Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng - Chương VII: Ước lượng các tham số tổng thể

Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng - Chương VII: Ước lượng các tham số tổng thể Bài toán: Ban giám đốc một nhà máy in quan tâm đến số lỗi trên từng grang sách. Chọn ngẫu nhiên 100 trang, đọc nhận thấy số lỗi trung bình là 1.24 trên mỗi trang với dộ lệch chuẩn 0.8. Tìm khoảng tin cậy 90% số lỗi trung bình của rất cả các trang

pdf102 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 14/01/2019 | Lượt xem: 74 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng - Chương VII: Ước lượng các tham số tổng thể, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbaigiangthongke7_khoangtincay_2065.pdf
Tài liệu liên quan