• Phương pháp dạy học từ vựng tiếng Anh ở Việt Nam hiện nayPhương pháp dạy học từ vựng tiếng Anh ở Việt Nam hiện nay

  Kiến thức nhiều đến mức nào không quan trọng bằng khả năng vận dụng những kiến thức đó. Một số học sinh tuy vốn từ vựng và ngữ pháp không quá nhiều nhưng lại giao tiếp rất tự tin và trôi chảy bằng tiếng Anh. Như vậy, họ đã có được nền tảng rất vững chắc về sau. Nếu có những định hướng phù hợp, học sinh có thể đạt được những mục tiêu học tập...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 84 | Lượt tải: 0

 • Tư tưởng Nho giáo về giáo dục ở Việt NamTư tưởng Nho giáo về giáo dục ở Việt Nam

  Phương hướng học tập của Nho giáo là hướng về đời xưa, người xưa và việc xưa. Gặp vấn đề thì phải tìm hiểu xem các “tiên vương”, “tiên thánh”, “tiên hiền” đã đặt ra và giải quyết thế nào. Khác với “thiên cổ”, “cổ nhân” là sai, là chuyện quái gở, là điều tội lỗi Các nước bị người Hán thống trị chủ yếu hướng về “tiên vương”, “tiên thánh” và “...

  pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0

 • Giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học hiện nayGiảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường đại học hiện nay

  Thứ nhất, những diễn biến trái chiều trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội trên thế giới và trong nước Do sai lầm kéo dài về nhiều phương diện, nhiều nước xã hội chủ nghĩa bắt đầu lâm vào khủng hoảng, và khi thực hiện đường lối cải cách, cải tổ sai lầm, càng dẫn tới khủng hoảng trầm trọng hơn, thậm chí dẫn tới sự sụp đổ của chế độ xã hộ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 127 | Lượt tải: 0

 • Xã hội hóa giáo dục góp phần xây dựng xã hội học tậpXã hội hóa giáo dục góp phần xây dựng xã hội học tập

  Như vậy, có thể tìm thấy rất nhiều sự tương đồng giữa biểu hiện của xã hội hóa giáo dục và các phương thức để xây dựng xã hội học tập ở nước ta trong tình hình hiện nay. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục sẽ đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp then chốt hướng tới thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội học tập, vì một nền giáo dục...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0

 • Giảng dạy lý luận Mác - Lênin ở các trường đại học: Một số vấn đề cần quan tâmGiảng dạy lý luận Mác - Lênin ở các trường đại học: Một số vấn đề cần quan tâm

  Bốn là, phải xây dựng đội ngũ giảng viên lý luận Mác - Lênin đáp ứng yêu cầu mới. Nghị quyết Đại hội X đã khẳng định: “Bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở tất cả các cấp học, bậc học. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục, phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học, khắc phục lối truyền thụ một chiều. Ho...

  pdf5 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0

 • Chức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu các đơn vịChức năng nhiệm vụ, quy trình giải quyết công việc, biểu mẫu các đơn vị

  1. Họ tên thành viên hội đồng: 1. Cơ quan công tác và địa chỉ liên hệ: 2. Tên đề tài, mã số : 3. Họ tên chủ nhiệm đề tài: 4. Cơ quan chủ trì: 5. Ngày họp: 6. Địa điểm: 7. Quyết định thành lập hội đồng (số, ngày, tháng, năm): 8. Đánh giá của thành viên hội đồng:

  pdf370 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0

 • Hội thảo khoa học: Vấn đề tự chủ - Tự chịu trách nhiệm ở các trường đại học và cao đẳng Việt NamHội thảo khoa học: Vấn đề tự chủ - Tự chịu trách nhiệm ở các trường đại học và cao đẳng Việt Nam

  Như chúng ta đã biết, bất cứ một đơn vị trường học nào dù nhỏ hay lớn, rộng hay hẹp thì vấn đề quan tâm trước tiên phải là vấn đề quản lý bộ máy, đội ngũ cán bộ, giảng viên (trong đó đặc biệt quan tâm đến chất lượng dạy và học), vấn đề thực hiện nền nếp, đạo đức, tác phong của học sinh - sinh viên và các vấn đề khác. Không ngoại trừ quy luật ấy...

  pdf317 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng Chuyên đề thí nghiệm mở để bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho học sinh THPT chuyênXây dựng Chuyên đề thí nghiệm mở để bồi dưỡng năng lực thực nghiệm cho học sinh THPT chuyên

  Chúng tôi đã tổ chức thực nghiệm sư phạm với đối tượng học sinh lớp chuyên vật lí tại trường THPT chuyên Hà Giang. Để đánh giá sự phát triển của từng thành tố năng lực thực nghiệm chúng tôi đã xây dựng hệ thống công cụ đánh giá dưới dạng “Phiếu đánh giá qua quan sát”, “Phiếu đánh giá đồng đẳng” và “Phiếu đánh giá báo cáo thí nghiệm” Ở giai đoạn...

  pdf6 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0

 • Cấu trúc chương trình môn học lí luận dạy học đại họcCấu trúc chương trình môn học lí luận dạy học đại học

  2.3. Các phương pháp, phương tiện dạy học là hệ thống những cách thức, phương tiện phối hợp của G và SV nhằm thực hiện các nhiệm vụ dạy học. 2.4. G với hoạt động dạy, SV với hoạt động học là hai nhân tố đặc trưng cơ bản, nhân tố trung tâm của quá trình dạy học.

  ppt74 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 121 | Lượt tải: 0

 • Triết lý giáo dục khổng tử và sự tương thích đối với quá trình xây dựng con người mới ở nước taTriết lý giáo dục khổng tử và sự tương thích đối với quá trình xây dựng con người mới ở nước ta

  3. Quy trình ứng dụng phần mềm LectureMaker để thiết kế một số bài giảng - Chuẩn bị nội dung cần soạn thảo - Giai đoạn trên máy vi tính: + Soạn nội dung trên các slide + Soạn thảo các hiệu ứng theo kịch bản đã dự kiến + Trình diễn thử, chỉnh sửa và đưa vào sử dụng. 4. Các yêu cầu sƣ phạm khi thiết kế và sử dụng bài giảng có sử dụng phần mềm ...

  pdf52 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0