Bài giảng Toán T2 - Chương 3: Không gian Vector - Nguyễn Anh Thi

Định lý Nếu A và B là hai ma trận tương đương dòng, thì WA = WB, nghĩa là hai ma trận tương đương dòng có cùng không gian dòng. Cách tìm số chiều và cơ sở của không gian dòng Vì các vector dòng khác 0 của một ma trận dạng bậc thang luôn luôn độc lập tuyến tính nên chúng tạo thành một cơ sở của không gian dòng. Từ đây ta suy ra cách tìm số chiếu và một cơ sở của không gian dòng của ma trận A như sau: + Dùng các phép BĐSCTD đưa 4 về dạng bậc thang R. + Số chiều của không gian dòng WA bằng số dòng khác 0 của R (do đó bằng r(A)) và các vector dòng khác 0 của R tạo thành một cơ sở của WA.

pdf69 trang | Chia sẻ: hoant3298 | Ngày: 27/11/2020 | Lượt xem: 11 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Toán T2 - Chương 3: Không gian Vector - Nguyễn Anh Thi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdft2_chuong3_0675_2012602.pdf
Tài liệu liên quan