Chiến lược marketing sản phẩm của Vinamilk

hiến lược marketing sản phẩm của Vinamilk Đảm bảo chất lượng sản phẩm: - Chính sách chất lượng của Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam Vinamilk: Luôn thỏa mãn và có trách nhiệm với khách hàng .Giới thiệu chiến lược marketing sản phẩm của Vinamilk Những chiến lược về chất lượng sản phẩm,đáp ứng người tiêu dùng trong nước,sáng tạo cải tiến sản phẩm,mẫu mã bao bì sản phẩm của Vinamilk Chiến lược Marketing về giá của Vinamilk. Các chính sách giá cả .

pdf9 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 24/08/2013 | Lượt xem: 1454 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chiến lược marketing sản phẩm của Vinamilk, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. CHI N L C MARKETING V S N PH MẾ ƯỢ Ề Ả Ẩ C A VINAMILK:Ủ 1. Đ m b o ch t l ng s n ph m:ả ả ấ ượ ả ẩ - Chính sách ch t l ng c a Công ty C Ph n S a Vi t Nam: Luôn th a mãnấ ượ ủ ổ ầ ữ ệ ỏ và có trách nhi m v i khách hàng b ng cách đa d ng hóa s n ph m và d chệ ớ ằ ạ ả ẩ ị v , đ m b o ch t l ng, an toàn v sinh th c ph m v i giá c c nh tranh,ụ ả ả ấ ượ ệ ự ẩ ớ ả ạ tôn tr ng đ o đ c kinh doanh và tuân theo lu t đ nh.ọ ạ ứ ậ ị - Tr c khi tung m t s n ph m m i ra th tr ng, Vinamilk luôn g i s nướ ộ ả ẩ ớ ị ườ ử ả ph m m u đi ki m đ nh, ki m tra t các tiêu chu n ch t l ng đ n thànhẩ ẫ ể ị ể ừ ẩ ấ ượ ế ph n dinh d ng. Ch ngầ ưỡ ẳ h n, Vinamilk đã b t tayạ ắ vi n Dinh d ng qu c giaệ ưỡ ố làm cu c th nghi m lâmộ ử ệ sàng, ch ng minh s phùứ ự h p c a s a b t trongợ ủ ữ ộ n c s n xu t v i thướ ả ấ ớ ể tr ng c a ng i Vi t. ạ ủ ườ ệ - Công ty luôn đ m b oả ả vi c ki m soát ch t ch quyệ ể ặ ẽ trình s n xu t.ả ấ - Phát tri n ngu n nguyên li u đ đ m b o ngu n cung s a t i n đ nh,ể ồ ệ ể ả ả ồ ữ ươ ổ ị ch t l ng cao v i giá c nh tranh và đáng tin c y.ấ ượ ớ ạ ậ Trang tr i Bò s a c a Vinamilkạ ữ ủ - V i các nguyên li u nh p kh u, Vinamilk ch thu mua t nh ng nhà cungớ ệ ậ ẩ ỉ ừ ữ c p uy tín t i Hà Lan, New Zealand, Châu Âu... V i ngu n nguyên li u trongấ ạ ớ ồ ệ n c, công ty đã đ u t cho m r ng quy mô chu ng tr i, con gi ng, cùngướ ầ ư ở ộ ồ ạ ố máy móc hi n đ i đ s n xu t chăn nuôi bò s a. N u năm 1990, 1991,ệ ạ ể ả ấ ữ ế Vinamilk ch có 3,000 con bò s a thì hi n nay s l ng đã tăng lên hàng trămỉ ữ ệ ố ượ ngàn con. - “Tri t lý ho t đ ng c a Vinamilk là không làm đi u gì ch có l i cho mìnhế ạ ộ ủ ề ỉ ợ mà không có