Bài tập hoá phân tích

9/118: Hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 được hòa tan trong nước và đem chuẩn độ bằng dung dịch HCl 1M hết 12ml với chỉ thị phenolphtalein và 34ml với chỉ thị da cam methyl. Tính số milimol mỗi chất trong hỗn hợp

ppt8 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 29/07/2016 | Lượt xem: 4043 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập hoá phân tích, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP HOÁ PHÂN TÍCHNHÓM 1 LỚP DH13DUO0217/108: Cân chính xác 0,75g đá vôi cho tác dụng với 100ml HCl 0,1N định lượng acid thừa bằng 20ml dung dịch NaOH 0,105N. Tính phần trăm CaO có trong đá vôi.Tóm tắt0,75g đá vôi 100ml HCl 0,1N20ml NaOH 0,105N%CaO / Đá vôi = ? (%)PTPƯ:CaCO3 + 2HCl CaCl2 + CO2 + H2ONaOH + HCl NaCl + H2O CaO + 2HCl CaCl2 + H2OnHCl = CM . V = CN. n .V = 0,1.1.0,1 = 0,01 (mol)nNaOH = CM . V = CN. n .V = 0,02.1.0,105 = 0,0021 (mol) = nHCl dưnHCl phản ứng = nHCl – nHCl dư = 0,01 – 0,0021= 0,0079 (mol) => nđávôi = 0,0079 / 2 = 0,00395 (mol)mCaO = n.M = 0,00395.56 = 0,2212 (g)% CaO = (mCaO/mđá vôi).100% = (0,2212/0,75).100% = 29,49 (%)28/108: Thêm 25 ml dung dịch AgNO3 0,1248 N vào 20 ml dung dịch NaCl. Chuẩn độ AgNO3 dư hết 11,54 ml dung dịch NH4SCN 0,0875N. Tính nồng độ P của dung dịch NaCl.3VH2C2O4= 25 mlVNaOH= 12,58 mlNNaOH = ? (N)6/118: Để xác định nồng độ dung dịch NaOH người ta hòa tan 1,26 g H2C2O4.2H2O vào nước và thêm nước cho vừa đủ 500 ml dung dịch. Chuẩn độ 25 ml dung dịch acid oxalic trên hết 12,58 ml NaOH. Tính nồng độ N của dung dịch NaOH. 47/118: Tính số ml dung dịch HCl đậm đặc 37,23% để pha 500ml dung dịch acid 10% Khối lượng HCl có trong dd HCl 10% Thể tích HCl 37,23%58/118: Để pha 250ml dung dịch acid oxalic 0,1N người ta cân chính xác 1,728g H2C2O4.2H2O hoà tan vào nước cho đủ 250ml. Tính hệ số hiệu chỉnh K của dung dịch. 69/118: Hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 được hòa tan trong nước và đem chuẩn độ bằng dung dịch HCl 1M hết 12ml với chỉ thị phenolphtalein và 34ml với chỉ thị da cam methyl. Tính số milimol mỗi chất trong hỗn hợp. Tóm tắt: Giải+ Vì Na2CO3 là base phân ly 2 nấc:Na2CO3 + HCl = NaHCO3 + NaCl (1) (Điểm tương đương pH = 8,4)NaHCO3 + HCl = NaCl + CO2 + H2O (2) (Điểm tương đương pH=3,8)+ Khi sử dụng chỉ thị phenolphtalein bước nhảy pH từ 8 10 nên Na2CO3 chỉ dừng lại ở phản ứng (1) nHCl = nNa2CO3 = CM.V = 1.12 = 12 (mmol)+ Ở chỉ thị da cam methyl bước nhảy pH ở 3,1  4,4 nên phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỗn hợp = 34.1 = 34 mmol => nNaHCO3 = 34 - 12 = 22 mmol+ HCl 1MChỉ thị phenolphlatein 12mlChỉ thị da cam methyl 34mlNaHCO3Na2CO37CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM 18

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • ppthpt_1179.ppt