Các văn bản về môi trường

(Bản scan) Ngưỡng nguy hại: là cột ghi chú về tiêu chí xác định một chất thải trong danh mục là chất thải nguy hại hay không nguy hại bao gồm các loại như sau: a) Loại 1 (ký hiệu là *) chỉ là chất thải nguy hại khi có ít nhất một tính chất hoặc ít nhất một thnàh phần nguy hại ở mức đọ hay hàm tương ứng hơặc vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định

doc48 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 31/05/2013 | Lượt xem: 1196 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các văn bản về môi trường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc061226 Quyet dinh 23 ban hanh Danh muc CTNH.doc
  • docLuat BVMT 2005.doc
  • docND59CP.doc
  • docND80cophuluc.doc
  • docNDxuphatdautu.doc
  • docNghi dinh 140.2006.ND-CP.doc
  • docNghidinh81du.doc
  • docThongtu08.doc
  • pdfThongtu_07-07_TT-BTNMT.pdf
  • docTT12HDQLCTnguyhai.doc
Tài liệu liên quan