Các khoản thu liên quan đến đất đai

5. Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp Hiện nay việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện theo Nghị quyết số 15/2003/QH11 của Quốc hội khoá 11 thực hiện từ năm 2003 đến hết năm 2010. 5.1. Miễn thuế Sử dụng đất nông nghiệp Người sử dụng đất nông nghiệp được miễn thuế Sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức 5.2. Giảm thuế Sử dụng đất nông nghiệp Người sử dụng đất không thuộc diện miễn thuế, được giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp 6 .Hiện nay, Chính phủ đang trình Quốc hội cho phép miễn giảm thuế Sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2011 đến năm 2020 đối với đất sản xuất nông nghiệp trong hạn mức và một số đối tượng khác

ppt63 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 03/08/2016 | Lượt xem: 985 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Các khoản thu liên quan đến đất đai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁC KHOẢN THU LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAINgười trình bày: Nguyễn Thị Cúc Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam Web: www.vtca.vn Email: HoiTuVanThue@yahoo.comKết cấu bài giảngI. Khái quát chung về các khoản thu liên quan đến đất đaiII. Nội dung cơ bản của các khoản thu liên quan đến đất đaiI. Khái quát chung về các khoản thu liên quan đến đất đaiĐất đai là tài sản quý giá, tài nguyên lớn nhất của mọi quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt, hàng hoá đặc biệt, là cơ sở hàng đầu của môi trường sống, là nơi phân bố dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng và an ninh của mọi quốc gia. Hiến pháp năm 1992 và Luật đất đai năm 2003 đã khẳng định lại một cách nhất quán quan điểm của Đảng và Nhà nước, đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý. I. Khái quát chung về các khoản thu liên quan đến đất đai1. Vai trò của các khoản thu từ đất đai1.1. Góp phần đảm bảo nguồn thu cho Ngân sách nhà nước, là nguồn thu ổn định bền vững của ngân sách địa phương.Trong các năm từ 2001- 2006 số thu từ Nhà đất vào NSNN bình quân mỗi năm đạt trên 12.962 tỷ đồng, chiếm khoảng 9,2 % trong tổng thu NSNN do ngành thuế quản lý I. Khái quát chung về các khoản thu liên quan đến đất đai1. Vai trò của các khoản thu từ đất đai1.2. Là công cụ quan trọng của nhà nước góp phần thực hiện quản lý đất đai, quản lý thị trường bất động sản.Thông qua thu các loại thuế liên quan đến đất đã giúp Nhà nước nắm được hoạt động mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và có biện pháp quản lý thị trường bất động sản để từ đó thực hiện điều tiết công bằng và quản lý của Nhà nước đối với đất đai.I. Khái quát chung về các khoản thu liên quan đến đất đai1.3. Tác động tích cực tới sản xuất kinh doanh, thu hút vốn đầu tư: thông qua các ưu đãi về tiền sử dụng đất và tiền thuê đất đã góp phần thu hút đầu tư trong và ngoài nước 1.4. Thực hiện chính sách công bằng xã hội Chính sách thu - miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do mất mùa, cho các hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa; Miễn giảm thuế Nhà đất cho hộ nghèo , người có công với CM I. Khái quát chung về các khoản thu liên quan đến đất đai2. Đặc điểm của các khoản thu từ đất đai2.1. Các khoản thu từ đất 2.1.1. Thuế sử dụng đất nông nghiệp2.1.2. Thuế nhà đất2.1.4. Thu tiền sử dụng đất2.1.3. Thuế chuyển quyền sử dụng đất2.1.5. Thu tiền thuê đất2.1.6. Lệ phí trước bạ (đối với nhà đất)I. Khái quát chung về các khoản thu liên quan đến đất đai2.1.1. Thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN)Thực hiện theo quy định của Luật thuế SDĐNN được QH thông qua ngày 10/7/1993, Nghị định hướng dẫn số 74- CP ngày 25/10/1993 và hiện đang miễn giảm thuế theo Nghị quyết 15/2003/QH11 ngày 17/06/2003 của Quốc hội khóa IX kỳ họp thứ 3; Nghị định 129/2003/NĐ-CP; Thông tư 112/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính ; Quyết định số 58/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính.Hiện nay, Chính phủ đang trình Quốc hội cho phép miễn giảm thuế SDĐNN từ năm 2011 đến năm 2020 đối với đất sản xuất nông nghiệp trong hạn mức và một số đối tượng khác.I. Khái quát chung về các khoản thu liên quan đến đất đaiThực hiện theo quy định của Pháp lệnh thuế Nhà đất năm 1992 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh thuế Nhà đất năm 1994; Nghị định 94-CP ngày 25/08/1994 và Thông tư số 83-TC/TCT ngày 7/10/1994 hướng dẫn thi hành nghị định số 94-CP của Chính phủ. Thông tư số 71/2002/TT-BTC ngày 19/8/2002 