Bài giảng Thuế đại cương

Thuế là khoản thu chủ yếu của NSNN Thuế là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế của Nhà nước Thuế góp phần điều hoà thu nhập, thực hiện công bằng xã hội trong phân phối.

ppt6 trang | Chia sẻ: hao_hao | Ngày: 19/06/2014 | Lượt xem: 1350 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Thuế đại cương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THUẾ ĐẠI CƯƠNG Nguồn gốc và lịch sử phát triển của thuế Khái niệm về thuế Phân loại thuế Các yếu tố cấu thành luật thuế Vai trò của thuế NGUỒN GỐC VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA THUẾ Thuế là nguồn thu để đảm bảo sự tồn tại của Nhà nước => Tiền đề cho sự ra đời của thuế chính là sự ra đời và tồn tại của Nhà nước Cùng với sự phát triển của xã hội, thuế cũng đã có những thay đổi đáng kể và ngày càng hoàn thiện hơn. KHÁI NIỆM Thuế là khoản đóng góp bắt buộc được Nhà nước quy định thành các văn bản pháp luật để mọi tổ chức kinh tế và người dân phải nộp cho nhà nước nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước. Thuế mang tính bắt buộc Thuế không mang tính hoàn trả trực tiếp Thuế không có đối giá trực tiếp Thuế tạo nguồn thu dùng để chi tiêu công cộng PHÂN LOẠI THUẾ Theo đối tượng đánh thuế: Thuế đánh vào hàng hóa, dịch vụ Thuế đánh vào thu nhập Thuế đánh vào tài sản Theo tính chất Thuế gián thu Thuế trực thu CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH LUẬT THUẾ Tên gọi Đối tượng nộp thuế Đối tượng tính thuế Thuế suất - biểu thuế Chế độ miễn, giảm Thủ tục thu nộp VAI TRÒ CỦA THUẾ Thuế là khoản thu chủ yếu của NSNN Thuế là công cụ quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế của Nhà nước Thuế góp phần điều hoà thu nhập, thực hiện công bằng xã hội trong phân phối.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptchapter_1_3936.ppt