Bài giảng Tin học cơ sơ - Bài 1: Giới thiệu về máy tính

TÔNG KẾ T ●Các khái niệm a.Tin học b.Tệp tin c.Hệ điều hành ●Các thiết bị máy tính cơ bản ●Đơn vị thông

pdf21 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 08/01/2019 | Lượt xem: 313 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tin học cơ sơ - Bài 1: Giới thiệu về máy tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI GIẢNG TIN HỌC CƠ SỞ BÀI 1. GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH Giáo viên: Hà Nguyên Long Email: hanguyenlong@gmail.com Website: com/site/tinhocbtl *MỤC TIÊU Sau khi kết thúc bài học này, học viên có khả năng: ●Trình bày được các khái niệm về tin học, hệ điều hành, tệp, thư mục, virus máy tính. ●Kể tên, nhận dạng được các thiết bị máy tính cơ bản ●Kể tên được đơn vị đo lường thông tin *KHÁI NIÊṂ TIN HỌC Tin học là khoa học nghiên cứu các quá trình có tính chất thuật toán nhằm mô tả và biến đổi thông tin *CÁC KHỐI CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA MÁY TÍNH Nhập dữ liệu Xử lý dữ liệu Xuất dữ liệu *CÁC THIẾT BI ̣MÁY TÍNH *CÁC THIẾT BI ̣MÁY TÍNH Bộ vi xử lý (CPU) *CÁC THIẾT BI ̣MÁY TÍNH Bộ nhớ (RAM) *CÁC THIẾT BI ̣MÁY TÍNH Ổ đĩa cứng (HDD) *MÃ HÓA THÔNG TIN Mã hóa thông tin là gì? Tại sao phải mã hóa? Mã hóa thông tin như thế nào? *MÃ HÓA THÔNG TIN Ký tự Mã A 01000001 B 01000010 C 01000011 a 01100001 b 01100010 c 01100011 *ĐƠN VI ̣THÔNG TIN Các số 0,1 gọi là bit Tổ hợp 8 bit tạo thành 1 byte. 1 byte biểu diễn được 1 ký tự (01000001=A) 1 kilobyte (KB) = 1024 byte 1 megabyte (MB) = 1024 KB 1 gigabyte (GB) =1024 MB 1 tetabyte (TB) =1024 GB 1 petabyte (PB) = 1024 TB *MỘT SỐ KHÁI NIÊṂ 1. Phần cứng, phần mềm, hệ điều hành ●Phần cứng Tập hợp các linh kiện, thiết bị điện tử, thiết bị cơ khí tạo lên chiếc máy tính. ●Phần mềm Các chương trình điều khiển máy tính hoạt động. Các chương trình này do người lập trình lập ra. Có 2 loại phần mềm chính là Hệ điều hành và Chương trình ứng dụng. *MỘT SỐ KHÁI NIÊṂ 1. Phần cứng, phần mềm, hệ điều hành ●Hệ điều hành Hệ điều hành là một chương trình quản lý, điều khiển các thiết bị và các chương trình ứng dụng trên máy tính. ●Phần mềm ứng dụng Là phần mềm dùng để làm các công việc ứng dụng trong khoa học và đời sống *MỘT SỐ KHÁI NIÊṂ 2. Tệp tin (File) ●Tệp là một tập hợp thông tin được lưu trữ trên đĩa ●Có nhiều loại tệp: Tệp văn bản, tệp âm thanh, tệp hình ảnh, tệp chương trình ●Mỗi tệp có một tên riêng để xác định *MỘT SỐ KHÁI NIÊṂ 3. Thư mục (Directory)/Cặp tài liệu (Folder) Thư mục là hình thức phân vùng trên đĩa để việc lưu trữ các tệp khoa học, hệ thống *MỘT SỐ KHÁI NIÊṂ 4. Virus máy tính ●Là chương trình máy tính có kích thước nhỏ, có khả năng tự lây lan và thường mang tính phá hoại ●Để phòng chống virus ta sử dụng các chương trình diệt virus *KIỂM TRA Hãy chọn phương án đúng nhất Tin học là khoa học nghiên cứu về xử lý . A, Máy tính B, Thông tin C, Tính toán *KIỂM TRA Hãy chọn phương án đúng nhất . là chương trình quản lý và điều khiển máy tính A, Phần cứng B, Phần mềm ứng dụng C, Hệ điều hành D, Virus máy tính *KIỂM TRA Điền giá trị thích hợp vào chỗ trống 3 MB = KB 1 MB = Byte 80 GB = Byte 3072 1.048.576 85.899.345.920 *TỔNG KẾT ●Các khái niệm a.Tin học b.Tệp tin c.Hệ điều hành ●Các thiết bị máy tính cơ bản ●Đơn vị thông tin *Cảm ơn !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftin_hoc_co_so_bai_1_gioi_thieu_may_tinh_ppt_7658.pdf
Tài liệu liên quan