l i cho ng i đ ng hành, b i không có ng i đ ng hành thìợ ườ ồ ở ườ ồ mình không th t n t i”. Vinamilk không ch đ m b o cung c p cho ng iể ồ ạ ỉ ả ả ấ ườ tiêu dùng nh ng s n ph m ch t l ng mà còn đ m b o c l i ích c a nh ngữ ả ẩ ấ ượ ả ả ả ợ ủ ữ ng i nông dân cung c p nguyên li u cho công ty đ luôn b o đ m ngu nườ ấ ệ ể ả ả ồ cung c p đ u vào an toàn, ch t l ng và lâu dài.ấ ầ ấ ượ - V i cam k t “Ch t l ng qu c t – Ch t l ng Vinamilk”, Vinamilk đãớ ế ấ ượ ố ế ấ ượ kh ng đ nh các s n ph m s a c a Vinamilk hoàn toàn b o đ m ch t l ngẳ ị ả ẩ ữ ủ ả ả ấ ượ và giá tr dinh d ng mà Vinamilk cam k t v i ng i tiêu dùng, đ c ghi trênị ưỡ ế ớ ườ ượ bao bì s n ph m v hàm l ng đ m, béo, vitamin, khoáng ch t và v sinh anả ẩ ề ượ ạ ấ ệ toàn th c ph m.ự ẩ 2. S n ph m đáp ng ng i tiêu dùng trong n c:ả ẩ ứ ườ ướ Trong b t ngàn các th ng hi u s a trên th tr ng hi n nay, Vinamilkạ ươ ệ ữ ị ườ ệ v n luôn t o d u n riêng, chi m th ph n áp đ o t i nhi u phân khúc s nẫ ạ ấ ấ ế ị ầ ả ạ ề ả ph m, c nh tranh sòng ph ng v i các th ng hi u l n đ n t n c ngoài.ẩ ạ ẳ ớ ươ ệ ớ ế ừ ướ Vinamilk đ c ng i tiêu dùng trong n c tín nhi m v i nhi u nhãn hàng d nượ ườ ướ ệ ớ ề ẫ đ u trên th tr ng, g m s a t i Vinamilk, s a đ c, s a b t Dielac, n c épầ ị ườ ồ ữ ươ ữ ặ ữ ộ ướ trái cây V-Fresh… - Công ty đã th c hi n chi n l c qu ng cáo, ti p th , t o n t ng m nhự ệ ế ượ ả ế ị ạ ấ ượ ạ v i ng i tiêu dùng trong n c. Ch ng h n thay vì nói v tác d ng c a s a,ớ ườ ướ ẳ ạ ề ụ ủ ữ Vinamilk xây d ng hình nh “Tình yêu c a m ” cho s n ph m s a b t, đi uự ả ủ ẹ ả ẩ ữ ộ ề này d chi m c m tình c a ng i tiêu dùng. Hay Vinamilk đã tung ra chi nễ ế ả ủ ườ ế d ch qu ng cáo, marketing toàn di n cho s a chua nh m t lo i th c ăn thi tị ả ệ ữ ư ộ ạ ứ ế y u cho s c kho m i đ i t ng trong gia đình. S n ph m s a chuaế ứ ẻ ọ ố ượ ả ẩ ữ Vinamilk đã tăng đ t bi n, tr thành nhu c u không th c t b . K t qu đãộ ế ở ầ ể ắ ỏ ế ả ch ng minh b ng hi u qu kinh doanh - l i nhu n sau thu năm 2009 c aứ ằ ệ ả ợ ậ ế ủ Vinamilk tăng 80% so v i năm 2008.ớ - Phát tri n th ng hi u Vinamilk thành th ng hi u dinh d ng có uy tínể ươ ệ ươ ệ ưỡ khoa h c và đáng tin c y nh t v i m i ng i dân Vi t Nam thông qua chi nọ ậ ấ ớ ọ ườ ệ ế l c áp d ng nghiên c u khoa h c v nhu c u dinh d ng đ c thù c aượ ụ ứ ọ ề ầ ưỡ ặ ủ ng i Vi t Nam đ phát tri n ra nh ng dòng s n ph m t i u nh t choườ ệ ể ể ữ ả ẩ ố ư ấ ng i tiêu dùng Vi t Nam.