Cấu hình Vlan Trunk

Các vlan switch athena2 đã bị mất thay vào đó là các vlan Athena1. Do Athena1 có số configuration revision lớn hơn nên đã ập chồng tất cả vlan của mình lên switch Athena2. Chúng ta có thể tăng số configuration cho switch bằng cách ra vào vlan database và apply nhiều lần. Cứ mỗi lần chúng ta vào vlan database apply một lần thì số configuration sẽ tăng lên một lần. bây giờ chúng ta sẽ khảo sát nếu hai switch khác VTP domain thì sẽ hoạt động như thế nào. Chúng ta cấu hình cho switch Athena1 có VTP domain là Athena, còn switch Athena2 là Athena1.

pdf5 trang | Chia sẻ: Huongnt365 | Ngày: 25/11/2020 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cấu hình Vlan Trunk, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Training & Education Network 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District !, HCMC – Tel: (848) 824 4041 – Fax: (848) 824 4041 E-mail: training@athenavn.com – URL: www.athenavn.com Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA 55 BÀI 10: CẤU HÌNH VLAN TRUNK 1. Giới thiệu : Trunk là một đường vật lý đồng thời của là một đường logic cho phép vlan trên hai switch khác nhau trao đổi thông tin được với nhau. Thay vì vlan trên hai switch muốn trao đổi thông tin với nhau chúng ta phải nối một port thuộc vlan đó trên switch này với một port cũng thuộc vlan đó trên switch còn lại thì trunk cho phép thực hiện điều đó chỉ bằng một đường vật lý. Trunk tạo ra nhiều đường kết nối vlan ảo trên một đường vật lý. Từ đó vlan trên các switch khác có thể liên lạc được với nhau. Trunk có hai loại đóng gói là : dot1q và isl. Dot1q sử dụng các frame tagging để truyền dữ liệu của vlan giữa hai switch khác nhau. Còn ISL sẽ đóng gói ethernet frame bằng các gắn vào đầu fram giá trị VLAN ID. 2. Mô tả bài lab và đồ hình : Hai switch được nối với nhau bằng cáp chéo và được cấu hình cùng VTP domain. Training & Education Network 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District !, HCMC – Tel: (848) 824 4041 – Fax: (848) 824 4041 E-mail: training@athenavn.com – URL: www.athenavn.com Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA 56 3. Cấu hình cho các switch : Chúng ta tạo vlan2, vlan4, vlan6 cho Athena1; vlan3, vlan5, vlan7 cho Athena2 và cấu hình cho hai switch trong cùng một VTP domain. Athena1#vlan database Athena1(vlan)#vlan 2 name vlan2 ← Tạo vlan2 cho switch Athena1 Athena1(vlan)#vlan 4 name vlan4 Athena1(vlan)#vlan 6 name vlan6 Athena1(vlan)#vtp domain name Athena ← Cấu hình cho Athena1 thuộc VTP domain Athena Athena1(vlan)#apply Athena2#vlan database Athena2(vlan)#vlan 3 name vlan3 Athena2(vlan)#vlan 5 name vlan5 Athena2(vlan)#vlan 7 name vlan7 Athena2(vlan)#vtp domain name Athena Athena2(vlan)#apply Sau khi cấu hình Vlan xong chúng ta kiểm tra lại các vlan của Athena1 và Athena2 bằng câu lệnh show vlan. Athena1#sh vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 2 vlan2 active 4 vlan4 active 6 vlan6 active Athena2#sh vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 3 vlan3 active 5 vlan5 active 7 vlan7 active Switch Athena1 đã được tạo vlan2, vlan4, vlan6; switch Athena2 có vlan3, vlan5, vlan6. Bây giờ chúng ta sẽ cấu hình đường trunk cho hai switch bằng cách : (Chúng ta chưa nối hai port fa0/1 của hai switch lại với nhau) Athena1#conf t Athena1(config)#in fa0/1 Athena1(config-if)#switchport mode trunk ← Cấu hình cho port Fa0/1 là trunk Athena2#conf t Athena2(config)#in fa0/1 Training & Education Network 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District !, HCMC – Tel: (848) 824 4041 – Fax: (848) 824 4041 E-mail: training@athenavn.com – URL: www.athenavn.com Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA 57 Athena2(config-if)#switchport mode trunk Athena2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q ← sử dụng giao thức đóng gói dot1q cho đường trunk Lưu ý : do switch 2950 chỉ hổ trợ dot1q nên chúng ta phải cấu hình cho switch Athena2 (2900) sử dụng cùng giao thức đóng gói là dot1q. Không cấu hình ISL cho switch Athena2. Bây giờ chúng ta sử dụng câu lệnh show vtp status để kiểm tra VTP : Athena1# sh vtp status VTP Version : 2 Configuration Revision : 3 Maximum VLANs supported locally : 64 Number of existing VLANs : 8 VTP