Các lệnh nội suy tiện cnc hệ Fanuc

Thí dụ, cho biên dạng đường cong như trên hình. Để tạo bo tròn bán kính R6 và vát mép C3, bạn viết đọan chương trình như sau: N1 G01 Z27.0 R6.0; N2 X86.0 C-3.0; N3 Z0;

pdf32 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 16/01/2019 | Lượt xem: 119 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các lệnh nội suy tiện cnc hệ Fanuc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁC LỆNH NỘI SUY TIỆN CNC HỆ FANUC Lê Trung thực NỘI DUNG • G00 • G01 • G02 • G03 • G09, G61, G64 • G32 • G04 LỆNH ĐỊNH VỊ NHANH G00 N4 G00 X+/- 4.3 Z+/- 4.3 N4 G00 U+/-4.3 W+/-4.3 LỆNH ĐỊNH VỊ NHANH G00 Thí dụ,để di chuyển nhanh dụ cụ tới điểm X40.0 Z56.0, bạn viết: G00 X40.0 Z56.0; hoặc G00 U-60.0 W-30.5; ( lập trình theo đường kính). G00 X20.0 Z56.0; hoặc G00 U-30.0 W-30.5; (lập trình theo bán kính). Lệnh nội suy đường thẳng G01 N4 G01 X+/-4.3 Z+/-4.3 F4.3 N4 G01 U +/-4.3 W+/-4.3 F4.3 Thí dụ G95 G01 X40.0 Z20.1 F2.0 G95 G01 U20.0 W-25.9 F2.0 Thí dụ Thí dụ Lệnh nội suy cung tròn G02, G03 Quy tắc viết lệnh: Lập trình cung trịn theo bán kính R • Nếu không biết I, K nhưng biết bán kính R của cung tròn, bạn có dung R để nội suy cung tròn. Cách viết đơn giảng là: • G02 (G03) X_ Z_ R_ F_ • Hạn chế của cách lập trình theo R là góc tâm cung tròn phải nhỏ hơn 180 độ. Không lập trình cho nhữùng cung tròn lớn hơn 180o. • Nếu cung tròn gần bằng 180o,nên dùng I, K, vì khi đó việâc tinh tóan tâm cung có thể không chính xác. • Nếu khi lập trình, trong dòng lệnh có cả I, K và R thì hệ thống ưu tiên chọn R. Lập trình theo bán kính R Thí dụ Theo cách viếât tuyệt đối G02 X50.0 Z30.0 I25.0 F0.3; Hoặc G02 X50.0 Z30.0 R25.0 F0.3; Theo cách viếât tương đối G02 U20.0 W-20.0 I25.0 F0.3; Hoặc G02 U20.0 W-20.0 R25.0 F0.3; THÍ DỤ THÍ DỤ Sự chuyển tiếp giữa hai block – G61 và G64 G64 G61 G64 và G61 • Lệnh G64 và G61 là loại lệnh modal. Khi bật máy CNC, sau lênh M02, M30, dừng khẩn cấp hay RESET, hệ thống sẽ chạy với G64. Lệnh tiện ren với bước ren không đổi G32 Nguyên tắc viết lệnh: G32 X_ Z_ F_; Trong đó X_Z_ là tọa độ điểm cuối của đường ren. F_ là bước ren, bằng giá tri L. Thí dụ tiện ren trụ Cần cắt ren trụ thẳng bước 4.0mm, khỏang vào ren 1= 3 mm, khỏang ra ren 2 = 1.5mm, chiều sâu cắt 1mm (hai lần cắt). Tiện ren mặt đầu Nguyên tắc viết lệnh G32 X_F_ Trong đó X_ là tọa độ điểm cuối của đường ren theo phương X. F_ là bước ren, bằng giá tri L. Tiện ren côn Nguyên tắc viết lệnh: G32 X_ Z_ F Trong đó X_ là tọa độ điểm cuối của đường ren theo phương X. Z_ là tọa độ điểm cuối của đường ren theo phương Z. F_ là bước ren theo trục X, hoặc bước ren theo trục Z. Thí dụ tiện ren côn Thí dụ cần cắt ren với bước ren 3.5mm, 1= 2 mm, 2 = 1.0mm, chiều sâu cắt 1.05 mm theo phương X (hai lần cắt). Đọan chương trình viết như sau: Lệnh tiện ren với bước ren thay đổi G34 Nguyên tắc viết lệnh: G34 X_ Z_ F_ K_; Trong đó X_Z_ là tọa độ điểm cuối, F_ bước ren đầu tiên, K_ lương tăng hoặc giảm bước ren trong một vòng quay trục chính. Lệnh dừng cuối hành trình G04 • Trong khi tiện, có những lúc cầân phải dừng cuốâi hành trình để đạt được độ chính xác của mặt gia công, thí dụ khi tiện rãnh. • Nguyên tắc viết lệânh như sau: – (G99) G04 P_ ; hoặc G04X_ ; hoặc G04U_; – Trong đó P_, X_, U_ là số vòng quay cần dừng dao cuối hành trình. – Lệânh G99 dùng để chỉ ra đơn vị của P, X, U là vg/ph. – Chú ý: Nếu đơn vị của lượng chạy dao là mm/ph (G98), thì đơn vị của P, X, U sẽ là khỏang thời gian tính bằng giây. Vát mép C Nguyên tắc viết lệnh như sau: G01 Z(W)_ I (C)  i trong đó: Z – tọa độ tuyệt đối của điểm b W - tọa độ tương đối của điểm b I hoặc C là địa chỉ theo phương X i – giá trị vát mép Vát mép C Nguyên tắc viết lệnh như sau: G01 X(U)_ K (C)  k trong đó X – tọa độ tuyệt đối của điểm b U - tọa độ tương đối của điểm b K (hoặc C) – địa chỉ vát mép k – giá trị vát mép Dấu của k tùy thuộc vào hướng vát mép theo phương Z Thí dụ Bo tròn bán kính R Nguyên tắc viết lệnh như sau: G01 Z(W)_ R  r trong đó Z – tọa độ tuyệt đối của điểm b W - tọa độ tương đối của điểm b R – địa chỉ bo tròn góc r – giá trị bán kính góc bo Dấu của r tùy thuộc vào hướng di chuyển của dung cụ theo hướng X. Bo tròn bán kính R Nguyên tắc viết lệnh như sau: G01 X(U)_ R  r trong đó X – tọa độ tuyệt đối của điểm b U - tọa độ tương đối của điểm b R – địa chỉ bo tròn góc r – giá trị bán kính góc boHình 5-43 Dấu của r tùy thuộc vào hướng di chuyển của dung cụ theo hướng Z. Thí dụ Thí dụ, cho biên dạng đường cong như trên hình. Để tạo bo tròn bán kính R6 và vát mép C3, bạn viết đọan chương trình như sau: N1 G01 Z27.0 R6.0; N2 X86.0 C-3.0; N3 Z0; Lập trình bo trịn và vát mép theo gĩc Thí dụ Tĩm lược • Trong bài học này, bạn đã học các lệnh sau: • G00 G04 • G01 G32, C34 • G02 C • G03 R • G61 • G64

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcnc8_cac_lenh_noi_suy_fanuc_6634.pdf
Tài liệu liên quan