Bài giảng Tổ chức sản xuất - Chương 4 Quản lý kỹ thuật

Các chức năng chính gồm: 1. Bảo trì các thiết bị hiện có của nhà máy. 2. Bảo trì nhà xưởng và mặt bằng của nhà máy. 3. Kiểm tra và vô dầu mỡ các thiết bị. 4. Phát và phân phối năng lượng. 5. Thay đổi và lắp đặt mới. Các chức năng phụ (quản lý kho tàng, quản lý bất động sản, chống ô nhiễm và tiếng ồn,.).

ppt10 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Ngày: 22/09/2014 | Lượt xem: 1775 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tổ chức sản xuất - Chương 4 Quản lý kỹ thuật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 4 QUẢN LÝ KỸ THUẬT I. Ý NGHĨA CỦA QUẢN LÝ KỸ THUẬT Quản lý kỹ thuật thực chất là tổng hợp các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng của quá trình sản xuất. Mục tiêu của quản lý kỹ thuật trong xí nghiệp là không ngừng cải tiến sản phẩm, phát triển sản phẩm mới bảo đảm cho sản xuất liên tục, an toàn, đạt hiệu quả cao. II. NỘI DUNG CỦA QUẢN LÝ KỸ THUẬT Kỹ thuật sản phẩm Kỹ thuật sản xuất Kỹ thuật máy móc thiết bị. III. BẢO TRÌ MÁY MÓC THIẾT BỊ: 1. Phạm vi của công tác bảo trì Các chức năng chính gồm: 1. Bảo trì các thiết bị hiện có của nhà máy. 2. Bảo trì nhà xưởng và mặt bằng của nhà máy. 3. Kiểm tra và vô dầu mỡ các thiết bị. 4. Phát và phân phối năng lượng. 5. Thay đổi và lắp đặt mới. Các chức năng phụ (quản lý kho tàng, quản lý bất động sản, chống ô nhiễm và tiếng ồn,..). III. BẢO TRÌ MÁY MÓC THIẾT BỊ 2. Những quan điểm khi xây dựng CS bảo trì 1. Lợi dụng các HĐ với bên ngoài vào những thời kỳ cao điểm. 2. HĐ với bên ngoài cho những d/vụ chuyên môn cao ở những MMTB đặc biệt hay các thiết bị chuyên dùng. 3. Tạm gác các công việc bảo trì đến những thời kỳ ít việc. 4. Lựa chọn thời điểm thay thế MMTB hợp lý. III. BẢO TRÌ MÁY MÓC THIẾT BỊ 3. Các kiểu bảo trì Bảo trì hiệu chỉnh Bảo trì dự phòng Bảo trì dự báo Hao mòn theo thời gian Tỷ lệ sự cố trong các g/đoạn của chu kỳ sống Theo dõi mức báo động Báo động cao Báo động thấp Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cân nhắc chính sách bảo trì dự phòng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptpom_4_qtkt_7841.ppt
Tài liệu liên quan