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi , bổ sung Thông tư số 83-TC/TCT ngày 7/10/1994 hướng dẫn thi hành nghị định số 94-CP của Chính phủ. Từ ngày 01/01/2012 thực hiện theo Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Luật số 48/2010/QH 12, ngày 17/6/2010) và các văn bản hướng dẫn thực hiện.I. Khái quát chung về các khoản thu liên quan đến đất đai2.1.3. Thuế Chuyển quyền sử dụng đấtThực hiện theo quy định của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất năm 1994 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế CQSDĐ năm 1999. Luật thuế CQSDĐ hết hiệu lực thi hành từ ngày 31/12/2008.Luật thuế Thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2009 đã quy định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản, trong đó có thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền thuê mặt đất, mặt nước I. Khái quát chung về các khoản thu liên quan đến đất đai2.1.4. Thu tiền sử dụng đấtThực hiện theo quy định của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ; Nghị định 44/2008/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 198/2004/NĐ-CP; Thông tư số 117/2004 ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định 198/2004/NĐ-CP. Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02/ 8/2006 của Bộ Tài chính, hướng dẫn sửa đổi bổ sung Thông tư số 117/2004 ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định 198/2004/NĐ-CP.I. Khái quát chung về các khoản thu liên quan đến đất đai2.1.5. Thu tiền thuê đấtThực hiện theo quy định của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 16/11/2005 của Chính phủ; Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính; Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 sửa đổi bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTCI. Khái quát chung về các khoản thu liên quan đến đất đai2.1.6. Lệ phí trước bạ (đối với nhà đất)Thực hiện theo quy định của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính; Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/07/2008 và Thông tư số 79/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 80/2008/NĐ-CP. Từ ngày 10/6/ 2010 thực hiện theo Thông tư số 68/2010 /TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 2010 của Bộ Tài chính về “Hướng dẫn về lệ phí trước bạ”I. Khái quát chung về các khoản thu liên quan đến đất đai2.2. Các khoản thu từ đất đai có phạm vi áp dụng rộng, đối tượng tác động rất lớn, đa dạng2.3. Thủ tục hành chính với các khoản thu từ đất đai mang tính đặc thù cơ bản: Việc thu thuế đối với đất đai vừa được thực hiện thông qua cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và vừa trực tiếp với người nộp thuế ; có nhiều khoản thu từ đất nên người nộp thuế đôi lúc còn nhầm lẫn giữa người chuyển quyền, người nhận chuyển quyền...I. Khái quát chung về các khoản thu liên quan đến đất đai3. Phân loại đất theo mục đích sử dụng đất và áp dụng các khoản thu theo mục đích sử dụng đất3.1. Phân loại đất* Nhóm đất nông nghiệp:- Đất trồng cây hàng năm; - Đất trồng cây lâu năm; - Đất rừng sản xuất; - Đất nông nghiệp khác.I. Khái quát chung về các khoản thu liên quan đến đất đai* Nhóm đất phi nông nghiệp : - Đất ở: bao gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị. - Đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp. - Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.... - Đất phi nông nghiệp khác.* Nhóm đất chưa sử dụng bao gồm các loại đất chưa xác định được mục đích sử dụng.I. Khái quát chung về các khoản thu liên quan đến đất đai3.2. Mối quan hệ giữa các khoản thu từ đất đai với quá trình sử dụng đất* Khi NN giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất:NN giao đất để ở hoặc để SXKD hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất * Trong quá trình sử dụng đất: sử dụng vào mục đích nào nộp thuế theo quy định đ/v mục đích đó* Khi được nhà nước cho thuê đất : Nộp thuế tiền thuê * Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất: nộp thuế CNBĐS...I. Khái quát chung về các khoản thu liên quan đến đất đai4. Một số quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng đất4.1. Người sử dụng đất có các quyền- Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.- Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.- Được nhà nước bảo hộ khi bị người khác xâm phạm đến quyền sử dụng đất hợp pháp của mình.- Được quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất; quyền được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.I. Khái quát chung về các khoản thu liên quan đến đất đai4.2. Người sử dụng đất có nghĩa vụ- Sử dụng đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định của pháp luật.