Operating Mode : Server VTP Domain Name : Athena VTP Pruning Mode : Disabled VTP V2 Mode : Disabled VTP Traps Generation : Disabled MD5 digest : 0xEA 0xB0 0xB8 0x44 0xFF 0x84 0x8D 0xFD Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:22:49 Athena2#sh vtp status VTP Version : 2 Configuration Revision : 2 Maximum VLANs supported locally : 68 Number of existing VLANs : 11 VTP Operating Mode : Server VTP Domain Name : Athena VTP Pruning Mode : Disabled VTP V2 Mode : Disabled VTP Traps Generation : Disabled MD5 digest : 0xA6 0x13 0x28 0xD8 0x04 0xB8 0xAD 0x14 Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:17:09 Chúng ta lưu ý là số configuration revision của VTP switch Athena1 lớn hơn của Athena2. Hai switch có cùng VTP domain name là Athena và cả hai là VTP server. Bây giờ chúng ta nối hai port fa0/1 của hai switch lại với nhau và kiểm tra lại các vlan. Athena1#sh vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 2 vlan2 active 4 vlan4 active 6 vlan6 active Athena2#sh vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Training & Education Network 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District !, HCMC – Tel: (848) 824 4041 – Fax: (848) 824 4041 E-mail: training@athenavn.com – URL: www.athenavn.com Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA 58 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 2 vlan2 active 4 vlan4 active 6 vlan6 active Nhận xét : các vlan trên switch Athena2 đã bị mất thay vào đó là các vlan của Athena1. Do Athena1 có số configuration revision lớn hơn nên đã ập chồng tất cả vlan của mình lên switch Athena2. Chúng ta có thể tăng số configuration cho switch bằng cách ra vào vlan datatbase và apply nhiều lần. Cứ mỗi lần chúng ta vào vlan database apply một lần thì số configuration sẽ tăng lên một lần. Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát nếu hai switch khác VTP domain thì sẽ hoạt động như thế nào. Chúng ta cấu hình cho switch Athena1 có VTP domain là Athena, còn switch Athena2 là Athena1. Do phần trên chúng ta đã cấu hình cho switch Athena1 đã thuộc VTP domain Athena và các vlan của Athena2 đã bị mất nên bây giờ chúng ta cấu hình Athena2 thuộc VTP domain Athena1 và tạo lại các vlan3, vlan5, vlan7 cho Athena2. (lưu ý chúng ta nên tháo cáp nối hai port fa0/1 của hai switch trước khi thực hiện) Athena2#vlan database Athena2(vlan)#no vlan 2 Athena2(vlan)#no vlan 4 Athena2(vlan)#no vlan 6 Athena2(vlan)#vlan 3 name vlan3 Athena2(vlan)#vlan 5 name vlan5 Athena2(vlan)#vlan 7 name vlan7 Athena2(vlan)#vtp domain name Athena Athena2(vlan)#apply Bây giờ chúng ta kiểm tra lại số configuration revision của hai switch và các vlan của chúng. Athena1#sh vtp status VTP Version : 2 Configuration Revision : 3 Maximum VLANs supported locally : 64 Number of existing VLANs : 8 VTP Operating Mode : Server VTP Domain Name : Athena Athena2#sh vtp status VTP Version : 2 Configuration Revision : 0 Maximum VLANs supported locally : 68 Number of existing VLANs : 11 VTP Operating Mode : Server VTP Domain Name : Athena1 Athena1#sh vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 2 vlan2 active 4 vlan4 active Training & Education Network 02 Bis Dinh Tien Hoang Street, Dakao Ward, District !, HCMC – Tel: (848) 824 4041 – Fax: (848) 824 4041 E-mail: training@athenavn.com – URL: www.athenavn.com Tài liệu hướng dẫn thực hành CCNA 59 6 vlan6 active Athena2#sh vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 3 vlan3 active 5 vlan5 active 7 vlan7 active Bây giờ chúng ta nối cáp hai port fa0/1 lại. Kiểm tra lại các vlan chúng ta sẽ thấy được là hai switch không trao thổi thông tin vlan với nhau (switch Athena1 sẽ không ập vlan lên switch Athena2). Athena1#sh vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 2 vlan2 active 4 vlan4 active 6 vlan6 active Athena2#sh vlan VLAN Name Status Ports ---- -------------------------------- --------- ------------------------------- 1 default active Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24 3 vlan3 active 5 vlan5 active 7 vlan7 active Vậy nếu hai switch không cùng một VTP domain thì sẽ không trao đổi thông tin vlan cho nhau.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai10_1836_1808244.pdf
Tài liệu liên quan