• Triết lí phát triển Hồ Chí Minh – những nội dung cơ bảnTriết lí phát triển Hồ Chí Minh – những nội dung cơ bản

  Trên đây là những nội dung cơ bản trong triết lí phát triển Hồ Chí Minh. Điều này cho thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều triết lí sống và hoạt động cách mạng, trong đó nổi bật là triết lí phát triển. Triết lí phát triển Hồ Chí Minh không tách rời mà liên hệ, gắn bó, tác động qua lại với những triết lí khác của Người.

  pdf8 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 589 | Lượt tải: 1

 • Phương pháp của Các Mác trong việc phát hiện bản chất của cái đẹpPhương pháp của Các Mác trong việc phát hiện bản chất của cái đẹp

  Phương pháp biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác khi đi vào phân tích lĩnh vực của cái đặc thù (cái đẹp), đã được Mác triển khai bằng một loạt các phương pháp tiếp cận quan trọng, xuất phát từ sự phân tích bản chất các hiện tượng xã hội một cách có hệ thống. Mác trước hết đã phân tích mặt hình thái của lao động, mặt chất lượng của hệ thống, mặt ...

  pdf11 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 634 | Lượt tải: 0

 • Quan điểm Mác-Xít về mối quan hệ giữa khoa học – công nghệ và đạo đứcQuan điểm Mác-Xít về mối quan hệ giữa khoa học – công nghệ và đạo đức

  Tóm lại, quan điểm triết học mácxít khẳng định giữa khoa học – công nghệ và đạo đức có mối quan hệ mật thiết, gắn bó, tác động qua lại lẫn nhau. Chính quan điểm ấy là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận chỉ đạo nhận thức và thực tiễn của con người. Hiểu đúng và vận dụng mối quan hệ này một cách phù hợp chính là cơ sở của việc hoạch định các...

  pdf10 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 553 | Lượt tải: 1

 • Quan niệm của J. Locke về quyền sở hữu trong tác phẩm “Khảo luận thứ hai về chính quyền”Quan niệm của J. Locke về quyền sở hữu trong tác phẩm “Khảo luận thứ hai về chính quyền”

  Học thuyết của J. Locke về “quyền tự nhiên không thể bị tước bỏ của con người”, về chính phủ hạn chế, về quyền chống đối chế độ chuyên chế trở thành một nguồn quan trọng trong thuyết cách mạng Pháp và được nhiều người Mỹ chấp nhận. Quan niệm triết học, chính trị của ông không chỉ có ảnh hưởng sâu rộng đến xã hội Tây Âu lúc bấy giờ mà vẫn giữ ngu...

  pdf7 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 564 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Phép biện chứng duy vậtBài giảng Phép biện chứng duy vật

  Chung – riêng: kết hợp biện chứng giữa chung và riêng Nhân – Quả: kết hợp biện chứng giữa nhân và quả Tất – Ngẫu: kết hợp biện chứng giữa tất yếu và ngẫu nhiên Nội dung – hình thức: kết hợp biện chứng giữa nội dung và hình thức Bản chất – hiện tượng: kết hợp biện chứng giữa bản chất và hiện tượ...

  ppt54 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 659 | Lượt tải: 1

 • Chủ nghĩa vị lợi nhìn từ góc độ đạo đức họcChủ nghĩa vị lợi nhìn từ góc độ đạo đức học

  Chúng ta khó có thể tìm thấy đạo đức học trách nhiệm có luận cứ vững chắc ở trong chủ nghĩa vị lợi. Nhưng một vấn đề khác là dễ dàng có thể lý giải lại chủ nghĩa vị lợi từ quan điểm hiện đại về trách nhiệm. Chúng ta có thể nhận thấy những chỉ dẫn quan trọng về vấn đề này ở bản thân J.S.Mill. Ông viết: “Trong những công việc thực tiễn, bất kỳ ngư...

  pdf7 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 579 | Lượt tải: 0

 • Từ triết học duy lý suy ngẫm về vấn đề trách nhiệmTừ triết học duy lý suy ngẫm về vấn đề trách nhiệm

  Con người không thể sống trong thế giới vô nghĩa. Cuộc sống của con người trong thế giới và bản thân thế giới cần được thấu hiểu, lý giải và qua đó là minh biện. Lý tính đóng vai trò mang tính nguyên tắc nhưng chỉ là trung gian trong quan hệ giữa tính thỏa đáng và tính khách quan. Trọng tâm của sự khác biệt và của sự đối lập là quan hệ giữa lý t...

  pdf5 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 625 | Lượt tải: 0

 • Quan niệm nhân sinh trong Hồng lâu mộngQuan niệm nhân sinh trong Hồng lâu mộng

  Trong quan niệm nhân sinh, Tào Tuyết Cần chịu ảnh hưởng của cả ba trường phái triết học Nho, Đạo và Phật. Nhưng ông chỉ chịu ảnh hưởng ở khía cạnh tư tưởng, còn hình thức tôn giáo lại kịch liệt lên án. Đó là việc luyện đan cầu tiên của Giả Kính đưa đến hậu quả Giả Kính chết oan và gia đình suy sụp.

  pdf9 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 517 | Lượt tải: 0

 • Những cách thế lựa chọn của kẻ sĩ tinh hoa trong lịch sử (Nghiên cứu trường hợp Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Du)Những cách thế lựa chọn của kẻ sĩ tinh hoa trong lịch sử (Nghiên cứu trường hợp Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Du)

  Cả tam vị Nguyễn gia lừng danh đều lựa chọn cho mình cách thức ứng xử khi đã đạt đến đỉnh cao. Cả ba đều là những cách thế ứng xử của những bậc danh nhân vĩ đại. Bi kịch thương tâm của Nguyễn Trãi mang mỹ học của một lý tưởng và một cá nhân thiên tài. Rút lui của Nguyễn Bỉnh Khiêm là sự minh triết của toan tính. Nương bệnh tự tẫn của Nguyễn Du l...

  pdf10 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 10/08/2016 | Lượt xem: 492 | Lượt tải: 1

 • Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong thời kỳ 1920 – 1930Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành trong thời kỳ 1920 – 1930

  Tóm lại, với 10 năm hoạt động sôi nổi, từ năm 1920 đến 1930, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của phong trào vô sản trên thế giới, sự phát triển mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc trong nước, Hồ Chí Minh đã hoạt động rất tích cực, sôi nổi. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của các đồng chí, bạn bè, Người đã nhận thức và hiểu được các quy luật vận độn...

  docx23 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 08/08/2016 | Lượt xem: 1249 | Lượt tải: 0