- Đăng ký quyền sử dụng đất, làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất.- Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luậtThu tiền sử dụng đất1. Khái niệmTiền sử dụng đất là khoản tiền mà người sử dụng đất phải nộp cho Ngân sách nhà nước khi được nhà nước giao đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp.2. Người nộp tiền sử dụng đất2.1. Người được Nhà nước giao đất sử dụng vào các mục đích- Hộ gia đình, cá nhân được giao đất ở.- Tổ chức kinh tế được giao đất sử dụng vào mục đích xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê.- Tổ chức kinh tế đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê.- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước được giao đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh.- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được giao đất để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh theo qui định của Chính phủ.- Tổ chức kinh tế được giao đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư.Thu tiền sử dụng đấtThu tiền sử dụng đất2.2. Người sử dụng đất được phép chuyển mục đích: đất NN sang phi NN, Đất phi NN (không là đất ở) sang đất làm nhà ở...2.3. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở mà đất đó được sử dụng từ ngày 15/10/1993 đến thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), chưa nộp tiền sử dụng đất, nay được cấp giấy CNQSDĐ.2.4. Các trường hợp khác phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ.Thu tiền sử dụng đất3. Các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất3.1. Người được Nhà nước giao đất theo quy định Luật đất đai năm 2003:- Hộ gia đình, CN trực tiếp lao động nông, lâm nghiệp, nuôi trồng TS, làm muối.- Tổ chức sử dụng đất vào mục đích nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm về nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.- Đơn vị Vũ trang Nhân dân được NN giao đất để SX nông , lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối hoặc sản xuất kết hợp với nhiệm vụ QP.- Tổ chức sử dụng đất để XD nhà ở tái định cư theo các dự án của NN.- HTX nông nghiệp sử dụng đất làm mặt bằng XD trụ sở HTX sân phơi, nhà kho, XD các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ SX nông - lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.- Người sử dụng đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng; đất XD trụ sở CQ, công trình SN, đất sử dụng vào mục đích QPAN; đất GT, thuỷ lợi; đất XD công trình VH, y tế, giáo dục và đào tạo, TDTT phục vụ lợi ích công cộng và các công trình công cộng khác không nhằm mục đích KD; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.- Cộng đồng dân cư sử dụng đấtNN; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi NN.Thu tiền sử dụng đất3.2 Người được Nhà nước cho thuê đất và phải nộp tiền thuê đất.3.3 Hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy CNQSDĐ đối với đất đã được sử dụng ổn định, trước ngày 15/10/1993 được UBND phường, xã, thị trấn xác nhận không có tranh chấp thuộc quy định của Pháp luật về đất đai.3.4 Hộ gia đình, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất ở trước ngày 15/10/1993 theo qui định pháp luật đất đai.3.5 Hộ gia đình, cá nhân sử dụng diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao khi được cấp giấy CNQSDĐ theo Điều 87 Luật đất đai năm 2003 và Điều 45 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 9/10/2004.Thu tiền sử dụng đất3.6. Người sử dụng đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Là diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng chung trong khu công nghiệp mà khu công nghiệp không sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, không giao lại, cho thuê hoặc chuyển nhượng cho người có nhu cầu sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh.3.7. Tổ chức kinh tế nhận góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khác hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người sử dụng đất hợp pháp bằng tiền không có nguồn gốc từ NSNN, nay được cấp giấy CNQSDĐ.Thu tiền sử dụng đất4. Phương pháp xác định số thu tiền sử dụng đất4.1. Căn cứ xác định tiền sử dụng đất Diện tích đất tính sử dụng, giá đất và thời hạn sử dụng đất4.2. Cách xác định tiền sử dụng đất phải nộpTiền sử dụng đất phải nộp={Diện tích đấtxGiá đất x Tỷ lệ % tiền sử dụng đất (nếu có)}-Miễn giảm tiền SDĐ hoặc tiền bồi thường thiệt hại đất (nếu có)Thu tiền sử dụng đấtDiện tích đất tính thu tiền sử dụng đất: là DT đất được NN giao, được phép chuyển mục đích SD, được chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền SD đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền SD đất.