Câu hỏi bài tập điều kiện những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

Một đề kiểm tra điều kiện trong bộ đề kiểm tra của Hệ đào tạo từ xa, HỌc viện bưu chính viễn thong. Bộ đề thi gồm rất nhiều môn của các giáo viên trường học viện bưu chính viễn thông. Bộ đề này gồm các đề Kiểm tra điều kiện các bạn nhé. Các bạn tham khảo và có gì thác mắc thì pm vào inbox cho mình. Đề gồm nhiều version Gồm các môn: + ANh văn +chủ nghĩa Mac Lê nin +Tin học đại cương + Toán cao cấp + . Và các môn khác

doc1 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 11/10/2013 | Lượt xem: 1918 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Câu hỏi bài tập điều kiện những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÂU HỎI BÀI TẬP ĐIỀU KIỆN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CN MAC-LENIN 1 ----------------------------- Sinh viên tự chọn 3 câu trong những câu sau để làm bài. 1. Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ này? 2. Nội dung nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và rút ra ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý đó. Vì sao trong công cuộc đổi mới chúng ta phải đổi mới toàn diện? 3. Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của nguyên lý về sự phát triển. 4. Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. 5. Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại. 6. Nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của quy luật phủ định của phủ định 7. Nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Sự vận dụng quy luật này ở nước ta. 8. Mối quan hệ biện chứng cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. 9. Quan niệm của Triết học Mác Lê nin về bản chất con người ? 10. Sản xuất hàng hóa là gì ? Nêu và phân tích các thuộc tính của hàng hóa ? 11. Hàng hóa sức lao động là gì ? Giải thích vì sao nó là hàng hóa đặc biệt ? 12. Trình bày nội dung của quy luật giá trị ? 13. Nêu và phân tích sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ? 14. Nội dung của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBộ đề kiểm tra điều kiện HVBCVT (Đề 1NGuyên lý Mac Lênin).doc
Tài liệu liên quan