• Tài liệu hướng dẫn ôn tập và kiểm tra môn luật hình sựTài liệu hướng dẫn ôn tập và kiểm tra môn luật hình sự

  Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác(Đ104). - Hành vi: Tác động trái phép đến thân thể của người khác. - Hậu quả: Có 2 loại hậu quả: Thương tích và tổn hại cho SK. + Tỷ lệ thương tật từ 11% trở lên. + Dưới 11% thì phải thuộc một trong những trường hợp luật nói tại K1, Đ104. - Phải có mối quan hệ nhân quả giữa h...

  pdf27 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0

 • Một số ý kiến bàn về đổi mới phương pháp giảng dạy tại học viện ngân hàng - Phân viện Phú YênMột số ý kiến bàn về đổi mới phương pháp giảng dạy tại học viện ngân hàng - Phân viện Phú Yên

  5. Những biện pháp cụ thể để sinh viên có thái độ học tập tích cực a/. Tăng tính tự giác học tập qua việc cho sinh viên thấy hệ quả giữa chất lượng học tập và vị trí làm việc trong tương lai Xét cho cùng khi vào trường đại học, mục đích của mọi sinh viên là muốn có một việc làm để giúp ích cho bản thân và gia đình trước khi có suy nghĩ trở thà...

  pdf8 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp sư phạm và phương pháp hướng dẫn thực hành lái xe mô tô hạng a1, a2, a3 máy kéo nhỏ hạng a4Phương pháp sư phạm và phương pháp hướng dẫn thực hành lái xe mô tô hạng a1, a2, a3 máy kéo nhỏ hạng a4

  Việc sử dụng công nghệ hiện đại đòi hỏi ngƣời giáo viên phải có kỹ năng thiết kế giáo án và sử dụng những phƣơng pháp truyền đạt mới. Thay vì phấn trắng bảng đen truyền thống, việc ứng dụng công nghệ thông tin làm cho bài giảng đƣợc thực hiện một cách sinh động, gây hứng thú và phát huy đƣợc tính tích cực của cả giáo viên và học sinh. Ứng dụng ...

  pdf22 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục học - Về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020Giáo dục học - Về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020

  Cơ cấu lại khung chương trìnhCâu hỏi.ppt Đổi mới nội dung đào tạo, gắn kết chặt chẽ với thực tiễn nghiên cứu khoa học. Triển khai đổi mới phương pháp đào tạo theo 3 tiêu chí: trang bị cách học; phát huy tính chủ động của người học; sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động dạy và học. Khai thác các nguồn tư liệu giáo dục mở v...

  ppt22 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục học - Phần I: Chiến lược phát triển kinh tế - Xã hội 2011 - 2020Giáo dục học - Phần I: Chiến lược phát triển kinh tế - Xã hội 2011 - 2020

  Tài nguyên, đất đai chưa được quản lý tốt, khai thác và sử dụng kém hiệu quả, chính sách đất đai có mặt chưa phù hợp. Thể chế kinh tế thị trường chưa đồng bộ. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp. Kết cấu hạ tầng còn yếu kém. Nền tảng để Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa được hình thành đầy đủ. Vẫn đang tiềm ẩn những...

  ppt52 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020

  Đổi mới cơ cấu đào tạo và hoàn thiện mạng lưới cơ sở giáo dục đại học Rà soát, đánh giá mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học hiện có; đổi mới công tác quy hoạch phát triển mạng lưới. Ưu tiên mở rộng quy mô các chương trình định hướng nghề nghiệp - ứng dụng; Áp dụng quy trình đào tạo mềm dẻo, liên thông

  ppt22 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục học - Phần tổng quan về xây dựng chiến lược phát triển giáo dụcGiáo dục học - Phần tổng quan về xây dựng chiến lược phát triển giáo dục

  Xác định mục đích và định hướng phát triển của tổ chức ở tương lai. Đưa ra quyết định phát triển phù hợp với môi trường phát triển. Duy trì và tăng vị thế cạnh tranh của tổ chức trên thị trường. Đem lại hiệu quả hoạt động cao hơn.

  ppt18 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0

 • Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục - Chương I: Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dụcPhương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục - Chương I: Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục

  Nội dung: tên đề tài phải phản ánh cô đọng nhất nội dung nghiên cứu của đề tài, nó chỉ được mang một ý nghĩa hết sức khúc chiết, đơn trị, không được phép hiêu nhiều nghĩa. • Hình thức: là một ngữ chứ không phải là một câu, cuối tên đề tài không có dấu chấm câu. Có vài tài liêu quy định tên đề tài không nên qua 20 từ, tên đề tài không nên sử dụ...

  pdf29 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 36 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục học - Phương pháp nghien cứu khoa họcGiáo dục học - Phương pháp nghien cứu khoa học

  Quá trình nghiên cứu NC là một quá trình : (i) Bắt ñầu với vấn ñề hay câu hỏi nghiên cứu – ñó là nhận thức của người nghiên cứu về nhu cầu có kiến thức về một vấn ñề nào ñó. (ii) Sau ñó hình thành mục tiêu nghiên cứu. (iii) Thiết kế nghiên cứu ñể ñạt ñược mục tiêu nghiên cứu

  pdf19 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0

 • Giáo dục học - Chương 5: Thiết kế nghiên cứuGiáo dục học - Chương 5: Thiết kế nghiên cứu

  Tầm quan trọng của việc viết : + Viết ñể truyền ñạt thông tin về kết quả nghiên cứu, do ñó rất quan trọng. + ðể viết tốt thì phải nghĩ tốt. + Viết không tốt là hiện tượng ñáng lưu ý, thậm chí ở hầu hết các quốc gia. + Viết là một quá trình, bao gồm cả viết lại, thậm chí nhiều hay rất nhiều lần

  pdf17 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 01/04/2020 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0