- Giá đất tính thu tiền sử dụng đất :là giá đất theo mục đích SD đất được giao đã được ỦBND tỉnh, TP trực thuộc TW quy định và công bố; đảm bảo giá đất tính thu tiền sử dụng đất sát với giá CN quyền SD đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường. Giá tính thu tiền sử dụng đất trong trường hợp đấu giá đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất là giá đất trúng đấu giá.- Thời hạn sử dụng đất được xác định theo quyết định giao đất, quyết định cho phép chuyển mục đích SD đất, quyết định gia hạn sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền SD đất.Thu tiền sử dụng đất5. Thu tiền SDĐ trong một số trường hợp cụ thể5.1. Thu tiền sử dụng đất khi NN giao đấtGiá đất tính thu tiền SDĐ khi NN giao đất xác định như sau:- Giao đất theo hình thức đấu giá QSDĐ hoặc đấu thầu dự án có SDĐ, thì giá đất tính tiền SDĐ là giá trúng thầu, DT đất tính thu là DT trúng đấu giá.- Giao đất SD ổn định, lâu dài thì giá đất tính tiền SDĐ là giá đất do UBND tỉnh,TP trực thuộc TW ban hành.- Giao đất sử dụng có thời hạn:+ Thời hạn SD 70 năm thì giá đất tính tiền SDĐ là giá đất theo mục đích SD của loại đất được giao do UBND cấp tỉnh ban hành.+ Thời hạn SD dưới 70 năm thì được giảm tiền SDĐ của mỗi năm không được giao là 1,2% của mức thu 70 năm. Công thức để tính thu tiền sử dụng đất trong trường hợp này như sau:Tiền SDĐ của thời hạn giao đất (n năm)=Tiền SDĐ của thời hạn 70 năm-Tiền SDĐ của thời hạn 70 nămx (70-n) x 1.2%Trong đó: n là thời hạn giao đất tính bằng năm.Thu tiền sử dụng đất- Trường hợp người được giao đất thực hiện bồi thường hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi thì được trừ số tiền đã bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp, nhưng mức được trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp.- Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để đầu tư được nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ giao đất theo quy định.Cơ quan Thuế căn cứ vào tiến độ giao đất để thu tiền sử dụng đất, giá đất được xác định theo hướng dẫn trên tại thời điểm giao đất theo tiến độ.. Nếu thời điểm giao đất không phù hợp với tiến độ trong quyết định giao đất thì tính theo thời điểm giao đất thực tế.Thu tiền sử dụng đất5.2. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất* Giá đất tính thu tiền SDĐ khi tổ chức kinh tế được phép chuyển mục đích SDĐ xác định như sau:- Chuyển mục đích SDĐ từ đất nông nghiệp, đất phi NN được giao đất không thu tiền SDĐ sang giao đất có thu tiền SDĐ thì tính theo giá đất của mục đích SD mới. Trường hợp đất chuyển mục đích có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng, hoặc khi giao đất phải bồi thường, hỗ trợ đất cho người bị thu hồi thì thu tiền SDĐ theo chênh lệch giá giữa giá đất theo mục đíchSD mới với giá theo mục đích SD truớc đó tại thời điểm chuyển mục đích SD.- Chuyển mục đích từ đất ở được giao đất sử dụng ổn định lâu dài đã nộp tiền sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp thì không phải nộp tiền SDĐ * Giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân được phép chuyển mục đích sử dụng đất: Giáo trìnhThu tiền sử dụng đất5.3. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất- Chuyển từ thuê đất sang giao đất ở, sử dụng ổn định lâu dài thì giá đất tính tiền SDĐ là giá đất ở tại thời điểm chuyển từ thuê đất sang giao đất.- Chuyển từ thuê đất sang giao đất có thời hạn thì giá tính tiền SDĐ là giá đất theo mục đích sử dụng tại thời điểm chuyển từ thuê đất sang giao đất.Khi NN cho thuê mà phải bồi thường, hỗ trợ về đất; nếu số tiền bồi thường, hỗ trợ về đất chưa được trừ vào tiền thuê đất phải nộp thì được trừ vào tiềnSDĐ phải nộp của thời gian thuê đất còn lại nhưng mức được trừ không quá số tiềnSDĐ phải nộp.Thu tiền sử dụng đất5.4. Thu tiền sử dụng đất khi được cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho người sử dụng đất- Hộ gia đình, CN sử dụng đất ở từ ngày 15/10/1993 đến thời điểm cấp giấy CNQSDĐ mà chưa nộp tiền SDĐ thì phải nộp tiền SDĐ . - Hộ gia đình, CN đang thuộc trường hợp SDĐ không có các loại giấy tờ nhưng đất đã được SD từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày Luật đất đai có hiệu lực thi hành, nay được UBND phường, xã, thị trấn xác nhận là đất không có tranh chấp phù hợp với qui hoạch được cấp Giấy CNQSDĐ thì thu tiền SDĐ được tính bằng 50% giá đất do UBND tỉnh, TP quy định tại thời điểm cấp giấy CNQSDĐ.