ườ ệ 3. Không ng ng sáng t o, c i ti n đa d ng s n ph mừ ạ ả ế ạ ả ẩ : - Tính theo doanh s và s n l ng, ố ả ượ Vinamilk là nhà s n su t s a hàng đ u t iả ấ ữ ầ ạ Vi t Nam. Danh m c s n ph m c a ệ ụ ả ẩ ủ Vinamilk bao g m: s n ph m ch l c làồ ả ẩ ủ ự s a n c và s a b t; s n ph m có giá tr c ng thêm nh s a đ c, yoghurt ănữ ướ ữ ộ ả ẩ ị ộ ư ữ ặ và yoghurt u ng, kem và phó mát. ố - Vinamilk ti p t c đem đ n cho ng i tiêu dùng nhi u lo i s n ph m m iế ụ ế ườ ề ạ ả ẩ ớ nh s a chua nha đam, dòng s n ph m n c trái cây V- fresh m i k t h pư ữ ả ẩ ướ ớ ế ợ gi a n c trái cây và s a, cà phê h ng v m i hay s a b t gi m cân. Đây làữ ướ ữ ươ ị ớ ữ ộ ả các s n ph m m i nh ng đang tiêu th r t t t. Nh m đáp ng xu h ng tiêuả ẩ ớ ư ụ ấ ố ằ ứ ướ dùng tăng nhanh đ i v i các m t hàng n c gi i khát đ n t thiên nhiên vàố ớ ặ ướ ả ế ừ t t cho s c kh e con ng iố ứ ỏ ườ - Phát tri n toàn di n danh m c các s n ph m s a và t s a nh m h ng t iể ệ ụ ả ẩ ữ ừ ữ ằ ướ ớ m t l ng khách hàng tiêu th r ng l n, đ ng th i m r ng sang các s nộ ượ ụ ộ ớ ồ ờ ở ộ ả ph m giá tr c ng thêm có giá bán cao nh m nâng cao t su t l i nhu nẩ ị ộ ằ ỷ ấ ợ ậ chung c a toàn Công ty.ủ 4. M u mã, bao bì s n ph m:ẫ ả ẩ Cùng v i vi c gia nh pớ ệ ậ thị tr ng th gi i cũng nhườ ế ớ ư c nh tranh trong n c, m u mãạ ướ ẫ bao bì luôn chi m v trí quanế ị tr ng trong chi n l c quanọ ế ượ tr ng trong chi n l cọ ế ượ marketing v s n ph m.Vì xuề ả ẩ h ng tiêu dùng hi n nay r tướ ệ ấ chú tr ng t i b ngoài c a s nọ ớ ề ủ ả ph m, nh ng s n ph m thi t kẩ ữ ả ẩ ế ế đ p m t luôn nh n đ c s quan tâm c a khách hàng. Chính vì th nó đ cẹ ắ ậ ượ ự ủ ế ượ m nh danh là “ng i bán hàng th m l ng.ệ ườ ầ ặ Nh n th c đ c đi u này, Vinamilk luôn c g ng tìm ra nh ng lo i m uậ ứ ượ ề ố ắ ữ ạ ẫ mã phù h p, có tính th m mĩ cao, gây đ c s thu hút cho ng i tiêu dùng. M uợ ẩ ượ ự ườ ẫ mã bao bì c a Vinamilk có r t nhi u ch ng lo i, t h p tráng kim lo i m t trongủ ấ ề ủ ạ ừ ộ ạ ặ hay bao gi y tráng kim lo i cho t i h p kim lo i… Và không th ph nh n m tấ ạ ớ ộ ạ ể ủ ậ ộ M u mã, bao bì là m t l i th c nh tranh c aẫ ộ ợ ế ạ ủ Vinamilk đi u r ng, m u mã bao bì hi n đang là m t l i th r t l n cho Vinamilk trên thề ằ ẫ ệ ộ ợ ế ấ ớ ị tr ng hi n nay. ườ ệ II. CHI N L C MARKETING V GIÁ C AẾ ƯỢ Ề Ủ VINAMILK: 1. Chính sách đ t ti n h n đ có ch t l ng t t h n:ắ ề ơ ể ấ ượ ố ơ Nh ng Công ty th ng xuyên nâng c p s n ph m s a cuarminhf có giá trữ ườ ấ ả ẩ ữ ị dinh d ng cao h n s n ph m hi n t i. Khi s n ph m hi n t i có giá tr đ cưỡ ơ ả ẩ ệ ạ ả ẩ ệ ạ ị ượ đ nh v trong tâm trí ng i tiêu dùng cao thì vi c đi nh v s n p m m i hoàn toànị ị ườ ệ ị ị ả ẩ ớ thu n l i – nh ng s n ph m này t ng tr ng cho cách s ng cao h n, riêng bi tậ ợ ữ ả ẩ ượ ư ố ơ ệ h n. Chính vì th Vinamilk cũng áp d ng đi u này cho chính s n ph m c aơ ế ụ ề ả ẩ ủ mình, tiêu bi u là dòng Dielac lên Dielac Alpha.ể 2. Chính sách gi nguyên giá nh ng ch t l ng cao h n:ữ ư ấ ượ ơ N u nh các s n ph m hi n t i có giá tr đ nh v th p thì các Công ty sế ư ả ẩ ệ ạ ị ị ị ấ ử d ng hình th c đ nh v giá tr cao h n nh ng gi nguyên giá. Rõ nét nh t là dòngụ ứ ị ị ị ơ ư ữ ấ s a ti t trùng và dòng s a chua ăn c a Vinamilk. Nh v y, Vinamilk cũng thu vữ ệ ữ ủ ờ ậ ề đ c l i th không nh t các dòng s n ph m này.ượ ợ ế ỏ ừ ả ẩ 3. Chính sách v giá thu mua s a t i c a Vinamilk:ề ữ ươ ủ Chính sách thua mua s a c a Vinamilk theo ch tr ng : vùng có nhi uữ ủ ủ ươ ề đ ng c không đô th hóa, có đi u ki n chăn nuôi t t nh ng ph i v n chuy nồ ỏ ị ề ệ ố ư ả ậ ể s a đi xa thì giá th p h n. Đ ng th i, Vinamilk luôn đi u ch nh giá s a theo mùaữ ấ ơ ồ ờ ề ỉ ữ v và theo tình hình giá s a th gi i. Ngoài ra, Công ty còn xây d ng cho mìnhụ ữ ế ớ ự môt lo t trang tr i chăn nuôi bò s a qui mô l n nh m h n ch gánh n ng nguyênạ ạ ữ ớ ằ ạ ế ặ li u đ u vào cho dòng s a t i c a mình.ệ ầ ữ ươ ủ III. CHI N L C MARKETING V PHÂNẾ ƯỢ Ề PH I C A VINAMILK:Ố Ủ 1. Chính sách đ i lý:ạ Vinamilk có nh ng u đãi đ i v i đ i lý đ h tr thành nh ng ng i b nữ ư ố ớ ạ ể ọ ở ữ ườ ạ thân thi t, chung th y v i s n ph m c a mình. Tr ng h p vi ph m h p đ ng,ế ủ ớ ả ẩ ủ ườ ợ ạ ợ ồ Công ty kiên quy t c t b , đ làm g ng cho các đ i lý khác.ế ắ ỏ ể ươ ạ H th ng đ i lý c a Công ty phân thành hai lo i, nhóm các s n ph m v s aệ ố ạ ủ ạ ả ẩ ề ữ g m có s a đ c, s a b t… và nhóm s n ph m kem, s a chua, s a t i.ồ ữ ặ ữ ộ ả ẩ ữ ữ ươ - V i nhóm s n ph m v s a (s a đ c, s a b t…): Đ đ c làm đ i lý choớ ả ẩ ề ữ ữ ặ ữ ộ ể ượ ạ các lo i s n ph m này, Vinamilk đ t ra đi u ki n thi t y u là ph i gi cam k tạ ả ẩ ặ ề ệ ế ế ả ữ ế không bán b t kỳ m t s n ph m s a nào khác.ấ ộ ả ẩ ữ - V i nhóm s n ph m kem, s a chua, s a t i…: Công ty ch tr ng mớ ả ẩ ữ ữ ươ ủ ươ ở r ng rãi và không h n ch ng t nghèo v các đi u ki n c a đ i lý. B i đây làộ ạ ế ặ ề ề ệ ủ ạ ở các m t hàng bán tr c ti p đ n tay ng i tiêu dùng, tính c nh tranh không l n,ặ ự ế ế ườ ạ ớ không ph i là m t hàng chi n l c c a Công ty nên càng m r ng h th ngả ặ ế ượ ủ ở ộ ệ ố phân ph i thì s n ph m càng đ c ph bi n.