• Giáo dục học - Chương 7: Lược khảo tài liệuGiáo dục học - Chương 7: Lược khảo tài liệu

  Không sao chép lại ñồ thị hay biểu bảng của các nghiên cứu trước. + Không ñược bỏ qua các nghiên cứu có liên quan. Td. Nghiên cứu lĩnh vực cho vay thì luôn phải ñề cập ñến Stiglitz và Weiss (1981). + Không nên ñề cập ñến tài liệu tham khảo chưa từng ñọc.

  pdf18 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục học - Chương 8: Cơ sở lý luậnGiáo dục học - Chương 8: Cơ sở lý luận

  (3) Giả thuyết khắc phục : Có thể trình bày trong bài nhưng tùy ý Giả thuyết có liên quan ñến giải pháp Giả thuyết này có thể kiểm chứng bằng suy luận nhưng cũng có thể ñược kiểm ñịnh bởi các công cụ thống kê Thí dụ về thâm hụt cán cân thương mại ?

  pdf29 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục học - Chương 9: Phương pháp và cách tiến hànhGiáo dục học - Chương 9: Phương pháp và cách tiến hành

  Công cụ thống kê và kinh tế lượng : (i) Ước lượng thống kê và các kiểm ñịnh : Số trung bình, ñộ lệch, các dạng phân phối, t-test, F-test, (ii) Mô hình ña biến ñơn : Hồi quy, (iii) Mô hình kinh tế lượng cấu trúc : (iv) Mô hình chuỗi thời gian :

  pdf12 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục học - Chương 10: Viết Báo cáoGiáo dục học - Chương 10: Viết Báo cáo

  Kết quả nghiên cứu : Sản phẩm cuối của nghiên cứu ñể ñối chiếu với mục tiêu nghiên cứu (có thể ñạt ñược hay không ñạt ñược). ðiểm quan trọng là giải thích kết quả ñạt ñược.

  pdf14 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Quy định về tổ chức và quản lý thi kết thúc học phầnQuy định về tổ chức và quản lý thi kết thúc học phần

  3. Điều chỉnh và công bố điểm phúc khảo: - Phòng KT-ĐBCL phối hợp với các phòng có liên quan đối chiếu điểm đã công bố với điểm chấm phúc khảo để tiến hành điều chỉnh điểm nếu có chênh lệch. + Nếu điểm phúc khảo bằng điểm đã công bố thì giữ nguyên điểm đã công bố. + Nếu điểm phúc khảo và điểm đã công bố chênh lệch nhau ≤ 1 điểm thì lấy điểm ch...

  pdf17 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0

 • Rèn luyện năng lực hợp tác cho học sinh trong dạy học chương chuyển hóa vật chất và năng lượng - Sinh học 11 trung học phổ thôngRèn luyện năng lực hợp tác cho học sinh trong dạy học chương chuyển hóa vật chất và năng lượng - Sinh học 11 trung học phổ thông

  Nhóm trưởng chỉ định 1-2 thành viên nêu ý kiến về cách giải quyết nhiệm vụ. - Các thành viên nêu ý kiến của mình đã ghi ra, gồm: mục đích, cách tiến hành, dự kiến kết quả thí nghiệm. - Các thành viên còn lại lắng nghe và đưa ra ý kiến nhận xét của mình, bổ sung ý kiến, yêu cầu làm rõ: yêu cầu của mẫu vật, giải thích các bước thí nghiệm, cách ...

  pdf10 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 42 | Lượt tải: 0

 • 333 câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt đầu khoá năm học 2015 - 2016333 câu hỏi trắc nghiệm sinh hoạt đầu khoá năm học 2015 - 2016

  Câu 206: Nếu có sự thay đổi hiện trạng hoặc làm mất sách Thư viện, hình thức phạt là: a. Đền chính quyển sách đó nếu mua lại được cộng 10.000(đ) phí xử lý kỹ thuật b. Bồi thường tiền gấp 3 lần chi phí cho việc tái tạo thay thế tài liệu đó. c. Bồi thường tiền gấp 5 lần chi phí cho việc tái tạo thay thế tài liệu đó. d. a và b đều đúng Câu 207: M...

  pdf58 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục học - Đào tạo nghề képGiáo dục học - Đào tạo nghề kép

  Hệ thống đào tạo nghề kép là sự kết hợp giữa thực tập tại doanh nghiệp và đào tạo nghề tại nhà trường. Hệ thống này được nhiều quốc gia áp dụng, phải kể đến như Đức, Áo, Bosnia, Croatia, Serbia, Slovenia, Đào tạo nghề kép Bối cảnh Macedonia, Montenegro và Thụy Sĩ, ngoài ra còn có Đan Mạch, Hà Lan và Pháp, và trong vài năm trở lại đây có cả...

  pdf13 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục học - Giới thiệu một số loại súng bộ binhGiáo dục học - Giới thiệu một số loại súng bộ binh

  1. Tác dụng, tính năng b) Tính năng chiến đấu - Súng CKC chỉ bắn được phát một - Tầm bắn ghi trên thước ngắm là 800m - Tốc độ bắn chiến đấu 35 - 40 phát/phút - Hộp tiếp đạn chứa được 10 viên. - Tầm bắn thẳng: + Mục tiêu cao 0,5m: 350m + Mục tiêu cao 1,5m: 525m

  pptx58 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 1

 • Hướng dẫn thực hiện nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụngHướng dẫn thực hiện nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng

  c. Quy trình nghiên cứu * Chuẩn bị bài của giáo viên: - Cô Hằng dạy lớp đối chứng: Thiết kế kế hoạch bài học không sử dụng các tệp có định dạng FLASH và VIDEO CLIP, quy trình chuẩn bị bài như bình thường. - Nhóm nghiên cứu và Cô Đông: Thiết kế kế hoạch bài học có sử dụng các tệp FLASH và VIDEO CLIP; sưu tầm, lựa chọn thông tin tại các website b...

  doc33 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0