- Hộ gia đình, CN đang SDĐ ở do tổ chức SDĐ được NN giao đất không thu tiền SDĐ, được N N cho thuê đất, tự chuyển mục đích SD đất sang làm đất ở và đã phân phối đất ở đó cho CBCNV trong thời gian từ ngày 15/10/1993 đến khi đuợc cấp giấy CNQSDĐ thì thu tiền SDĐ như sau:+ Thu tiền SDĐ bằng 50% tiền SDĐ đối với diện tích trong hạn mức giao đất ở; qui định này chỉ thực hiện một lần đối với hộ gia đình, cá nhân; lần giao đất sau thu 100% tiền SDĐ.+ Thu tiền SDĐ bằng 100% tiền SDĐ đối với diện tích vượt hạn mức giao đất ở.Thu tiền sử dụng đất6. Miễn, giảm tiền sử dụng đất.6.1. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền SDĐ: chỉ miễn giảm 1 lần, nếu có nhiều trường hợp được miễn giảm thì chọn mức cao nhất...6.2. Trường hợp được miễn tiền SDĐ :- Đất ở trong hạn mức giao đất, được chuyển mục đích SD, cấp giấy CNQSDĐ đối với người có công với CM - Đất giao để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để thực hiện chính sách nhà ở đối với người có công với cách mạng theo pháp luật người có công.-Theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư trong nước-- Đất giao để: XD ký túc xá SV bằng tiền NSNN.;XD nhà ở di dời do thiên tai; XD nhà ở của đồng bào dân tộc thiểu số vùng có ĐKKTkhó khăn theo qui định;XD nhà chung cư cao tầng cho CN khu công nghiệp.* Hộ gia đình, CN đã được cấp giấy CNQSDĐ, nhưng đất đó đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993 mà còn ghi nợ tiền sử dụng đất thì được miễn tiền SDĐ còn nợ.* Đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh (xã hội hoá) thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao.Thu tiền sử dụng đất6.3. Trường hợp được giảm tiền sử dụng đất:* Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh mất sức lao động từ 61% đến 80% được giảm 90% tiền SDĐ.* Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 41% đến 60%, cán bộ cách mạng tiền khởi nghĩa được giảm 80% tiền SDĐ.* Thân nhân liệt sỹ, người có công cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh bị mất sức lao động từ 21% đến 40% được giảm 70% tiền SDĐ.* Người hoạt động cách mạng, làm nghĩa vụ quốc tế được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng I hoặc Huân chương chiến thắng hạng I được giảm 65% tiền SDĐ.Thu tiền sử dụng đất* Giảm tiền sử dụng đất cho các dự án thực hiện theo quy định của pháp luật về khuyến khích đầu tư. Cụ thể, theo quy định tại Nghị định số 44/2008/NĐ-CP thì:- Được giảm 50% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước trong các trường hợp:+ Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.+ Dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.Thu tiền sử dụng đất- Được giảm 30% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước trong các trường hợp:+ Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.+ Dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư không thuộc các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc không thuộc các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.+ Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.Thu tiền sử dụng đất- Được giảm 20% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước trong các trường hợp:+ Dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tự không thuộc các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc không thuộc các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.+ Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, lĩnh vực ưu đãi đầu tư; danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư.Thu tiền sử dụng đất* Giảm 20% tiền SDĐ khi được Nhà nước giao đất đối với nhà máy, xí nghiệp phải di dời theo qui hoạch theo quyết định của UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.* Giảm 50% tiền SDĐ đối với đất trong hạn mức đất ở được giao của hộ gia đình nghèo (xác định hộ nghèo do Bộ LĐ-TBXH qui định).Tiền thuê đất.1. Khái niệm Thu tiền thuê đất, thuê mặt nước là một trong những khoản thu của Ngân sách Nhà nước đối với người sử dụng đất áp dụng trong trường hợp được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước. Nhà nước cho thuê đất là việc Nhà nước trao quyền sử dụng đất bằng hợp đồng cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất. Tiền thuê đất, thuê mặt nước là số tiền người sử dụng đất phải trả khi được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) trong một thời hạn nhất định.Tiền thuê đất.2. Thu và không thu tiền thuê đất .2.1 Tổ chức, cá nhân thuộc diện phải nộp tiền thuê đất được chia ra 2 loại: bao gồm, diện phải nộp tiền thuê đất hàng năm và diện được lựa chọn một trong 2 hình thức nộp hàng năm hoặc nộp 1 lần cho cả thời gian thuê, trong đó : + Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê đất hàng năm đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước.+ Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê hàng năm hoặc thu tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê đối với Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài.Tiền thuê đất2.2. Tổ chức, cá nhân không thuộc diện phải nộp tiền thuê đất bao gồm: - Đất trong khu CN cao để XD hạ tầng kỹ thuật chung của khu CN cao, để XD khu ĐT, khu NCPT và ứng dụng CN cao; để XD khu ươm tạo DN CN cao nhằm hỗ trợ các hoạt động NC, SX thử, hình thành DNSXsản phẩm CN cao theo quy định -Đất để XD công trình kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu CN: không trực tiếp sử dụng vào mục đích SXKD...-Đất được phép thăm dò, khai thác khoáng sản mà không sử dụng lớp đất mặt và không làm ảnh hưởng đến việc SD lớp đất mặt thì không thu tiền thuê đất đối với diện tích không sử dụng trên mặt đất. Trường hợp TC-CN được Nhà nước giao đất không thu tiền SDĐ nhưng có sử dụng một phần diện tích vào SXKD thì phải nộp tiền thuê đất tính trên diện tích thực tế sử dụng vào SXKD.Tiền thuê đất2.3. Phương pháp xác định tiền thuê mặt đất, thuê mặt nước phải nộpTiền thuê đất phải nộp được tính theo công thức sau: Tiền thuê đất phải nộp = (Diện tích đất thuê x Đơn giá thuê ) - Các khoản được giảm trừ (nếu có)Tiền thuê đất. Về đơn giá thuê đất Căn cứ đơn giá thuê đất do UBND tỉnh ban hành, Giám đốc Sở Tài chính quyết định đơn giá thuê đất cho từng dự án cụ thể đối với trường hợp tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất; Chủ tịch UBND huyện quyết định đơn giá thuê đất cho từng dự án cụ thể đối với hộ gia đình, cá nhân thuê đất. Tiền thuê đất Các khoản được giảm trừ Ngoài tiền thuê đất được giảm theo quy định (nếu thuộc đối tượng) căn cứ số tiền thuê đất được giảm ghi tại Quyết định của cơ quan thuế, nguơiừ thuê đất còn được trừ các khoản sau đây vào tiền thuê đất phải nộp : * Người được Nhà nước cho thuê đất mà ứng trước tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất thì được trừ vào tiền thuê đất phải nộp; mức được trừ không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp. Tiền thuê đất Một số trường hợp được trừ tiền sử dụng đất, tiền nhận chuyển nhượng vào số tiền thuê đất phải nộp * Đối với hộ gia đình, cá nhân: - Hộ gia đình, CN được NN giao đất nông nghiệp trong hạn mức được phép chuyển mục đích SDĐ sang mục đích SXKD phi nông nghiệp mà lựa chọn hình thức thuê đất, thì được trừ giá trị quyền SDĐ nông nghiệp vào tiền thuê đất phải nộp, nhưng mức được trừ không được vượt quá số tiền thuê đất phải nộp.- Hộ gia đình, CN được NN giao đất có thu tiền SDĐ hoặc nhận chuyển nhượng SDĐ của người SDĐ hợp pháp, nay chuyển sang thuê đất, thì được trừ giá trị quyền SDĐ tính theo giá đất theo mục đích sử dụng đất được giao, mục đích SDĐ khi nhận chuyển nhượng vào tiền thuê đất phải nộp, nhưng mức được trừ không được vượt quá số tiền thuê đất phải nộp.Tiền thuê đất* Đối với tổ chức: - Tổ chức được giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước nay được phép chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp mà lựa chọn hình thức thuê đất, thì được trừ giá trị quyền sử dụng đất vào tiền thuê đất phải nộp, nhưng mức được trừ không được vượt quá số tiền thuê đất phải nộp.- Tổ chức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp mà tiền nhận chuyển nhượng đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước nay chuyển sang thuê đất, thì được trừ giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm chuyển sang thuê đất vào tiền thuê đất phải nộp, nhưng mức được trừ không được vượt quá số tiền thuê đất phải nộp Thuế CQ sử dụng đất Thuế CQ sử dụng đất là một trong những khoản thu của Ngân sách Nhà nước mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải nộp khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. 01/01/2004 trường hợp tổ chức KD chuyển sang nộp thuế TNDN . Đến ngày 31/12/2008, Luật thuế Chuyển quyền sử dụng đất hết hiệu lực thi hành.01/01/2009 Cá nhân có CQSDĐ chuyển sang nộp thuế CNBĐS theo quy định của Luật thuế TNCN Thuế nhà đất 1.Khái niệm Thuế nhà, đất là khoản thu mà người sử dụng đất ở phải nộp hàng năm khi sử dụng đất làm nhà ở, xây dựng công trình.Thuế nhà, đất nói chung và thuế đất nói riêng thuộc loại thuế tài sản và có tính chất trực thu. Người chủ sở hữu nhà và người sử dụng đất là người nộp thuế nhà, đất và cũng chính là người chịu khoản thuế này.Thuế nhà đất2. Đối tượng chịu thuế nhà, đấtLà đất ở, đất xây dựng công trình – không phân biệt đất có giấy phép hay không có giấy phép sử dụng (tạm thời chưa thu thuế đối với nhà).