Bài tập thực hành gia công

Yêu cầu :  Vẽ các đối tượng 2D  Phay đúng kích thước : Facing , Pocket , Contour ( chamfer các cạnh )  Lập trình khoan các lỗ , phay mở rộng lỗ Mục đích :  Xác định thứ tự các bước gia công  Cách gá đặt phôi , xác định gốc tọa độ  Khoan trước khi gia công các hốc kín

pdf13 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 2310 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập thực hành gia công, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CAD / CAM / CNC CAMMECH BÀI TẬP LẬP TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT Page 1 BÀI TẬP THỰC HÀNH GIA CÔNG BÀI 1 : Yêu cầu :  Vẽ các đối tượng 2D  Phay đúng kích thước : Facing , Pocket , Contour ( chamfer các cạnh )  Lập trình khoan các lỗ , taro : drill toolpath Mục đích :  Xác định thứ tự các bước gia công  Cách gá đặt phôi , xác định gốc tọa độ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CAD / CAM / CNC CAMMECH BÀI TẬP LẬP TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT Page 2 Bài 2 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CAD / CAM / CNC CAMMECH BÀI TẬP LẬP TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT Page 3 Yêu cầu :  Vẽ các đối tượng 2D  Phay đúng kích thước : Facing , Pocket , Contour ( chamfer các cạnh )  Lập trình khoan các lỗ , phay mở rộng lỗ Mục đích :  Xác định thứ tự các bước gia công  Cách gá đặt phôi , xác định gốc tọa độ  Khoan trước khi gia công các hốc kín TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CAD / CAM / CNC CAMMECH BÀI TẬP LẬP TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT Page 4 Bài 3 Yêu cầu :  Vẽ các đối tượng 2D  Phay đúng kích thước : Facing , Pocket ( facing) , Contour ( chamfer các cạnh ) ,khoan , circle mill  circle path : phay ren Mục đích :  Xác định thứ tự các bước gia công  Phay các đảo  Phay ren TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CAD / CAM / CNC CAMMECH BÀI TẬP LẬP TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT Page 5 Bài 4 Yêu cầu :  Vẽ các đối tượng 2D  Phay đúng kích thước : Facing , Pocket , Contour ,chamfer các cạnh ,slot mill  Lập trình khoan các lỗ ,: drill toolpath Mục đích :  Transform Toolpath TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CAD / CAM / CNC CAMMECH BÀI TẬP LẬP TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT Page 6 Bài 5 Yêu cầu :  Vẽ các đối tượng 2D  Phay đúng kích thước : Facing , Pocket , Contour ,chamfer các cạnh ,  Lập trình khoan lỗ ,phay mở rộng lỗ  Khắc chữ : Engraving Toolpath Mục đích :  Xác định phôi ,gốc tọa độ phôi  Khắc chữ  Cách gá đặt phôi trụ ( chi tiết hình trụ ) TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CAD / CAM / CNC CAMMECH BÀI TẬP LẬP TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT Page 7 Bài 6 Yêu cầu :  Vẽ các đối tượng 2D  Phay đúng kích thước : Facing , Pocket (open , facing ), Contour ,chamfer các cạnh Mục đích :  Thiết lập phôi , gốc tọa độ  Xử lý khi gia công sản phẩm TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CAD / CAM / CNC CAMMECH BÀI TẬP LẬP TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT Page 8 Bài 7 Yêu cầu :  Vẽ các đối tượng 2D trên các mặt phẳng gia công  Phay đúng kích thước : Facing , Pocket , Contour ,chamfer các cạnh , Drill . Mục đích ;  Thiết lập các nguyên công khác nhau , với việc xoay gốc tọa độ  Cách gá đặt phôi sau mỗi nguyên công  Save phôi đã gia công và sử dụng lại  Mô phỏng gia công đúng với bản vẽ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CAD / CAM / CNC CAMMECH BÀI TẬP LẬP TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT Page 9 Bài 8 Yêu cầu :  Vẽ các đối tượng 2D trên các mặt phẳng gia công  Phay đúng kích thước : Facing , Pocket , Contour ,chamfer các cạnh , Drill . Mục đích ;  Thiết lập các nguyên công khác nhau , với việc xoay gốc tọa độ  Cách gá đặt phôi sau mỗi nguyên công  Save phôi đã gia công và sử dụng lại TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CAD / CAM / CNC CAMMECH BÀI TẬP LẬP TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT Page 10 Bài tập tổng hợp : Yêu cầu :  Lập trình gia công theo bản vẽ  Xuất chương trình cho các nguyên công khác nhau  Chamfer cạnh sắc TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CAD / CAM / CNC CAMMECH BÀI TẬP LẬP TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT Page 11 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CAD / CAM / CNC CAMMECH BÀI TẬP LẬP TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT Page 12 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CAD / CAM / CNC CAMMECH BÀI TẬP LẬP TRÌNH GIA CÔNG CHI TIẾT Page 13

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai_tap_mastercam_phay_tien_2447.pdf
Tài liệu liên quan