ truyền động điện • Phương trình chuyển động của hệ truyền động • Khái niệm về đặc tính cơ và các trạng thái làm việc của hệ truyền động điện 9 Các đại lượng đặc trưng cho các phần tử cơ học 10 Mẫu cơ học đơn khối 11 Quy đổi momen cản, lực cản 12 Quy đổi momen quán tính 13 Ví dụ 14 Lập sơ đồ tính toán đơn khối Ví dụ (tt) 15 Ví dụ (tt) 16 Bài tập 1 17 Bài tập 2 18 Bài tập 3 19 kgm2 Phân loại momen cản • Phân loại momen cản theo chiều tác dụng 20 Mc thế năng Mc phản kháng Phân loại momen cản (tt) 21 • Phân loại momen cản theo hàm số phụ thuộc giữa momen cản và tốc độ - Đặc tính cơ của máy sản xuất 𝑀𝑐 = 𝑀𝑐𝑜 + 𝑀đ𝑚 −𝑀𝑐𝑜 . 𝜔 𝜔đ𝑚 𝑞 Phân loại momen cản (tt) 22 • Phân loại momen cản theo hàm số phụ thuộc giữa momen cản và tốc độ - Đặc tính cơ của máy sản xuất q=-1 q=0 q=1 q=2 Phân loại momen cản (tt) 23 • Phân loại momen cản theo thời gian – Đồ thị phụ tải Tải dài hạn Tải ngắn hạn Tải ngắn hạn lặp lại Phân loại momen cản (tt) 24 • Một số loại tải (Theo Microchip - AC Induction Motor Fundamentals) Momen không đổi, tốc độ thay đổi Máy nén trục vít, các máy nâng hạ, cần trục, cầu trục, băng tải … Phân loại momen cản (tt) 25 • Một số loại tải (Theo Microchip - AC Induction Motor Fundamentals) Momen thay đổi, tốc độ thay đổi Phổ biến; Momen tỷ lệ bậc 2 với tốc độ, công suất tỷ lệ bậc 3 với tốc độ; Tải bơm, quạt … Phân loại momen cản (tt) 26 • Một số loại tải (Theo Microchip - AC Induction Motor Fundamentals) Tải công suất không đổi Hay gặp trong các truyền động kéo; yêu cầu momen lớn ở tốc độ thấp khi gia tốc ban đầu và giảm nhỏ momen khi chạy Phân loại momen cản (tt) 27 • Một số loại tải (Theo Microchip - AC Induction Motor Fundamentals) Tải công suất không đổi, momen không đổi Hay gặp trong công nghiệp sản xuất giấy Phân loại momen cản (tt) 28 • Một số loại tải (Theo Microchip - AC Induction Motor Fundamentals) Tải momen khởi động lớn, sau đó momen không đổi Máy đúc ép, máy đùn (chất dẻo), máy bơm trục vít Nội dung • Cấu trúc của hệ truyền động điện • Phần cơ của hệ truyền động điện • Phương trình chuyển động của hệ truyền động • Khái niệm về đặc tính cơ và các trạng thái làm việc của hệ truyền động điện 29 Phương trình chuyển động của TĐĐ 30 Quy ước dấu 31 Các trường hợp: Tăng tốc, giảm tốc, làm việc xác lập Nội dung • Cấu trúc của hệ truyền động điện • Phần cơ của hệ truyền động điện • Phương trình chuyển động của hệ truyền động • Khái niệm về đặc tính cơ và các trạng thái làm việc của hệ truyền động điện 32 Khái niệm đặc tính cơ Đặc tính cơ (ĐTC): là quan hệ giữa momen động cơ hay momen cản và tốc độ 33 ĐTC máy sản xuất Độ cứng ĐTC động cơ 1: ĐMđl (ĐMss) 2: ĐMnt 3: ĐK 4: ĐB Độ cứng ĐTC 34 Điểm làm việc xác lập 35 Các trạng thái làm việc của động cơ 36 Khái niệm về ổn định tĩnh 37 Khái niệm về ổn định tĩnh (tt) 38 Bài tập 39 Những điểm làm việc xác lập nào là ổn định, không ổn định?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftruyen_dong_dien_c1_3551.pdf
Tài liệu liên quan