- Đất ở là đất thuộc khu dân cư ở các thành thị và nông thôn bao gồm: đất đã xây cất nhà (kể cả mặt sông, hồ, ao, kênh rạch làm nhà nổi cố định), làm vườn, làm ao, làm đường đi, làm sân, hay bỏ trống quanh nhà, trừ DT đất đã nộp thuế SDĐNN; kể cả đất đã được cấp giấy phép, nhưng chưa XD nhà ở.- Đất XD công trình là đất XD các công trình CN, KH kỹ thuật, giao thông, thuỷ lợi, nuôi trồng TS, VH-XH, dịch vụ, quốc phòng, an ninh và các khoảnh đất phụ thuộc (diện tích ao hồ, trồng cây, bao quanh công trình kiến trúc), không phân biệt công trình đã XD xong đang SD, đangXD hoặc đất đã được cấp giấy phép nhưng chưa XD, hoặc dùng làm bãi chứa vật tư, HH..Thuế nhà đất3. Người nộp thuế nhà, đấtLà các tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất hoặc trực tiếp sử dụng đất ở, đất xây dựng công trình,- Đất được uỷ quyền quản lý, thì tổ chức cá nhân uỷ quyền phải nộp thuế;- Đất bị tịch thu để xử lý theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền khi giao đất cho các tổ chức, cá nhân sử dụng thì tổ chức, cá nhân quản lý đất này phải nộp thuế- Trường hợp bên Việt Nam tham gia xí nghiệp liên doanh được Nhà nước cho góp vốn pháp định bằng quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 7 của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì tổ chức hoặc người đại diện cho bên Việt Nam dùng đất để góp vốn hợp đồng đã ký kết là đối tượng nộp thuế đất... Thuế nhà đất4. Các trường hợp không thu thuế nhà, đất- Đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận chuyên sử dụng vì mục đích công cộng, phúc lợi xã hội hoặc từ thiện chung không vì mục đích kinh doanh hoặc không dùng để ở, như: đất làm đường xá, cầu cống, công viên, sân vận động, đê diều, công trình thuỷ lợi, trường học (bao gồm cả nhà trẻ, nhà mẫu giáo), bệnh viện (bao gồm cả bệnh xá, trạm xá, trạm y tế, phòng khám...), nghĩa trang, nghĩa địa.- Đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận chuyên dùng vào việc thờ cúng chung của các tôn giáo, của các tổ chức mà không vì mục đích kinh, hoặc không dùng để ở, như: các di tích lịch sử, đình, chùa, đền, miếu, nhà thờ chung (kể cả nhà thờ họ). Riêng đền, miếu, nhà thờ tư vẫn phải nộp thuế đất.Trường hợp sử dụng đất thuộc diện nêu trên vào mục đích kinh doanh hoặc để ở, thì tổ chức quản lý đất phải nộp thuế đất phần diện tích đất sử dụng vào kinh doanh hoặc để ở.Thuế nhà đất5. Căn cứ và phương pháp tính thuế nhà đất: Thuế nhà đất được dựa trên cơ sở thuế nông nghiệp Căn cứ tính thuế sử dụng đất nông nghiệp là Diện tích đất, Hạng đất và Mức thuế nông nghiệp của một đơn vị diện tích, Giá thóc thuế sử dụng đất nông nghiệp của vụ cuối năm liền năm trước năm thu thuế.Thuế nhà, đất được xác định theo công thức:Thuế nhà đất phải nộp=Diện tích đấtxSố lần mức thuế nông nghiệpxMức thuế nông nghiệp trên một đơn vị dịện tíchThuế nhà đấtĐối với khu vực đô thịa. Diện tích đất tính thuế: là toàn bộ diện tích đất của tổ chức, cá nhân quản lý sử dụng, bao gồm: diện tích mặt đất xây nhà ở, xây công trình, diện tích đường đi lại, diện tích sân, diện tích bao quanh nhà, bao quanh công trình, diện tích ao hồ và các diện tích để trống trong phạm vi đất được phép sử dụng theo giấy cấp đất của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp chưa có giấy cấp đất thì theo diện tích thực tế sử dụng. b. Hạng đất: để xác định số lần mức thuế nông nghiệp tính thuế đất thuộc khu vực đô thị căn cứ vào các yếu tố: Loại đô thị, loại đường phố, vị trí đất ở đường phố.c. Mức thuế sử dụng đất nông nghiệp làm căn cứ tính thuế đất ở đô thị là mức thuế SDĐ nông nghiệp cao nhất trong đô thị.Thuế nhà đấtĐối với khu vực nông thônThuế nhà, đất ở khu vực nông thôn được xác định theo công thức:Thuế nhà, đất khu vực NN phải nộp = Diện tích đất ở x Mức thuế NN ghi thu bình quâna. Diện tích đất ở là toàn bộ diện tích đất thực tế quản lý sử dụng của tổ chức, cá nhân không thuộc diện nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp b. Mức thuế nhà đất là 1 lần thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu bình quân trong xã.Thuế nhà đất6. Miễn giảm thuế nhà đất* Các trường hợp miễn, giảm thuế nhà đất:- Đất xây dựng trụ sở cơ quan hành chính, sự nghiệp Nhà nước, tổ chức xã hội, công trình văn hoá, đất chuyên dùng vào mục đích quốc phòng và an - Đất ở của các hộ dân cư tại các xã đặc biệt khó khăn - Đất ở của hộ gia đình thương binh hạng 1/4, hạng 2/4; hộ gia đình liệt sỹ Hộ nộp thuế nhà đất trong năm bị Nhà nước thu hồi, phải giải toả nhà đất Được xét giảm thuế, miễn thuế đất ở cho các người nộp thuế có khó khăn về kinh tế do bị thiên tai, hoả hoạn, tai nạn Thuế nhà đấtTừ ngày 01/01/2012 thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Luật số 48/2010/QH 12, ngày 17/6/2010). Tại Luật này qui định:Đối tượng chịu thuế:1. Đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị.2. