Bài tập thực hành Foxpro

Ứng dụng biên-dịch bởi VFP có thể chạy trong Windows mà không cần cài đặt ( install), tuy nhiên phải chứa các file thư-viện hỗ-trợ lúc-chạy (run-time support library) tùy theo version của VFP và Windows. + Là một hệ biên-dịch (compiled), do đó cho phép lập trình viên mềm dẻo trong xử lý mã : chương trình có thể hoạt động với các mã do nó tự sinh ra trong quá trình chạy + Dễ tách ứng dụng thành nhiều mô-đun và do đó có thể dễ dàng nâng cấp sửa đổi. + Visual Foxpro version trước 9 sẽ không hỗ trợ trực-tiếp mã Unicode, VFP9 có hỗ trợ trực tiếp mã Unicode tùy theo cài đặt trên Windows version nào (Ví dụ : WIndows Xp/Vista với VFP9 có hỗ trợ chữ việt Unicode theo Tiêu chuẩn 6909 phần tổ-hợp (composed hay đúng ra là Windows-1258). VFP hỗ trợ gián-tiếp Unicode thông qua trình-duyệt web (browser)khi viết các ứng dụng web

doc2 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 11/04/2013 | Lượt xem: 1525 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập thực hành Foxpro, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài thực hành số 3: Chọn thư mục hiện thời là thư mục D:\KT-THK14B-x tạo ở Bài thực hành số 1 Từ bảng luong.DBF, chèn thêm trường lcb (lương cơ bản) sau trường hsluong, chèn thêm trường hspc (hệ số phụ cấp) trước trường phucap. Trường lcb, hspc có kiểu trường và độ rộng lần lượt giống với trường tongluong, hsluong. Nhập dữ liệu cho trường hspc (chọn các giá trị từ 0.0 đến 8.0). Di chuyển trường thue về sau trường tongluong. Nhập DL cho trường tamung (chọn giá trị từ 0 đến 1000000) Tính: lcb =hsluong*650000; phucap=hspc*650000; tongluong=hsluong+phucap; thue= 4 % tongluong (đối với người có tongluong >=4000000), còn lại thue =0. conlai=tongluong-thue-tamung Thực hiện lệnh phù hợp khi: Sửa bản ghi thứ 5 Sửa trường ngaysinh của toàn bộ các bản ghi Sửa thue của những người có tongluong trên 4000000 thành 5% tongluong Mở tệp hosocb.DBF, sửa lại trường quequan (đối với những người có quequan là “Trieu Hai” thì đổi thành “Trieu Phong” Bổ sung thêm 5 bản ghi cho tệp hosocb.DBF, luong.DBF Bổ sung thêm bản ghi trắng vào cuối tệp luong.DBF Tạo tệp mới có cấu trúc giống với tệp luong.DBF, lấy tên là luong2.DBF. Nhập DL cho tệp luong2.DBF (nhập 5 bản ghi) Bổ sung vào cuối tệp luong.DBF các bản ghi của tệp luong2.DBF Chèn thêm 1 bản nghi trắng trước bản ghi thứ 5 của tệp luong.DBF. Nhập DL cho bản ghi trắng vừa chèn và bản ghi trắng đã chèn ở câu 7 Bổ sung thêm 2 bản ghi vào cuối tệp luong.DBF Sao chép tệp luong.DBF sang một tệp mới có tên là luong3.DBF. Từ tệp luong3.DBF thực hiện các công việc sau: Đánh dấu xóa những người có quequan là “Trieu Phong” Phục hồi lại các bản ghi đã đánh dấu xóa cho những người có quequan là “Trieu Phong" Đánh dấu xóa những người về hưu (có tuổi >=60 đối với nam, >=55 đối với nữ) Xóa hẳn những bản ghi vừa đánh dấu xóa Xóa tất cả các bản ghi Bài thực hành số 4: Chọn thư mục hiện thời là thư mục D:\KT-THK14B-x tạo ở Bài thực hành số 1 Từ bảng hosocb.DBF, thực hiện các yêu cầu sau: Sắp xếp theo tăng dần của masocb, lưu vào bảng sxmasocb.DBF Sắp xếp theo giảm dần của quequan, nếu quên quán giống nhau thì sắp xếp theo tăng dần của ten, lưu vào tệp sxquequan.DBF Sắp xếp theo tăng dần của ten, nếu tên giống nhau thì sắp xếp theo giảm dần của ngaysinh. Từ bảng luong.DBF, thực hiện các yêu cầu sau: Lập tệp chỉ số theo khóa ten, lưu tệp là L1.IDX Tìm những người tên “Hanh” Lập 3 tệp chỉ số cho tệp luong.DBF theo các trường ten, hsluong, hspc lưu với tên T1, T2, T3 Tìm người tên “An” Tìm người hsluong = 3.5 f. Tìm người hspc = 0.5

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThực hành foxpro.doc
Tài liệu liên quan