• Understanding English idioms from the conceptual metaphor theory of cognitive linguisticsUnderstanding English idioms from the conceptual metaphor theory of cognitive linguistics

  If the underlying conceptual structures that motivate idioms’ meaning are explained, it is more likely that language learners infer the meaning and retain it longer. This contrasts with the common view held by language teachers and textbook writers that idioms’ meaning can’t be predicted and they must be learned as a whole in their context.

  pdf7 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 777 | Lượt tải: 0

 • Cơ chế tâm lí của quá trình hình thành sự định hướng trong không gian cho trẻ lứa tuổi mầm nonCơ chế tâm lí của quá trình hình thành sự định hướng trong không gian cho trẻ lứa tuổi mầm non

  Giúp trẻ thực hiện đa dạng các hành động thực hành bên ngoài với các đối tượng xung quanh như sờ, chạm đến vật, dịch chuyển về phía vật sau đó đến hành động ước lượng bằng mắt để xác định vị trí trong không gian của các vật xung quanh trẻ. Cuối cùng, khi trẻ đã cảm nhận đầy đủ về vị trí và hướng trong không gian của các đối tượng thì dạy trẻ s...

  pdf6 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 746 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp dự án và ưu thế vận dụng vào dạy học Địa lí 12, trung học phổ thôngPhương pháp dự án và ưu thế vận dụng vào dạy học Địa lí 12, trung học phổ thông

  Hiệu quả do PP dự án mang lại cho HS là vô cùng to lớn, đặc biệt việc hình thành cho HS cuối cấp các “kĩ năng mềm” – những kĩ năng thật sự cần thiết cho ngưỡng cửa vào đời. Môn Địa lí, về bản chất khoa học, chương trình, nội dung là một môn học hội đủ các điều kiện để ứng dụng PP dự án; trong đó, điển hình nhất là nội dung, chương trình Địa lí ...

  pdf8 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 854 | Lượt tải: 0

 • Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tài chính theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại trường đại học sư phạm TP Hồ Chí MinhGiải pháp nâng cao hiệu quả công tác tài chính theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại trường đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh

  Đổi mới cơ chế quản lí tài chính là một bộ phận không thể tách rời quá trình đổi mới công tác quản lí nói chung, nó sẽ trở thành đòn bẩy cho sự đảm bảo chất lượng đào tạo và phát triển của nhà trường khi có điểm tựa là sự đồng bộ trong quan điểm và xây dựng chính sách về tổ chức bộ máy, xác định nguồn nhân lực để thực hiện các nhiệm vụ.

  pdf10 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 682 | Lượt tải: 2

 • Tìm hiểu về hoạt động nghiên cứu khoa học của trường đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2010Tìm hiểu về hoạt động nghiên cứu khoa học của trường đại học sư phạm TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2006-2010

  Nên chăng đề tài cấp Bộ vẫn giữ hai mức độ: thứ nhất là mức trọng điểm giống như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành những năm trước; thứ hai là đề tài cấp Bộ thường để các trường có kinh phí xây dựng các hướng nghiên cứu, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có học hàm, học vị bổ sung nguồn cán bộ hàng năm cho các trường.

  pdf9 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 655 | Lượt tải: 0

 • Niên giám khoa học năm 2011 – 2012Niên giám khoa học năm 2011 – 2012

  Thông qua việc thử nghiệm áp dụng quy tắc mới để xác định hướng của lực từ trong chương trình Vật lý 11 đối với hai lớp 11A2 và 11A4 trường THPT Đông Du, chúng tôi nhận thấy rằng kết quả ban đầu hết sức khả quan. Phần lớn học sinh đều có hứng thú trong quá trình học và làm bài tập. Học sinh yếu cũng có thể tự làm bài mà không cần nhiều sự trợ g...

  pdf207 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 628 | Lượt tải: 0

 • Niên giám khoa học năm 2009 – 2010Niên giám khoa học năm 2009 – 2010

  Vận dụng phƣơng pháp dạy học tích cực là một trong những con đƣờng đƣa HS đạt đến chuẩn tích cực sáng tạo hiệu quả nhất. Tuy nhiên, vận dụng thế nào trong giảng dạy là một vấn đề cần đặt ra. GV vẫn đổi mới phƣơng pháp, vẫn chạy theo chƣơng trình, vẫn tỉ mỉ vận dụng công nghệ thông tin, các loại phƣơng pháp khác nhau, nhƣng vấn đề đặt ra là hiệu...

  pdf204 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 603 | Lượt tải: 0

 • Tích hợp giáo dục môi trường qua môn địa lí đô thịTích hợp giáo dục môi trường qua môn địa lí đô thị

  Cùng với các ngành khoa học khác, ngành Địa lí góp phần thay đổi hành vi ứng xử của con người đối với môi trường, từ xu hướng con người khai thác “bóc lột tàn nhẫn môi trường tự nhiên” thành xu hướng ứng xử “vì môi trường”, “Hành động vì thành phố (“Action for the City”) nhằm giải quyết những vấn nạn trong môi trường đô thị hiện nay, hướng đến ...

  pdf5 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 641 | Lượt tải: 1

 • Nhiệm vụ, thách thức của giáo viên, học sinh Việt Nam trong dạy học theo dự ánNhiệm vụ, thách thức của giáo viên, học sinh Việt Nam trong dạy học theo dự án

  DHTDA ra đời đã lâu và được nhiều nước có nền giáo dục tiên tiến trên thế giới thường xuyên sử dụng. Nhưng ở Việt Nam, giáo viên và học sinh chỉ mới được tiếp cận và sử dụng phương pháp dạy học này trong những năm gần đây. Đây là một phương pháp dạy học tích cực, phát huy tối đa tính chủ động và dân chủ của học sinh thông qua việc yêu cầu học ...

  pdf7 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 632 | Lượt tải: 0

 • Phát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoáPhát triển giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá

  Bốn là, đẩy mạnh hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ: Đa dạng hoá đối tác và hình thức hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, lựa chọn đối tác chiến lược, gắn kết giữa hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ với hợp tác quốc tế về kinh tế. Ban hành chính sách thu hút chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài có tr...

  doc29 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 5620 | Lượt tải: 3