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm: đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.3. Đất phi nông nghiệp thuộc diện không chịu thuế, nhưng sử dụng vào mục đích kinh doanh.Căn cứ tính thuế là giá tính thuế và thuế suất:Giá tính thuế đối với đất = diện tích đất tính thuế x giá của 1m2 đất.TS theo 3 mức: 0,03 với DT trong hạn mức; 0,07 với DT vượt khg quá 3 lần; 0,15 nếu vượt quá 3 lần hạn mứcND tham khảo Gt và Luật số 48/2010/QH 12, ngày 17/6/2010 Thuế sử dụng đất nông nghiệp1. Khái niệmThuế sử dụng đất nông nghiệp (SD ĐNN) là khoản thu mà người sử dụng đất nông nghiệp phải nộp hàng năm khi sử dụng đất nông nghiệp.2. Người nộp thuế SD ĐNNTổ chức, cá nhân sử dụng đất vào sản xuất nông nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế SD ĐNN(gọi chung là hộ nộp thuế) gồm:-Các hộ gia đình nông dân, hộ tư nhân và cá nhân;- Các DN nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản bao gồm nông trường, lâm trường, xí nghiệp, trạm trại và các DN khác, cơ quan Nhà nước, đơn vị SN, đơn vị LLVT, tổ chức XH và các đơn vị khác SDĐ vào SX nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi trồng TS. Thuế sử dụng đất nông nghiệp3. Đối tượng chịu thuế SD ĐNNĐất trồng trọt là đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất trồng cỏ. Đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản là đất đã có chủ sử dụng chuyên nuôi trồng thuỷ sản hoặc vừa nuôi trồng thuỷ sản vừa trồng trọt, Đất trồng rừng Thuế sử dụng đất nông nghiệpNhững loại đất không chịu thuế sử dụng đất nông nghiệp bao gồm:- Đất rừng tự nhiên;- Đất đồng cỏ tự nhiên chưa giao cho tổ chức, cá nhân nào sử dụng;- Đất để ở, đất xây dựng công trình thuộc diện chịu thuế nhà đất;- Đất làm giao thông, thuỷ lợi dùng chung cho cánh đồng;- Đất chuyên dùng theo quy định tại Luật đất đai là đất được xác định sử dụng vào mục đích không phải là sản xuất nông, lâm nghiệp và làm nhà ở;Thuế sử dụng đất nông nghiệp4. Căn cứ và phương pháp tính thuếCăn cứ tính thuế sử dụng đất nông nghiệpCăn cứ tính thuế sử dụng đất nông nghiệp là Diện tích đất, Hạng đất và Định suất thuế tính bằng kilôgam trên một đơn vị diện tích của từng hàng đất.Phương pháp tính thuế sử dụng đất nông nghiệpThuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp=Diện tích đất sử dụng (ha)xĐịnh suất thuế tính theo hạng đất (kg thóc / 1ha)Thuế sử dụng đất nông nghiệpDiện tích đất thực tế sử dụng được ghi trong sổ địa chính Nhà nước hoặc kết quả đo đạc gần nhất được cơ quan quản lý ruộng đất có thẩm quyền xác nhận theo quy định tại Luật Đất đai Hạng đất được ổn định là 10 năm.Đất trồng cây hàng năm và đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản được hia làm 6 hạng, đất trồng cây lâu năm được chia làm 5 hạng.Căn cứ để xác định hạng đất gồm các yếu tố: Chất đất; Vị trí; Địa hình; Điều kiện khí hậu, thời tiết; Điều kiện tưới tiêu và thực hiện theo quy định của Chính phủ.Định suất thuế một năm tính bằng kilôgam thóc trên một hécta của từng hạng đất Thuế sử dụng đất nông nghiệp5. Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệpHiện nay việc miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp được thực hiện theo Nghị quyết số 15/2003/QH11 của Quốc hội khoá 11 thực hiện từ năm 2003 đến hết năm 2010. 5.1. Miễn thuế Sử dụng đất nông nghiệpNgười sử dụng đất nông nghiệp được miễn thuế Sử dụng đất nông nghiệp trong hạn mức 5.2. Giảm thuế Sử dụng đất nông nghiệpNgười sử dụng đất không thuộc diện miễn thuế, được giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với diện tích đất sản xuất nông nghiệp 6 .Hiện nay, Chính phủ đang trình Quốc hội cho phép miễn giảm thuế Sử dụng đất nông nghiệp từ năm 2011 đến năm 2020 đối với đất sản xuất nông nghiệp trong hạn mức và một số đối tượng khácXIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!Web: www.vtca.vn Email: HoiTuVanThue@yahoo.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppt08_thue_dat_dai_07_2010_6016.ppt