Bộ câu hỏi thi môn: Kỹ năng giao tiếp

Câu 5: Anh (chị) hãy phân tích và lấy VD minh họa để chỉ ra ảnh hưởng của ngôn ngữ, phong tục tập quán trong giao tiếp. Câu 6: Anh (chị) hãy phân tích những yếu tố cản trở hiệu quả của quá trình giao tiếp đến từ phía chủ thể-đối tượng giao tiếp? Câu 7: Anh (chị) hãy phân tích và lấy VD minh họa để chỉ ra nguyên tắc biết lắng nghe và ngắt lời đúng lúc? Câu 8: Anh (chị) hãy phân tích những yếu tố cản trở hiệu quả của quá trình giao tiếp đến từ phía nội dung giao tiếp? Câu 9: Anh (chị) hãy phân tích và lấy VD minh họa để chỉ ra nguyên tắc mình vì mọi người và mọi người vì mình trong giao tiếp?

doc2 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 609 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ câu hỏi thi môn: Kỹ năng giao tiếp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ CÂU HỎI THI MÔN: KỸ NĂNG GIAO TIẾP – TRẦN THỊ VIỆT HOÀI Câu 1: Anh (chị) hãy phân tích ảnh hưởng của ngôn ngữ, phong tục tập quán trong giao tiếp. Câu 2: Anh (chị) hãy phân tích những yếu tố cản trở hiệu quả của quá trình giao tiếp đến từ hoàn cảnh giao tiếp? Câu 3: Anh (chị) hãy phân tích những yêu cầu trong giao tiếp gián tiếp? Hãy chỉ ra những lưu ý để giao tiếp gián tiếp có hiệu quả? Câu 4: Anh (chị) hãy phân tích và lấy VD minh họa để chỉ ra đặc trưng về tuổi tác, ngôn ngữ trong giao tiếp? Câu 5: Anh (chị) hãy phân tích và lấy VD minh họa để chỉ ra ảnh hưởng của ngôn ngữ, phong tục tập quán trong giao tiếp. Câu 6: Anh (chị) hãy phân tích những yếu tố cản trở hiệu quả của quá trình giao tiếp đến từ phía chủ thể-đối tượng giao tiếp? Câu 7: Anh (chị) hãy phân tích và lấy VD minh họa để chỉ ra nguyên tắc biết lắng nghe và ngắt lời đúng lúc? Câu 8: Anh (chị) hãy phân tích những yếu tố cản trở hiệu quả của quá trình giao tiếp đến từ phía nội dung giao tiếp? Câu 9: Anh (chị) hãy phân tích và lấy VD minh họa để chỉ ra nguyên tắc mình vì mọi người và mọi người vì mình trong giao tiếp? Câu 10: Anh (chị) hãy phân tích và lấy VD minh họa để chỉ ra đặc trưng về nghề nghiệp, ngôn ngữ trong giao tiếp? Câu 11: Anh (chị) hãy phân tích những yêu cầu trong giao tiếp trực tiếp? Hãy chỉ ra những lưu ý để giao tiếp trực tiếp có hiệu quả?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbo_cau_hoi_thi_mon_khgt_gui_lop_nt12_ckct_9915.doc
Tài liệu liên quan