ố ả ẩ ượ ổ ế Th ng thì đ i v i đ i lý, tùy thu c vào v trí, đ a đi m bán hàng mà Công tyườ ố ớ ạ ộ ị ị ể quy đ nh doanh s và th ng cho đ i lý theo quí, theo tháng.ị ố ưở ạ 2. H th ng phân ph i:ệ ố ố 2.1. Kênh phân ph i:ố Hi n t i Vinamilk đ a s n ph m t i khách hàng qua 2 kênh phân ph i:ệ ạ ư ả ẩ ớ ố a. Phân ph i qua kênh truy n th ng:ố ề ố Công ty có 220 nhà phân ph i đ c l p và h n 14,000 đi m bán l (s li uố ộ ậ ơ ể ẻ ố ệ năm 2009), th c hi n phân ph i t i h n 80% s n l ng c a Công ty. Đ h trự ệ ố ớ ơ ả ượ ủ ể ỗ ợ m ng l i phân ph i c a mình, Vinamilk đã m 14 phòng tr ng bày s n ph mạ ướ ố ủ ở ư ả ẩ t i các thành ph l n nh Hà N i, Đà N ng, Tp. H Chí Minh và C n Th .ạ ố ớ ư ộ ẵ ồ ầ ơ b. Phân ph i qua kênh hi n đ i:ố ệ ạ Kênh này phân ph i d a vào các h th ng siêu th và Metro. L i th c aố ự ệ ố ị ợ ế ủ Vinamilk thông qua h th ng các nhà máy s a đ c đ u t tr i dài nhi u đ aệ ố ữ ượ ầ ư ả ở ề ị ph ng trong c n c. V i 1,400 đ i lý c p 1 cũng nh m ng l i phân ph iươ ả ướ ớ ạ ấ ư ạ ướ ố tr i đ u kh p toàn qu c v i 5,000 đ i lý và 140,000 đi m bán l có kinh doanhả ề ắ ố ớ ạ ể ẻ s n ph m c a Vinamilk cũng nh t i các kênh phân ph i tr c ti p khác nhả ẩ ủ ư ạ ố ự ế ư tr ng h c, b nh vi n, siêu th … Đ i v i s n ph m s a, khi giá nguyên li uườ ọ ệ ệ ị ố ớ ả ẩ ữ ệ mua vào cao, các Công ty có th bán v i giá cao mà khách hàng v n ph i ch pể ớ ẫ ả ấ nh n. Vì v y, Vinamilk có kh năng chuy n nh ng b t l i t phía nhà cung c pậ ậ ả ể ữ ấ ợ ừ ấ bên ngoài cho khách hàng. 2.2. Xây d ng m ng l i phân ph i:ự ạ ướ ố - Đ h tr m ng l i phân ph i c a mình, Vinamilk đã m 14 phòngể ỗ ợ ạ ướ ố ủ ở tr ng bày s n ph m t i các thành ph l n nh Hà N i, Đà N ng, Tp. H Chíư ả ẩ ạ ố ớ ư ộ ẵ ồ Minh và C n Th .ầ ơ - Vinamilk có k ho ch m thêm các chi n l c Marketing đ ng th i phátế ạ ở ế ượ ồ ờ tri n thêm các đi m bán l đ tang doanh thu. Bên c nh m ng l i phân ph iể ể ẻ ể ạ ạ ướ ố trong n c, Công ty còn có các nhà phân ph i chính th c t i các n c châuướ ố ứ ạ ướ Âu, các n c Trung Đông, Hoa Kì, Úc, Thái Lan, Philippines, Camphuchia v iướ ớ s n ph m ch y u là s a b t và s a đ c.ả ẩ ủ ế ữ ộ ữ ặ .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHiến lược marketing sản phẩm của Vinamilk.pdf
Tài liệu liên quan